MENÜ

A mikroöntözés elemei

Oldalszám: 52-54
Dr. Cserhidy Attila 2014.06.24.

A csepegtetõ és mikroöntözõ rendszereket fõleg a korlátozott vízkészlettel rendelkezõ területeken alkalmazzák szõlõ és gyümölcs ültetvényekben, továbbá fólia és üvegházakban.

Az alkalmazás további szempontja, hogy az élelmiszergazdaság megfelelõ minõségû növényi eredetû alapanyagainak termelése során igen fontos a különbözõ környezetbarát hozamfokozó anyagok felhasználása, ami célszerûen a mikroöntözés különbözõ változataival oldható meg.

A csepegtetõ és mikröntözõ rendszerek alkalmazásában, beleértve a felhasznált eszközök sokféleségét is, folyamatos, dinamikus fejlõdés figyelhetõ meg.

A mikroöntözés fogalomköre

A mikroöntözés kis vízmennyiségek koncentrált adagolása a talaj felszínére, vagy a gyökérzónába, cseppekkel, kis vízsugarakkal, vagy finom permettel. A vízszétosztást kifolyóelemek, vagy kis méretû szórófejek végzik. A mikroöntözés számos különálló módszert, vagy azok kombinációit összesíti, pl:

csepegtetõ öntözés,

felszín alatti öntözés,

permetezõ öntözés,

A mikronötözõ rendszer adott területet öntözését végzõ, többnyire állandó telepítésû, szabadföldi, vagy zárttéri (növényházi) növények öntözésére létesített berendezés együttes. Részegységenként a

            víznyerés (vízkivétel),

            vízszállítás,

            vízszétosztás, és az

            automatizálás funkciói szerint tagolható.

Felhasználási terület:

A mikroöntözõ rendszerek nagyobb méretekben mezõgazdasági növények, kisebb méretekben parkok, sportpályák, díszkertek, egyéb zöldfelületek öntözésére használatosak.

A legegyszerûbb (legolcsóbb) megoldás kézi mûködtetésû eszközökbõl, szerelvényekbõl tevõdik össze.

Automatikus üzemû telep létrehozása olyan esetekben célszerû, ahol az öntözõvízzel együtt vegyszeradagolás (chemigation) is történik.

A legtöbb esetben szükséges szûrõberendezések beépítése, az öntözõvízben lévõ nemkívánatos anyagok elválasztása céljából.

A mikroöntözõ rendszerek minõsége a beépített vízszétosztó elemek méretszabatosságával, és a mûködõ rendszer üzembiztosságával jellemezhetõ.

Olyan esetekben, amikor a növények víz és tápanyag-ellátottsága csak az öntözéstõl függ, az üzembiztosság alapvetõ követelmény.

A vízszétosztó elemekkel kapcsolatos mûszaki követelmények

a vízszétosztás egyenletessége,

a méretszabatosság,

tervezett kibocsátási egyenletesség,

megengedhetõ nyomáskülönbség.

Vízszétosztó elemek

A vízszétosztó elemek ismertetését, értékelését a gyártótól és a kialakítási megoldásoktól függetlenül, a mûködés módja szerint csoportosítva végezzük.

Egyenes, és spirális áramlási pályás elemek.

A szárnyvezetékben áramló víz a csõvezetékhez csatlakoztatott kis keresztmetszetû kifolyóelemen (csövön) keresztül jut ki a talajra. A kiadagolt víz mennyisége a rendszer nyomásával, és a kifolyócsõ keresztmetszetével határolható be. A kifolyócsõ használható egyenes csõként, vagy spirál alakú kivitelben. A szokásos belsõ átmérõ 0.5-1.5 mm.

Az alkalmazás elõnyei:

- az elemekkel ellátott szárnyvezeték hidraulikai méretezése egyszerû,

- az elemek térfogatárama (vízszállítás) tág határok között változtatható,

- a szerelés, kezelés egyszerû,- a berendezés olcsó,

- az esetleges eltömõdés könnyen megszüntethetõ, szükség esetén cserével,

- a kifolyóelemekkel ellátott szárnyvezeték tetszõleges helyzetben felszerelhetõ, a vezeték helyzete a nedvesítés helyét nem befolyásolja,

- felszín feletti, és felszín alatti öntözésre egyaránt alkalmazható,

- tápanyag-visszapótlásra is alkalmazható.

Hátrányok:

- Az elemek a szennyezõdés minden formájára (mechanikus, biológiai, kémiai) érzékenyek, a rendeltetésszerû, zavarmentes üzemeltetés érdekében hatásos szûrésre, vízkezelésre van szükség.

Iránytöréses vízszétosztó elemek:

A nemzetközi gyakorlatban az áramlás irányát gyakran megváltoztató, és ezáltal a nyomásenergia csökkenését elõidézõ csepegtetõelemeket gyártják és használják a legnagyobb számban.

Az iránytöréses elemekben a víz az öntözõcsõbõl a kifolyóelemek labirint járatán keresztül jut a kiömlõ nyíláshoz.

Az alkalmazás elõnyei:

-az elemek viszonylag nagy átfolyó keresztmetszetei (φ=1-2 mm) miatt az eltömõdésre nem érzékenyek,

- némelyik megoldásnál a kifolyó elemek több nyílással készülnek , melyekhez kapillár csövek is csatlakoztathatók, így kombinált rendszerbe is beépíthetõk,

- a megfelelõen méretezett és szerelvényezett szárnyvezeték tápoldatozásra is alkalmas,

- „in line”, szerelt, vagy beépített elemekkel ellátott szárnyvezeték felcsévélhetõ, tehát a telepítés egyszerûbb.

Hátrányok:

- az elemek általában meghatározott vízszállításra készülnek,

- az elemek több darabból készültek, szerelésük, kezelésük bonyolultabb,

- elsõsorban sík területen alkalmazhatóak, hullámos területen használatuk korlátozott,

- eltömõdés esetén csak szétszereléssel tisztíthatóak, ez azonban nem mindig megvalósítható,

- a kifolyóelemek szárnyvezetékhez viszonyított helyzete nem közömbös, a nedvesítés helye általában nem változtatható.

Porlasztásos elemek;

Ide sorolhatók a különbözõ szerkezeti megoldású, ütközõlapos, ütközõkúpos, vízsugaras, vagy valamilyen körforgó elemmel ellátott vízszétosztó elemek. A kilépõ keresztmetszet átmérõje általában φ= 1-2 mm.

Az alkalmazás elõnyei:

- a nagyobb kifolyó keresztmetszet miatt eltömõdésre nem érzékenyek, általában csak a darabos szennyezõdések kiszûrése szükséges,

- a víz kémiai szennyezettségére nem érzékenyek,

- felszíni vízforrásokból is táplálhatók, üzemeltetésük biztonságos.

Hátrányok:

- a viszonylag nagy térfogatáram miatt nagyobb keresztmetszetû szárnyvezetékek szükségesek,

- lejtõs terepen telepítve figyelembe kell venni a szintkülönbség okozta nyomásváltozásokat,

- az esetleg eltömõdött elemek tisztíthatóak, de ez idõigényes feladat,

- bonyolult kialakításuk miatt (több darabból állnak) drágák,

- az elhelyezés módja kötött, minden elemet függõleges helyzetben rögzíteni kell.

Kiegyenlített vízszállítású elemek;

Azokat a mikronötözõ elemeket soroljuk ide, amelyek külön beavatkozás nélkül, bizonyos nyomáshatárok között közel azonos mennyiségû vizet képesek kiöntözni.

Az alkalmazás elõnyei:

- a terepegyenetlenségekre nem érzékeny,

- olcsó, könnyen kezelhetõ,

- tápoldatozásra alkalmas,

- szerelése egyszerû, a szárnyvezetéken tetszõleges helyzetben rögzíthetõ.

Hátrányok:

- üzemeltetéséhez az öntözõvíz szûrés szükséges,

- a szilárd és biológiai szennyezettségre érzékeny,

- a nedvesítés helye nem változtatható,

- eltömõdés esetén nem tisztítható, csere szükséges.

Szivárogtató csövek:

Ebbe a kategóriába tartoznak a teljes felületükön szivárogtató (porózus falú) csövek, valamint a dupla falu tömlõk, melyeket a külsõ, és belsõ csõfalon váltakozva perforáltak.

A szivárogtató csövek zöldfelületek nedvesítésére használhatóak elõnyösen. Felcsévélhetõek, szállításuk, telepítésük egyszerû. Felszín felett, és talajfelszín alatt egyaránt használhatóak.

Vízszétosztó elemek kiválasztása

A hazai, és nemzetközi piacon beszerezhetõ ismertebb mikroöntözõ elemek kiválasztásához szükséges fõbb teljesítmény és minõségi adatokat táblázatokban közöljük.

Szûrõrendszerek

A szûrõrendszerek alkalmazásának célja az öntözõvíz szemcsés, lebegõ, egyéb, stb. szennyezõdésének elválasztása és eltávolítása, a hatékony, kockázatmentes felhasználás érdekében. A szûrõk méreteinek meghatározásánál az adagolóelemek gyártóinak ajánlásait, valamint a kiszûrendõ anyag tulajdonságait kell elsõsorban figyelembe venni. A leggyakrabban használt megoldás a szitaszövetes szûrõberendezés, amelynél az elválasztást fémbõl, mûanyagból, vagy textilbõl készült szûrõfelület végzi. A lamellás szûrõknél egymáshoz szorított rovátkolt lemezekbõl álló szûrõgyertya végzi a szûrést.

Tápoldatozók alkalmazása

A mikroöntözési eljárásokhoz, tápoldatozó készülék csatlakoztatása is ajánlható. A vízszétosztás egyenletesség paramétereit követi az adott koncentrációjú oldott anyag eloszlásának egyenletessége. A tápoldatozó készülékek aktuális áruk mellett viszonylag rövid idõ alatt megtérülõ beruházásnak tekinthetõk. Alkalmazásukkal megvalósítható a növények igénye szerinti harmonikus víz- és tápanyag adagolása. Ilyen esetekben természetesen igen szigorúan be kell tartani a növénytermesztés technológiai fegyelmét. Ez részben azzal biztosítható, hogy a víz és a tápoldat keverékeket szûrik, és az anyagáramlásokat ellenõrzik. A szigorú technológia betartásához és a megfelelõ víz- és tápanyag adagok szabályozására programozható számítógépeket is használhatnak, de egyszerûbb esetekben a helyes üzemeltetés egyszerû idõméréssel is ellenõrizhetõ.

Megfelelõ adagolórendszer és öntözõberendezés kiválasztásával és összeépítésével, hatékony automatikus öntözésirányítással biztosítani lehet, hogy a növény megfelelõ idõben jusson a kellõ mennyiségû tápanyaghoz és vízhez.

Alkalmazása a felhasználói igények kielégítésén kívül, a munkaminõség javításával a környezetterhelés csökkenését eredményezi.

A piac igényeit figyelembe véve nagy jelentõsége van a termékminõség biztosításának, amelynek egyik alapvetõ feltétele az öntözéses termelés.

1 táblázat. Vízszétosztók minôségi jellemzôi. Csepegtetôelemek.

A. Önszabályozó nélkül.

Gyártó

Típus

Rögzítés (1)

Térfogat-áram, qv

Nyomás

Egyenletesség

 

Eltérés a nyomás függvényében,

Minôsítés (2)

 

 

 

(dm3h-1)

(bar)

CV (%)

 (%)

K

x

 

NETAFIM

2 l/h

I

2

1

1.7

+9.0

0.66

0.516

NJ

 

4 l/h

I

4

1

3.1

+6.3

1.28

0.513

NJ

 

2 l/h

Cs

2

1

7.1

+16.0

0.71

0.509

J

 

4 l/h

Cs

4

1

5.4

+2.7

1.31

0.490

J

LEGO

L 416

I

4

1

1.6

+1.9

1.08

0.577

NJ

 

P 4

Cs

4

1

2.9

-2.5

1.17

0.518

NJ

 

SD 162

B

2

1

1.9

-20.9

0.44

0.550

NJ

 

D 220

B

2

1

1.3

-25.4

0.42

0.540

NJ

KEY CLIP

2 l/h

Cs

2

1

14.2

-12.5

0.31

0.861

K

(J.H. Agrotec)

4 l/h

Cs

4

1

7.5

-8.7

0.60

0.783

J

TURBO KEY

2 l/h

Cs

2

1

6.6

+4.1

0.57

0.561

J

(J.H. Agrotec)

4 l/h

Cs

4

1

2.7

+0.1

1.15

0.546

NJ

IN LINE

2 l/h

I

2

1

3.3

+8.3

0.66

0.519

NJ

(Irrifrance)

4 l/h

I

4

1

2.1

+6.7

1.27

0.524

NJ

BIP

2 l/h

Cs

2

1

4.0

+30.6

0.71

0.530

NJ

(Irrifrance)

4 l/h

Cs

4

1

2.8

-6.2

1.12

0.520

NJ

GANA

4l/h

Cs

4

1

10.4

+18.4

0.62

0.781

K

KULKER

122

I

2

1

1.7

-4.2

0.53

0.546

NJ

 

162

I

2

1

1.9

+7.6

0.60

0.544

NJ

 

124

I

4

1

0.9

-8.4

1.14

0.506

NJ

 

164

I

4

1

1.7

-6.8

0.93

0.600

N

2. táblázat. Vízszétosztók minôségi jellemzôi. Csepegtetôelemek.

B. Önszabályozóval.

Gyártó

Típus

Rögzítés (1)

Térfogat-áram, qv

Nyomás

Egyenletesség

 

Eltérés a nyomás függvényében,

Minôsítés (2)

 

 

 

(dm3h-1)

(bar)

CV (%)

 (%)

K

x

 

NETAFIM

RAAM

B

2.2

0.25-4

3.9

+8.3

2.42

-0.005

NJ

 

4 l/h

Cs

4

0.5-4

3.1

+0.25

5.58

-0.049

NJ

KEY EMITTER

4 l/h

Cs

4

1-3

6.0

-9.6

1.87

0.293

J

TURBO KEY

4 l/h

Cs

4

1-4

6.2

-13.2

5.91

-.20

J

REGLAIX

3 l/h

Cs

3

1-5

3.9

+9.0

3.12

0.056

NJ

KULKER

Sully

Cs

2

1-4

3.2

+6.3

1.84

0.034

NJ

 

Sully

Cs

4

1-4

3.6

-3.1

3.27

0.062

NJ

FRANCE ARROSAGE

APR2

Cs

2

0.6-4

9.4

+45.0

3.27

-0.052

J

PLASTIF

4 l/h

Cs

4

1-4

1.9

+2.3

4.26

-0.005

NJ

STALAX

115115

Cs

4

0.5-3

4.0

+1.5

3.26

0.065

NJ

ROYAL FLUSH

5 l/h

Cs

5

0.8-4

4.8

-4.9

4.21

0.0264

NJ

AGRIFIM

APC 10

Cs

4

0.5-4

10.8

+0.2

2.54

0.052

K

KATIF

2 l/h

Cs

2

0.5-4

3.1

+14.5

2.09

0/026

NJ

(Plastro)

4 l/h

Cs

4

0.5-4

2.9

+0.4

4.67

-0.047

NJ

SOIF

G32

Cs

3.6

1-4

5.1

+9.0

2.77

0.092

J

AID Autoflush

No2

Cs

6

1-6

3.6

-19.0

5.22

0.016

NJ

PLASSIM

2 l/h

Cs

2

0.5-4

2.9

-9.3

1.81

0.015

NJ

FLAPPER

1 US gph

Cs

3.785

1-3

 

 

 

 

 

 

2 US gph

Cs

 

7.57

1-3

 

 

 

 

3. táblázat. Vízszétosztók minôségi jellemzôi. Mikroszórók.

A. Önszabályozó nélkül.

Gyártó

Típus

Rögzítés (1)

Térfogat-áram, qv

Nyomás

Egyenletesség

 

Eltérés a nyomás függvényében,

Minôsítés (2)

 

 

 

(dm3h-1)

(bar)

CV (%)

 (%)

K

x

 

MICROJET

fekete

Cs

20

1

1.7

-6.5

5.73

0.516

Nj

(Andrag)

kék

Cs

30

1

1.9

+9.9

10.11

0.513

NJ

EINTAL

700 fekete

Cs

40

1

2.8

11.0

12.73

0.548

Nj

MIDJET

narancs

Cs

30

1

1.5

+16.4

10.98

0.504

NJ

(Irrifrance)

kék

Cs

40

1

0.8

+3.2

13.21

0.497

NJ

NOVOJET (Azalbert)

20 l/h

Cs

20

1

1.7

+6.8

6.15

0.546

NJ

MINIJET

kék

Cs

30

1

6.7

+5.9

10.78

0.458

J

(Séti)

piros

Cs

40

1

2.5

-3.7

12.24

0.502

NJ

B. Önszabályozóval.

MAMTAZ

kék

Cs

40

1-6

6.5

+3.8

48.29

-0.071

J

7700

zöld

Cs

70

1-6

5.8

+1.8

55.77

0.088

J

(Dan)

narancs

Cs

90

1-6

4.9

+0.1

76.17

0.062

NJ

 

sárga

Cs

120

1-6

5.3

-6.8

89.05

0.078

J

Gödöllõ, 2004. 04. 26.