MENÜ

Húsmarha-tartás támogatása

Oldalszám:
2014.06.23.

Jogosult: Regisztrált mezõgazdasági termelõ, hímivarú (bika és tinó) szarvasmarha tartója

Támogatási forma:   

Alanyi (normatív), közvetlen, jövedelemkiegészítõ

 

Általános feltételek:  

Hímivarú szarvasmarha legalább 2 hónapig történõ tenyésztésben tartása, ennek marhalevéllel történõ igazolása. A közösségi jogszabály szerint meghatározott állattartási körülmények biztosítása.

 

Konkrét feltételek:    

Az igénylõnek gondoskodnia kell a tulajdonában lévõ állomány idõtálló megjelölésérõl és folyamatos nyilvántartásáról az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) rendeletben foglaltak betartásáról.  Saját nyilvántartást kell vezetnie az állományváltozásról, és e nyilvántartást az illetékes hatóság kérésére 3 évre visszamenõleg megõrizve be kell mutatnia.                          

 

Speciális feltételek:    

 -  Az állat az EU területén lévõ vágóhídon került levágásra és a vágott test súlya legalább 185 kg

vagy

-   az állat 9 hónapnál idõsebb korban harmadik országba élõállatként exportálásra került,

vagy

-  az állat 9 hónapnál idõsebb korban másik tagállamba élõállatként kiszállításra került.

 Az állat tenyészetbõl történõ kikerülésének, valamint vágásának, exportjának, illetve kiszállításának bejelentése, legkésõbb 2004. december 31-ig.

 

Egyéb feltételek:                            

Export-, illetve kiszállítás esetén az állatot kísérõ ENAR rendelet szerinti szarvasmarha útlevélen a támogatás igénylést fel kell tüntetni.

 

Támogatás mértéke:                      

2004. évben legfeljebb 94.620 egyed (országos felsõ határ a támogatási jogosultságot illetõen) után fizethetõ speciális húsmarha támogatás

A támogatás mértéke: 34.700 Ft.

Amennyiben a támogatási évben az igénylõk által támogatott állatlétszám meghaladja a kvótát, úgy a túllépés mértékével arányos dotáció csökkentésére kerül sor.

 

Támogatás igénylése:                   

Kizárólag az MVH által rendszeresített forma-nyomtatványon, a tartalmi és a formai követel-ményeknek megfelelõ támogatási kérelem benyújtásával.

 

Benyújtás helye:                             

A lakhely vagy székhely szerinti Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Területi Kirendeltségéhez.

 

Benyújtás ideje:                             

2004. július 1-tõl december 31-ig. A támogatási jogosultságot az MVH 2004. május 1. – július 20., július 21. – szeptember 20., szeptember 21. – november 20., november 21. – december 31. támogatási idõszakokban levágott, exportált, illetve kiszállított állatokra vonatkozóan állapítja meg. (A támogatási idõszakonként támogatható minimális állatlétszám: 1.)

A 2004. május 1. és július 20. között levágott, exportált, illetve kiszállított állatokra vonatkozóan abban az esetben nyújtható támogatás, ha a mezõgazdasági termelõ július 1. és 20. közötti idõszakban benyújtotta kérelmét. A július 20-át követõen megküldött kérelem esetén annak postára  adási dátuma után levágott, exportált, illetve kiszállított állatokra adható támogatás.

 

Kifizetés ideje:                               

Az MVH az egyes támogatási idõszakokat követõen a támogatásra jogosult állatokról és a jogosult támogatási összeg 80%-áról szóló határozatot 30 napon belül megküldi a mezõgazdasági termelõnek. A fennmaradó támogatási összeg az utolsó elbírálási idõszakot követõen, szükség esetén az arányosítás figyelembe vételével kerül megállapításra.

 

Ellenõrzi:

Az adminisztratív és a fizikai ellenõrzéseket az MVH végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásokat vissza kell fizetni a külön jogszabályban rögzített feltételek szerint.

 

Információ:  

A lehetõségekrõl, a feltételekrõl, a korlátokról és a kötelezettségekrõl a falugazdászoktól és a kamarai tanácsadóktól részletes felvilágosítást kaphatunk.

A támogatási kérelem kitöltéséhez minden esetben kérjük a tanácsadók segítségét, közremûködését!

 

Megjegyzés:                                   

A 2004. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybe vételével kapcsolatos részletes tudnivalókat a 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet tartalmazza.