MENÜ

Az öntözés agronómiai alapjai II.

Oldalszám: 41
2014.06.24.

Miután megismertük az öntözendõ terület ökológiai viszonyait (a növénytermesztési tér vízgazdálkodási sajátosságait, amelyek részben már leszûkítik az öntözési módok, módszerek, eljárások közötti választást), az öntözött terület nagysága, a termesztendõ növények, a vízbeszerzés és nem utolsó sorban a beruházási, mûködtetési forrásaink szerint készíthetünk öntözési terveket, vásárolhatunk berendezést, kérhetünk a szakhatóságoktól engedélyt. A megyei Vízügyi Igazgatóság, a megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, a szennyvíz- és hígtrágya öntözéshez még a Környezetvédelmi Felügyelõség, ÁNTSZ hozzájárulás is kell.

Természetesen elsõk között merül fel a kérdés: van-e víz, hol, milyen mennyiségben és minõségben áll rendelkezésre? Az öntözõvízhez kapcsolódó fontosabb információk:

 • vízforrás helye, vízadó képesség és változékonyság, korlátozások,
 • víznyerés energia igénye, költsége,
 • a víz minõsége és hatása a talajra, növényre, berendezésre (különösen a mikroöntözésnél fontos).
Öntözési tervekMint azt korábban vázoltam, az öntözés beruházás igényes, mûködtetése sem olcsó. A gazdálkodás teljes körû tevékenységére hat, ezért feltétlenül célszerû elõre alaposan megtervezni. A tervdokumentáció két részbõl áll: 1. Hatástanulmány vagy elõterv Tartalmi részei:  - ökológiai körülmények,  - a szárazmûvelésben elért eredmények,  - vízbeszerzés, vízvezetés,  - öntözés területi méretezése,  - termesztett növényfajok és területük,  - mûszaki megoldások,  - várható gazdaságossági számítások (ráfordítás-hozam, költség-árbevétel, megtérülés). 2. Létesítmény- vagy kiviteli terv Tartalmi részei:

  • a kiválasztott berendezés és a kapcsolódó létesítmények mûszaki leírása, mûködtetésük, karbantartásuk módja,
  • vetésszerkezet, talajhasználat (esetleg melioráció),
  • hozamtervek (fõ és melléktermékek),
  • az öntözés összes, mértékadó vízszükséglete,
  • az egyes növények öntözõvíz normái (idénynorma, mértékadó vízigény, öntözési fordulók),
  • lehetõség az idényen kívüli (tározó) öntözésre, trágyalevek kijuttatására,
  • öntözõvíz kezelés, különösen mikroöntözés esetén (szûrés, kémiai vízjavítás),
  • a hozamtervekhez a vízszükséglet és a kijuttatáshoz kapcsolódó ökonómiai számítások,
  • szakhatósági engedélyek.


Természetes, hogy az öntözés irányításához (nagyobb terület esetén feltétlen) szakirányú képesítés kell. Már a tervezés során a termelés irányító közremûködése elengedhetetlen. Ezért befejezésül a tervezést elõsegítõ adatokat táblázatokba foglalom (9., 10., 11. sz. táblázatok) , illetve néhány idevágó fogalmat is ismertetek:Effektív vízszolgáltató képesség: a berendezés névleges teljesítményének kb. 70-75 %-a, l/perc.Idénynorma: az öntözött terület vagy egy növényfaj összes számított öntözõvíz szükséglete (kb. 10 %-kal több, mint az öntözõvíz igény), m3, mm.Egyszeri vízadag: öntözési fordulónkénti vízadag, m3, mm.Öntözési forduló: két öntözés között eltelt idõ, nap.Öntözési intenzitás: az egyszeri vízadag kijuttatási sebessége, mm/h.Effektív üzemidõ: a berendezés tényleges vízszolgáltatásának idõtartama 1 nap alatt (a gyakorlat kb. 14 órával számol), óra.Mértékadó vízigényes idõszak: az öntözött terület legnagyobb öntözési vízigényt támasztó idõszaka (a berendezés kapacitásának tervezéséhez fontos), dekád.Ami az öntözés technikai megoldásait illeti, az érdeklõdõk az Agro Napló következõ számaiból részletesen informálódhatnak. A közelmúlt létesítményei alapján azonban néhány törekvés markánsan körvonalazódik:

 • víz- és energiatakarékosság,
 • az élõmunka takarékosság miatt nõ az automatizálás jelentõsége,
 • a fóliás és üvegházi termesztésben a mikroöntözési módok már ma is uralkodóvá váltak,
 • a szántóföldi öntözés 80 %-át napjainkban az esõszerû öntözést megvalósító berendezések adják, közülük kisebb területen a csévélhetõ (tömlõs), nagyobb telepeken a linear, a körforgó (centerpivot) öntözõgépek a közkedveltek. Nem valószínû, hogy ez a tendencia 5-10 éven belül változna.


Dr. Késmárki István 1. sz. táblázat
Az öntözõvizek jellemzése az oldott sók minõsége szerint
A víz típusa

ANIONOK

HCO3-+CO32- SO42- CL-
mg.e.é./l

a) hidrokarbonátos

0,50-1,00 0,00-0,25 0,00-0,25

b) hidrokarbonátos-szulfátos

0,50-1,00 0,25-0,50 0,00-0,25

c) szulfát-hidrokarbonátos

0,25-1,00 0,50-0,75 0,00-0,25

d) hidrokarbonát-klorid-szulfátos

0,25-1,00 0,00-0,25 0,25-0,50
KATIONOK
A víz típusa Na+ Mg2+  
kationok Ca2++Mg2+  
mg.e.é./l  

e) kalciumos

0,00-0,35 0,00-0,25  

f) kalcium-magnéziumos

0,00-0,35 0,25-0,50  

g) magnézium-kalciumos

0,00-0,35 0,50-1,00  

h) kalcium-nátriumos

0,35-0,50 0,00-0,50  

i) nátrium-kalciumos

0,50-0,65 0,00-0,50  

j) nátrium-magnéziumos

> 0,65 0,50-1,00  

k) nátriumos

> 0,50 0,00-0,50  

A növények sótûrõ képessége faji adottság.

Sótûrõk:

petrezselyem, spenót, árpa, cukorrépa

Közepes sótûrõk:

Szõlõ, hagymafélék, tök, uborka, sárgarépa, paradicsom, fûfajok, lucerna, kukorica, napraforgó, kalászosok, cirokfélék, burgonya

Érzékenyek:

Gyümölcsfajok, szamóca, borsó, bab

     
 1. sz. táblázat

Tájékoztató néhány szántóföldi kultúra öntözéses termesztésére átlagos csapadék ellátottságnál

Növény Termésszint, t/ha Várható öntözési idõszak Idénynorma, mm Mértékadó vízigényes idõszak Egyszeri vízadag, mm Öntözési fordulók, db

Cukorrépa (ipari)

45-55 06.01-08.10. 140-160 06.15-08.10. 40-60 3-4

Kukorica (szemes)

11-13 06.20-08.10. 140-160 07.01-07.31. 40-60 3-4

Burgonya (étkezési)

38-45 05.20-07.20. 170-200 06.10-07.10. 25-35 6-7

Lucerna (széna)

11-14 05.20-08.20. 200-240 06.01-08.15. 60-80 3-4

Gyep (zöld)

300-400 05.20-08.30. 220-260 06.01-08.15. 70-90 3-4

Szója (mag)

3,5-4,0 06.10-08.10. 120-160 06.10-07.10. 40-50 2-3

Borsó (mag)

3,8-4,5 04.25-06.10. 070-100 05.10-05.25. 25-35 2-3
 1. sz. táblázat
A különbözõ talajok öntözése esetén figyelembe veendõ szempontok
Talajkategória Vízvezetõ- képesség mm/óra Hasznos víz VK %-ban Öntözési mód Adagolás sebessége Víznorma Adagolás gyakori- sága

Nagy vízbefogadó-képességû,

gyengén víztartó talajok

>300 >60 permetezõ nem kell megszabni kicsi v. közepes gyakran

Nagy vízbefogadó-képességû,

közepesen víztartó talajok

>300 50-60 permetezõ nem kell megszabni nagy közepes

Jó vízbefogadó-képességû,

jó víztartó talajok

100-300 50-60 permetezõ felületi barázdás nagy nagy nagy közepes nagy ritkábban közepes ritkábban

Közepes vízbefog.-képességû,

Erõsen víztartó talajok

70-100 40-50 permetezõ sávos csörg. barázdás max.20mm/ó közepes közepes közepes közepes közepes gyakran közepes közepes

Közepes vízbefog.-képességû,

Erõsen víztartó talajok

70-100 20-40 permetezõ sávos csörg. barázdás max.10mm/ó kicsi közepes csak kieg. kicsi kicsi közepes gyakran közepes

Rossz vízbefogadó-képességû,

Erõsen víztartó talajok

30-70 20-40 permetezõ sávos csörg. barázdás max.10mm/ó kicsi kicsi csak kieg. kicsi kicsi gyakran gyakran

Igen rossz vízbefogadó-képességû,

Igen erõsen víztartó talajok

<30 <20 sávos csörg. kicsi kicsi gyakran (A-szint szabja meg)