MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Cukorrépa növényvédelem

A cukorrépa integrált növényvédelme

A cukorrépa termesztés közgazdasági helyzete, megítélése, a termesztés lehetõségei és feltételei jelentõs mértékben megváltoztak az utóbbi években. A termõterület az elmúlt tizenöt évben a közel 140.000 ha-ról kevesebb, mint felére csökkent. Az idei évben várhatóan 70-75.000 ha lesz a betakarítható terület.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Védekezés Kártevő kukoricabogár

Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera var. virgifera)

A kukoricabogarat Magyarországon elõször 1995 – ben, Mórahalom környékén találták meg. A terjedése észak felé haladt, és azóta az ország teljes területén megtalálható. A bogár gyors felszaporodása következtében az ország déli megyéiben már 1999 – ben gazdasági kárt okozó gyökérkártétel jelentkezett, 2000 – ben pedig több mint 1000 ha – on üzemi védekezésre került sor. A kukoricabogár zárlati károsító.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Termesztés Napraforgó gyomnövény

Környezetkímélõ termesztéstechnológiai elemek a napraforgó termesztésében

Környezetünk védelme napjainkra a társadalmi-gazdasági életünk meghatározó részévé vált. Környezetünk minden elemének (talaj, víz, levegõ) állapota a nem megfelelõ használat következtében az elmúlt évtizedekben lényegesen romlott. A mezõgazdaság – melyet az egyik, bár nem a legnagyobb környezetszennyezõnek tartanak számon – sokat tehet azért, hogy környezetünk állapota a továbbiakban ne romoljék.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Nitrogén Tápanyag mikroelem

Lehetõségek a trágyázás hatékonyságának növelésére környezetbarát módon a fõbb szántóföldi kultúráknál

A mezõgazdasági termékek minõségével szemben támasztott követelmények szigorodása és az egyre nyíló agrárolló felhívja a termelõk figyelmét erõforrásaik hatékonyabb felhasználásának fontosságára. Okszerû tápanyagellátással azon túl, hogy nagyobb mennyiségû és jobb minõségû terméket állíthatunk elõ, biztosíthatjuk talajaink termõképességének megõrzését is. A korszerû kísérleti eredményeken alapuló tápanyagellátás növénytermesztési szerepe mellett egyben a környezet védelmét is szolgálja, így megteremti a hosszú távon fenntartható fejlõdés alapjait.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld permetező Gyomszabályozás gyom

Néhány gyomszabályozási lehetõség tarlón

A szántóföldi növények termesztése ciklikus, az év jól körülhatárolható idõszakához kötõdik. Ugyanakkor a gazdálkodás folyamatos tevékenység és nem fejezõdik be a nyári betakarítású növények aratásával. Más szavakkal, az évenként ismétlõdõ újratermelés évszakokon, éveken átívelõ gondos tervezés és évszakokon, éveken átívelõ gondos gazdálkodás.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Víz Szárítás tárolás

Szemestermények nedvességtartalmának meghatározása az érés, a szárítás és a tárolás során

A termesztett növényeink - köztük a szemestermények - egyik, ha nem a legfontosabb tulajdonsága a nedvesség- ill. víztartalom, amely a termesztéstechnológia (a betakarítás utáni kezeléseket is beleértve) minden szakaszában meghatározó paraméter. A pontos víztartalom meghatározás szempontjából a legkritikusabb a közvetlen betakarítás elõtti és utáni idõszak.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Talajművelés talaj talajvédő

Talajmûvelési rendszerek elkülönítése

A talajmûvelés és a hozzá szorosan kapcsolódó tudományágak (fizika, kémia, biológia, talajtan, mûszaki tudományok stb.) fejlõdése, a kulturnövények termesztéstechnológiai elemeinek korszerûsödése, új mûvelõeszközök kifejlesztése a mûvelési irányzatok és rendszerek átértékeléséhez is hozzájárult.