MENÜ

Különlegesen kíméletes és energiatakarékos gabonaszárítók Franciaországból!

Oldalszám:
2014.06.23.

A gabonaszárítók piacán teljesen egyedi UNIKUMNAK számítanak a Cfc ai. Francia konszern LAW SBC-E típusjelzésû különleges hõ visszavezetésû, kettõs hõmérsék-letû aknás-, illetve a „SATIG” márkajelzésû, ugyancsak kettõs hõmérsékletû, sõt kétlépcsõs nagy teljesítményû szárítói. (40 Tonna/óra szárítómodulonként !)

Az LAW-E típusok 7-30 Tonna/óra kategóriában biztosítanak olyan elõnyöket a gazdálkodók számára, amelyek SZABADALOMMAL VÉDETT hõ visszavezetési eljá-rásukkal példásan kíméletessé és gazdaságossá teszik ezeket a szárítókat.

Az „E” jelû LAW-k különleges hõ visszavezetési rendszerével a gazda nem csak azt befolyásolhatja, hogy a hûtõzónában felmelegedett-(A), plusz a forró levegõjû szárító zóna szívott oldalának aljáról „leszívott” (B) alacsony páratartalmú levegõnek (keveredve A+B) hány %-át hasznosítsa a kazántérben továbbfûtve (C), vagy a forró-levegõ aknába közvetlenül visszakeverve (D), hanem terelõcsatornák segítségével azt is, hogy a forrólevegõ aknába visszavezetett (A+B) levegõ az aknán belül milyen magasságig (E-F) keveredjen a kazán felõl érkezõ forró levegõvel (G) ?!

Ezzel a technológiával úgynevezett „KETTÕS HÕMÉRSÉKLETÛ SZÁRÍTÁS-t” való-sít meg LAW, amelynek rendkívüli szerepe van abban, hogy az LAW-E szárítók nem terhelik túl a magot hõvel, (kockáztatva annak csírázóképességét-, fehérje állo-mányát-, takarmányértékét stb.), hanem megfelelõ, a vezérlõpanelen is követhetõ beállítással (a csatornaszinteken lefele haladva csökkenthetõ mértékben) csak annyi hõt közölnek a maggal a szárítóaknában lefelé haladva, amennyi a mag egyre csökkenõ víz leadási sebességével arányos, illetve a víz leadásához éppen elégséges és szükséges !!! Praktikusan ez azt jelenti, hogy a nedves magot, (amely jobban bírja a magasabb hõmérsékletû szárítólevegõt) a szárító felsõ zónájában akár 120-130 oC-al is száríthatjuk, míg a speciális LAW-E levegõ visszakeringetõ és lég-keverõ technológiának köszönhetõen a szárítóaknában lefele haladva szabályozha-tóan, fokozatosan csökkenthetõ a szárítólevegõ hõmérséklete, s ezzel egyedül-állóan kíméletes és energiatakarékos szárítóüzem érhetõ el ! (Talán nem véletlen, hogy a világ legnagyobb gabonakereskedõ vállalkozása a Cargil cég, Európában  LAW-E szárítókat épít saját telepeire !?)

A másik lényeges következménye a „kettõs hõmérsékletû” technológiának, hogy jelentõsen csökkenthetõ az a „stressz zóna”, amely a forrólevegõ zóna és a hûtõzóna határán éri a magot, amennyiben a hagyományos szárítóknál adott légcsatorna szinteken még 100-120 oC-al „bombázzuk” a magot, majd a következõ légcsatorná-kon már az akár mínusz 5-10 oC hõmérsékletû hûtõlevegõ „sokkolja” az egyébként is feszültség alatt levõ magokat! Ennek egyenes következményei a magok héján keletkezõ hajszálrepedések, amelyek nem csak a gombafertõzések elsõdleges táma-dási felületei lesznek, de kiinduló pontjai a szállítóeszközök által okozható szem-töréseknek is! Az LAW-E szárítókon ez a hõfok különbség a légkeverésnek, a hûtõzónához közeledve csökkenõ szárítólevegõ hõfoknak köszönhetõen jelentõsen kisebb, csökkentve ezzel a maghéj repedési hajlamát és a további károsodásokat.

Talán még jelentõsebb azonban a magkímélõ hatás, annak következtében, hogy az LAW-E szárítótípusnál a fokozatosan csökkenõ szárítólevegõ hõfoknak köszönhe-tõen tulajdonképpen már a szárítóakna alsó régiójában megkezdõdik a mag visszahû-tése a visszakeringetõ légterelõk beállításától függõen, s ezzel teljes mértékben kizár-ható a ma oly gyakori „meleg ürítési” kényszer, amely rendszerint az alulmére-tezett, vagy nem is állítható hûtõzóna következménye. (Vannak akik ezt alacsonyabb hõfokú -akár 100oC alatti- „úgynevezett kímélõ” szárítási ajánlással kívánják elleplezni, vagy utóhûtõ puffer silót javasolnak beépíteni a szárító után, elkerülendõ a meleg magnak a tárolókban történõ „kiizzadását”, s ezzel befülledését-, bepenészedését stb.)

Az LAW-E szárítók kiváló légtechnikai tulajdonságait, kitûnõen egészíti ki az ugyancsak nagyon kíméletesen dolgozó billenõvályús ürítõrendszer, a nyomásve-zérelt PB, vagy földgáz szõnyegégõ, az ugyancsak egyedülállóan fejlett érintõképer-nyõrõl kezelhetõ NT VISITON vezérlõ automatika, valamint a rendkívül kedvezõ áron ajánlott, maximális biztonságot nyújtó VIGITEMP túlmelegedés ellenõrzõ és jelzõ berendezés.  

A vezérlõ automatika például precízen (akár 0,5%-on belül) szabályozza a kimenõ anyag nedvességtartalmának egyenletességét a toronyban levõ mag állapotának folyamatos ellenõrzésével. A mûszer vezérli és elektro-pneumatuikus úton szabályozza a porkiszívást gátló zsaluzat zárásának, illetve nyitásának az idõzítését, illetve a szõnyegégõ hõteljesítményét is. A processzor vezérlésnek köszönhetõen folyamatos információt ad a szárítás fontosabb paramétereirõl, s akár naponta dokumentálható a gép által nyújtott teljesítmény és munkaminõség a paramétersor grafikus megjelenítésével és kinyomtathatóságával. Az LAW automatika olyan megbízható és pontos, hogy akár személyes felügyelet nélkül is folyamatosan üzemel, ha megfelelõen beállították!

Egyre gyarapodó referencia üzemeinkben meggyõzõdhet arról, hogy az LAW technika megbízható, kíméletes és rendkívül energiatakarékos. Várjuk jelentkezését.

A nagyüzemek, takarmánygyárak számára ajánlott nagy teljesítményû, kétlépcsõs SATIG szárítók specialitásiról a következõkben számolunk be Tisztelt Olvasóinknak.