MENÜ

Egyszerûsített területalapú támogatás

Oldalszám:
Varga Gábor 2014.06.23.

A mezõgazdasági termelõk 2004. évben 293 milliárd Ft össz. értékû agrár- és vidékfejlesztési támogatást vehetnek igénybe, 58 milliárd Ft-tal többet, mint egy évvel korábban. A támogatások EU-forrásból, az EU-forráshoz társítható nemzeti kiegészítésbõl és hazai költségvetési forrásokból igényelhetõk.

A gazdálkodók 2004. évben egyszerûsített területalapú támogatás (SAPS) jogcímén Uniós forrásból (25%) és nemzeti kiegészítésbõl (30%) – az Euró és a Forint árfolyamának függvényében – 165-170 milliárd Ft vissza nem térítendõ, közvetlen jövedelempótló támogatást igényelhetnek.

Mivel az EU közvetlen terület- és állatalapú támogatások kifizetésének idõszaka
2004. december 1. és 2005. március 31. közötti idõszakra kitolódik, a termelõk kezdeményezésére a kifizetések egy részének a nemzeti kiegészítésbõl történõ elõrehozataláról kormányzati döntés született. Ennek figyelembevételével mindazok a regisztrált mezõgazdasági termelõk, akik a 41/2004. (IV. 7.) FVM rendeletben meghatározott feltételeket teljesítették, földhasználat és állattartás meghatározott jogcímein: szántó-, gyep-, szõlõ-, gyümölcsös terület után hektáronként 8 ezer Ft, anyatehén után 40 ezer Ft, anyajuh és –kecske után 1.600 Ft, igazolt tehéntejkvóta után 2 Ft/kg vissza nem térítendõ támogatáshoz – országosan összesen 46 milliárd Ft-hoz – juthattak. Ennek alapvetõ feltétele volt, hogy a tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ támogatási kérelmet elkészítsék és legkésõbb 2004. április 30-ig benyújtsák a területileg illetékes FM Hivatalokhoz.

Az FM Hivatal által kiadott támogatási Igazolás birtokában a mezõgazdasági termelõnek döntési lehetõsége van, hogy a támogatás 96%-át pénzügyi intézmény útján – május 15-ét követõen – tehát május végén vagy júniusban elõfinanszíroztatja-e, vagy legkorábban 2004. december 10-én az illetékes adóhatóságtól közvetlenül igényli.

Az Európai Bizottság a közelmúltban döntött arról, hogy Magyarország 2004. évben 4.355 millió hektár mezõgazdaságilag mûvelt földterület után 305,6 millió Eurót vehet igénybe. A hektáronkénti támogatás összege tehát 70,22 Euró, amely mellett a legfeljebb 30%-os mértékû nemzeti kiegészítés igényelhetõ, a meghatározott növénykultúrák (gabona, olajos-, fehérje-, rostnövények, stb.) és állatfajok egyedei után. Emellett mód és lehetõség lesz a 2004. évet érintõ további mintegy 15%-os mértékû nemzeti kiegészítés igénybe vételére is.

A vonatkozó jogszabály, amely tartalmazza az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybe vételének általános és konkrét feltételeit, várhatóan április végén, május elején megjelenik. Az elõzetes információk szerint a regisztrált mezõgazdasági termelõk a területalapú támogatás igénybe vételéhez szükséges kérelmeket szankciómentesen, 2004. június 15-ig nyújthatják be az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Ezt követõen további 25 napig még beadhatók a kérelmek, de ez esetben az igénybe vehetõ támogatás összege naponta 1 százalékponttal csökken.

A támogatás igényléséhez szükséges kérelmeket – a SAPS rendelet megjelenését követõen – a gazdálkodóknak postai úton kézbesítik. Fontos feladat, hogy mindazok a termelõk, akik még nem tettek eleget regisztrációs és földterület bejelentési kötelezettségüknek, illetve nem rendelkeznek még a FÖMI által elkészített és általuk is elfogadott egyedi blokktérképekkel, ezen hiányosságokat a lehetõ legrövidebb idõn belül pótolják! Ehhez kérjék a területileg illetékes falugazdász segítõ szándékú közremûködését.