MENÜ

A repce egymenetes betakarítása

Oldalszám:
Komlódi István, Dr. Fûzy József 2014.06.20.

A szántóföldön termesztett un. GOFR növények között az EU-ban prioritást élvez a repce is, amely olajos növényeink közül a napraforgó után a második helyet foglalja el. Termesztésének gépei alapvetõen a kalászos gabonatermesztés géprendszerébõl kiválaszthatóak, emellett az õszi káposztarepce az õszi kalászosok kiváló elõveteménye.

A repce ágazat a kalászos gabona termeléssel társítva kisebb beruházást igényel és így az ágazatot nem terheli jelentõs költség, valamint a kalászosok termesztésében is kedvezõbb lesz a költségek alakulása.

A következõkben a termesztés legfontosabb és legnagyobb odafigyelést igénylõ munkamûveletérõl – a betakarításról – olvashatnak, amely akár a termesztés eredményességét is meghatározóvá teheti. A jelenleg betakarítandó (~ 105 E.hektár) repce termõterület nagy kihívást jelent nemcsak a termelõk, hanem a betakarításban alkalmazott különbözõ munkaszélességû vágóasztallal, vagy repce oldalkaszákkal, illetve repce betakarító adapterekkel felszerelt arató-cséplõ gépek számára is.

Mesterséges állomány-leszárítás

A repce betakarítása a növényállomány mesterséges leszárításával kezdõdik, amely a termesztéstechnológia egyik fontos eleme. A repce rendkívüli nagy szártömege miatt ugyanis a betakarítás akkor lesz folyamatos, ha a szár egyenletesen, tökéletesen megszáradt. Amennyiben az érés elhúzódott és egyenlõtlen, szükségessé válik az állomány mesterséges leszárítása, deszikkálása.

A leszárítást a biológiai érést követõen akkor kell elvégezni, amikor a becõk 60-70 %-ánál a magvak 60-80 %-a már barna (vagy barnás-fekete) és azok a becõkbõl kimorzsolhatók. A korai leszárítás a vörös színû, szinte értéktelen magvak arányát növeli. A kémiai állomány leszárításra különbözõ regulátor hatású érésgyorsító szerek és a kontakt gyomirtó hatású készítmények (pl. Bromotril 40 EC + BIO-film, Harvarde 25F, Zopp, Reglone, stb.) eredményesen használhatók. A deszikkálást – fõleg a nagyobb táblákon – légi úton, repülõgéppel célszerû elvégezni, a kisebb területeken, ahol a vegyszer elsodródás veszélye fokozatosan fennáll, kompromisszumként a szántóföldi szórókerettel felszerelt permetezõgépek vehetõk számításba. A mesterséges állomány-leszárítás elõnyei a következõk:

–        a betakarítás korábban történhet meg, mint a természetes úton beérett repce állomány esetében;

–        a betakarítás idõpontja az idõjárástól függetlenül elõre megtervezhetõ, és optimális idõn belül elvégezhetõ;

–        a betakarító (arató-cséplõ) gépek munkaminõsége javul, s a betakarítási veszteségek jelentõsen csökkenthetõk;

–        megnövekszik a betakarító gépek teljesítménye, csökkennek az esetleges eltömõdésekbõl adódó idõveszteségek;

–        javul a termés minõsége;

–        a magtisztítás és szárítás munkafolyamata jobban szervezhetõ;

–        utánszárításnál az energia-megtakarítás révén kisebb a szárítási költség;

–        a betakarítási, szállítási munkacsúcs csökkenthetõ.

Betakarítás: egymenetben arató-cséplõ géppel

A repce egymenetes betakarítására a hagyományos gabonavágó asztallal, függõleges oldalkaszákkal, a nyújtott repcevágó asztal-toldatokkal, vagy – ezek összességét „ötvözõ” – speciális repce betakarító adapterekkel felszerelt arató-cséplõ gépek (kombájnok) alkalmazhatók.

Az érett, száraz (kémiai úton mesterségesen leszárított) repce – a betakarítás idõpontjában – rendszerint összefonódott, kuszálódott és dõlt állapotban van. A kombájnok aratórészén – vágóasztalán – a fõ betakarítási veszteségforrás a motolla és a terménygyûjtõ csiga együttes munkájából eredõ cséplés, a becõk felnyílása és a kipergõ magvak tarlóra hullása. Ugyancsak jelentõs veszteség forrás lehet a rendválasztóknál, melyek hatására ott a becõk felnyílnak, és a repcemagvak a tarlóra hullanak. A repce – mint növény – könnyen csépelhetõ, így betakarításakor a cséplési veszteség elhanyagolhatóan kis (0,1-0,2 %) értékû. A viszonylag alacsony – 3-6 kg/s – gépterhelés is magyarázatul szolgál a kisebb cséplési veszteségre. A kalászos gabona betakarítására alkalmazott – hagyományos – gabonavágó asztallal felszerelt kombájnoknál: jó gépbeállítással és a gépüzemeltetési elõírások megfelelõ betartásával még így is 6-9 % aratórész – pergési – szabadszem veszteséggel kell számolnunk. A hagyományos gabona vágóasztallal felszerelt arató-cséplõ géppel végzett repce betakarításkor lényeges, hogy a motolla a repcét csak felülrõl érintse, a haladás iránya pedig a repce dõlésével megegyezõ, esetleg arra kissé ferde legyen. A motolla kerületi sebessége a haladási sebesség 1,1-1,3-szorosa lehet. Ennek megfelelõen a motolla terménytovábbító munkája a minimálisra korlátozódik, s az csupán rásegítést végez. A betakarítás javasolt munkasebessége 5 km/h körüli. Ez a „sebességkorlátozás” a betakarítási – elsõsorban a pergési szabadszem – veszteségek miatt kényszerû- és korlátozó tényezõ.

Rendválasztó oldalkaszák

Függõleges – rendválasztó – oldalkaszák alkalmazása (a gépvizsgálatok szerint) a betakarítási (aratórész) veszteségeket csökkenti. A vágóasztalok két szélére felszerelhetõ (függõleges) rendválasztó kaszák szintén okozhatnak veszteséget (átvágott becõk; a kasza által keltett rezgés, rázás okozta veszteség), de erõsen kuszált és dõlt repcében a kombájn eltömõdésének gyakorisága csak a rendválasztó oldalkaszák használatával mérsékelhetõ. Az oldalkaszák a vágóasztal egyik – általában a jobb-oldalára, vagy mindkét oldalára szerelhetõk fel. A kaszák meghajtása mechanikusan, elektromos motorral, vagy hidraulikus úton történhet meg. Mechanikus meghajtás esetén az eredeti vágóasztalról hajtják meg a kaszaszerkezetet. Elektromos meghajtást egy kihelyezett elektromotorról biztosítanak, míg a hidraulikus meghajtást egy hidro-szivattyú végezheti. Az oldalkaszák hossza – magassága – általában 120-135 cm, a lökethossz 80 mm. A jobb- és baloldali oldalkaszák alkalmazása elsõsorban a tábla nyitáskor – az átvágások elkészítésekor – elõnyös, mert a dõlt és kuszálódott állományban a kaszák a szárakat átvágják, nem engedik meg a szárak motolla tengelyre való felcsavarodását és az arató-cséplõ gép folyamatos üzemeltetését biztosítják. Az oldalkaszák által okozott pergési – szabadszem – veszteség 1-2 % közötti.

Minimális veszteség: repce adapterrel

A gabonavágó asztal (aratórész) haladási irányba történõ megnyújtása a könnyen pergõ szemestermények betakarítási veszteségei miatt már 30 éve ismert, hazánkban azonban széles körben az utóbbi évtizedben terjedt el. A vágóasztal toldatok hossza ~ 70-100 cm közötti és ezek a toldatok (vagy repceadapterek) az eredeti kaszaszerkezetek helyére szerelhetõk fel. A vágóasztal toldat (adapter) szélessége az aratórész szélességével megegyezõ, a vágóasztaloktól és az arató-cséplõ gépektõl függõen 3-9 m közötti. Az adapterek gépmûhelyben 1,5-2 óra alatt a vágóasztalokra felszerelhetõk és a repce betakarítása után 10-20 perc alatt a vágóasztal eredeti állapotába visszaállítható.

Betakarítási gépvizsgálatok bizonyították, hogy a legkisebb aratórész veszteség értékek – a repce betakarítására kialakított – termény-elválasztó és nyújtott vágóasztallal rendelkezõ repcebetakarító adapternél keletkezik. A nyújtott arató-rész a veszteség szempontjából jól kivitelezett konstrukció. A levágott repceszárak, a becõkkel együtt közvetlenül a vágóasztal-toldatra kerülnek és a nagyobb tömegû termény egymáshoz való súrlódása, ütõdése – a becõk szétnyílása – már a gyûjtõvályúnál következik be, így a pergési veszteség jelentõsen csökkenthetõ.

Gödöllõ, 2004. 05. 24.

Repcebetakarító oldalkaszák/vágóasztaltoldatok és adapterek fõbb mûszaki jellemzõi

1. táblázat

Gyártó és típus

A berendezés (adapter) megnevezése

Oldalkasza

magassága

(cm)

Repcetoldat

hossza

(cm)

Vágóasztal

(adapter)

szélessége

(cm)

Megjegyzés

BÄCHT     B1HY-2005

                  B1M-2005

                  B1E-2005

                  D 2006

oldalkasza

oldalkasza

oldalkasza

vágóasztaltoldat

130

130

130

-

-

-

-

77,5-97,5

-

-

-

300-915

hidraulikus hajtású

mechanikus hajtású

elektromos hajtású

különbözõ arató-cséplõ gépekhez

BISO Integral

          Integral

          CX 100

oldalkasza

oldalkasza

repceadapter

120

130

120

-

-

70

-

-

300-900

elektromos hajtású

hidraulikus hajtású

különbözõ arató-cséplõ gépekhez

CLAAS

oldalkasza

oldalkasza

vágóasztaltoldat

130

130

-

-

-

80-90

-

-

450-900

elektromos hajtású

hidraulikus hajtású

különbözõ vágóasztalokhoz

ZÜRN     Compact

               E-Cut

               Profi

               Profi II

oldalkasza

oldalkasza

vágóasztaltoldat

repceadapter

120-

135

120

135

-

-

80-

80

-

-

485-610

460-915

mechanikus hajtású

elektromos hajtású

különbözõ arató-cséplõ gépekhez

különbözõ arató-cséplõ gépekhez

Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa 2003., és gyártmányismertetõk