MENÜ

Öntözõgépek és berendezések a gyakorlatban

Oldalszám: 44
2014.06.24.

Az elmúlt év szélsõségesen száraz idõjárása, szinte az ország egészét sújtó aszály – sajnos – ismét bebizonyította, hogy a szántóföldi és kertészeti növények nagy részének növekedése, fejlõdése csak mesterséges vízutánpótlással – okszerû gépi öntözéssel – biztosítható. Az okszerû öntözéssel olyan biztonsági faktor adható a kultúrnövények fejlõdésének, amely a terméseredmények növekedésében realizálódik. Az elmúlt évben a gépforgalmazók összesen 109 db csévélhetõ dobos öntözõberendezést és 42 db szivattyús aggregátot értékesítettek, s a gépberuházások értéke meghaladta a 336 MFt-ot. A tavaly értékesített csévélhetõ dobos öntözõberendezések listáját az olasz RM gyártmányok különbözõ típusai vezetik (~ 27 %-kal), ezen berendezéseket – az értékesítés vonatkozásában – sorrendben az osztrák BAUER, a magyar FORRÁS, illetve az olasz IRRILAND gyártmányok követik. Az évenkénti jelentõs gépberuházások ellenére az ország öntözésre „berendelkezett” területének (ez 300-350 Eha) jelenleg csak kb. egyharmadán végeznek mesterséges öntözést, így ez a minõségi növénytermesztés érdekében fokozatos növelésre szorul. A következõkben az öntözés eszközrendszere, valamint az esõztetõ öntözõberendezések kerülnek bemutatásra.

Az öntözés eszközrendszereAz öntözéshez szükséges víznyerés módjai a következõk lehetnek: víznyerés folyóvízbõl, fõcsatornából, tározóból, vagy csõkutakból (hidránsokból). Így az öntözõvíz kinyerését mindig a helyi – üzemi – lehetõségek határozzák meg. A víz kiemelésére öntözõszivattyúkat (öntözõ aggregátokat), átemelõ szivattyúkat használnak. Némely esetben az öntözõvíz gravitációs úton való átemelését lehet kihasználni. Az öntözõvizet – a felhasználás helyére – öntözõcsatornákban, beépített vagy mobil csõvezetékeken lehet eljuttatni. Az öntözési módok közül a felszín alatti, a felületi, az esõztetõ és mikro öntözés különböztethetõ meg. Az öntözés jellege – a vízszétosztás módja – szakaszos, vagy folyamatos lehet. A hazai gyakorlatban az öntözött területek nagyobb részén (~ 80 %-án) a mozgás közben végzett esõztetõ, folyamatos öntözési mód terjedt el. Ennek gépei a csévélhetõ tömlõs, a lineár és a center pivot (körforgó) öntözõberendezések. Az ilyen rendszerû berendezések a hazai öntözött területek közel 90 %-án dolgoznak, s közülük a csévélhetõ dobos öntözõberendezések a szélesebb körben (~ 70 %-ban) elterjedtebbek.Esõztetõ öntözõberendezésekA hazai öntözési technológiákban a területek legnagyobb részén a mozgás közben végzett esõztetõ, folyamatos öntözési módokat alkalmazzák. Az esõztetõ öntözõberendezések az öntözõvizet – a csõvezetéken keresztül – a szórófej(ek)-be vagy a különbözõ munkaszélességû öntözõkonzol(ok)ba szállítják, amelyek azt a természetes esõhöz hasonlóan, cseppek alakjában juttatják a növényzetre és a talajra. Ennek gépei a csévélhetõ dobos (tömlõs), a lineár és a center pivot (körforgó) berendezések.A csévélhetõ dobos (tömlõs) öntözõberendezéseknek azokat a gépeket nevezzük, amelyek az öntözést a szórófej folyamatos mozgása (vontatás, csévélés) közben végzik. Ezek a berendezések egyaránt alkalmasak az alacsony és magas növényi kultúrák esõztetõ öntözésére a jó minõségû, egyenletes, szabályozható vízborításra. A csévélhetõ tömlõs öntözõberendezések népszerûségét azzal lehet magyarázni, hogy azokat bárhol lehet alkalmazni, ahol öntözni lehet, áttelepítésük könnyen, gyorsan megvalósítható, üzemeltetésük egyszerû, az üzembe helyezés és a szükséges gépbeállítások után – az üzemeltetés során – csak felügyeletet igényelnek, csoportos üzemeltetés esetén egy kezelõ több berendezés felügyeletét is elláthatja, és nem utolsósorban beruházási igényük – más lineár berendezésekhez képest – jelentõsen kisebb.A csévélhetõ dobos (tömlõs) megoldású berendezések, a leggyakoribb járva üzemelõ öntözõgépek. Vízadagoló elemeik egy-, vagy két nagyhatósugarú – szektorosan mûködõ – szórófej, esetleg több vízszétosztó elemmel rendelkezõ – 20-60 m munkaszélességû – öntözõkonzol A vízellátásuk csévélhetõ (40-150 mm átmérõjû) félmerev, kemény polietilén (KPE) tömlõvel, vagy mûszálszövettel erõsített – lapuló – gumitömlõvel biztosítható. Az utóbbi idõben a KPE tömlõk részaránya növekedett meg jelentõsen, illetve az öntözõberendezések többségén a kemény polietilén tömlõket alkalmazzák. A berendezések fõbb részei: az alváz a futómûvel, a felépítmény a csévélhetõ tömlõdobbal, a dobmeghajtó berendezés és a vízszétosztó rendszer. Az öntözõgépet traktorral telepítik ki az öntözendõ területre, ott kitámasztó lábaival rögzítik, majd ugyanaz az erõgép – a szórófej állvánnyal vagy öntözõ konzollal együtt – kifekteti (lecsévéli) a KPE tömlõt. A csévélhetõ tömlõs öntözõberendezések kiszolgálásához mobil szivattyús gépegységeket, traktor TLT meghajtású vagy villanymotoros szivattyúkat használnak. A vízkiemelés helyétõl gyorskapcsolóval ellátott – általában alumíniumból vagy horganyzott acélból készült – 3-6 m hosszúságú öntözõcsövekkel szállítják a vizet az öntözõgéphez. A gyakorlatban a csévélhetõ dobos berendezésekre épített szivattyús aggregátok is megtalálhatók. Az öntözõvíz bevezetése a kétponton csapágyazott öntözõdob tengelyében történik meg. Öntözés közben a tömlõdob forgatását és ezáltal a kifektetett tömlõ felcsévélését leggyakrabban az öntözõvíz energiáját hasznosító turbina vagy kilincsmûves munkahenger végzi el. A szórófejállvány (öntözõ konzol) öntözési – behúzási – sebessége szabályozható és ezzel a kijuttatható vízborítás nagysága változtatható. A szomszédos sávok határvonalán egy bizonyos sáv átfedéssel kap vízborítást – így csak az öntözés hasznos szélességét lehet figyelembe venni –, ezért a nagyhatósugarú szórófejes berendezéseknél a névleges munkaszélesség általában a szórási sugár kétszeresének 85 %-a. Gyakorlatilag ugyanilyen hasznos szélességi mérettel kell a berendezést a következõ fogáshoz áttelepíteni.A lineár és center pivot öntözõberendezések, mint járva üzemelõ, illetve körben járó (körforgó) rendszerek a korszerû nagyüzemi öntözés vezérgépei is esõszerû (némely esetben barázdás felületi) öntözést végeznek. A center pivot rendszer kötöttpályás berendezés, mint rögzített középpont körül körbejárva végzi az öntözést. A lineár öntözõberendezések állandó helyre telepítve, csõre merõleges irányban juttatják ki az öntözõvizet. Hajtásuk (mozgatásuk) központi áramfejlesztõrõl táplált villamos motorokkal történik.A különbözõ berendezések rendeltetésszerû alkalmazására az adott tábláknak megfelelõen, öntözésre berendezett területeken kerülhet sor. A berendezések telepítéséhez sík, felszíni akadályoktól mentes táblák szükségesek. Az öntözõrendszerek nagy választéka, több hosszúsági és csõátmérõbeli változatot kínál, igazodva azok telepítési lehetõségeihez. A berendezések hidránsokról, illetve csatornából végzik az öntözõvíz kiemelését. Az öntözõberendezések járótagokkal alátámasztott csõvezetékekbõl állnak, végükön konzolokkal kiegészítve. A támaszközökön belüli csõszakaszok önálló szerkezeti egységnek tekinthetõk. A központban merev csatlakozással hídszerûen kialakított támaszközhöz – a további – flexibilis csatlakozású támaszközök igazodnak. A gépegységek központi járótagján található meg a hajtó dízelmotor, a szivattyú, a tápfeszültséget szolgáltató áramfejlesztõ és az automatikus rendszer központi vezérlõ elemei. A korszerû, fejlett mûszaki színvonalat képviselõ öntözõberendezések az öntözéses minõségi növénytermesztésben eredményesen alkalmazhatók, a gazdálkodás termelékenységét és biztonságát fokozzák.A leggyakrabban használt csévélhetõ dobos és lineár öntözõberendezések fõbb mûszaki jellemzõi és forgalmazói az 1-2. táblázatokban kerültek összefoglalásra.Gödöllõ, 2004. március 18.(Dr. Fûzy József)FVMMI GM Kht. – Gödöllõ

Csévélhetõ dobos öntözõgépek és tömlõs öntözõberendezések fõbb mûszaki jellemzõi és forgalmazói *

1. táblázat
Gyártó és típus (típuscsalád) Gyártó ország A tömlõ külsõ átmérõje (mm) Lecsévélhetõ tömlõ hossza (m) Öntözési sáv- szélesség (m)
Hazai forgalmazó

AUDITKER OCMIS (FP; IR1-4; MR; R1-5)

Olasz 40…150 110…750 34…160
AUDITKER Kft., Kecskemét

BAUER Rainboy (TIS)

Rainstar (E; T; TX PLUS)

Ausztria 50-55 65…140 110…160 190…650 30…69 60…109

MAGTÁR Kft., BAUER Önt. Iroda, Szolnok

CASELLA (PF; TF; FT; L;…; EXP.)

Olasz 40…140 120…550 38…130

DANUBIUS-MARKET Kft., Tata

FORRÁS (–; V; R)

Magyar 50…90 160…420 45…100

MALUPE Kft., Forráskút

IRRILAND

Olasz 40…140 30…700 30…90

KITE Rt., Nádudvar

IRRMEC (A1; D2; FG2; M…;, RAINSKY)

Olasz 50…140 150…650 34…110

IKR Rt., Bábolna

IRTEC (F; FB; G; GI; BR; FL)

Olasz 40…140 110…750 17…125

VEKTOR Rt., Gyõr

M 5531-5554 PRORAIN

Magyar 63…125 200…550 65…93

SZOLNOKI MEZÕGÉP Rt., Szolnok

MIDIROT/MINIROT/VÁRMAT

Magyar 32…90 100…480 24…72

PAGRIX Kft.. Várdomb

OCMIS (R, FP; IR, MICRO)

Olasz 40…140 110…750 34…160

AGROKER Rt., Nyiregyháza

AGROKO Kft., Mosonmagyaróvár

PLANET AGRO IRRIFRANCE

(MICRO; OPTIMA; REEL; SUPER)

Francia 44…125 110…730 30…100

PLANET AGRO International Kft., Hatvan

RAINBOW

Olasz 63…140 250…500 60…110

AGROÁZIS Bt., Szeged

RM (G; GX; J; JX; MAJOR; SPEED)

Olasz 32…140 110…670 30…115

KASZ-COOP Rt., Derecske

DANUBIUS-MARKET Kft., Tata

VALDUCCI (IRR.)

Olasz 40…140 100…600 30…90

KITE Rt., Nádudvar

Megjegyzés: * Részletek: a „Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2003.” c. kiadványból

Lineár öntözõberendezések fõbb mûszaki jellemzõi és forgalmazói* 2. táblázat

Gyártó és típus Gyártó ország Öntözési szélesség (m) Hazai forgalmazó

BAUER Centerlinear

Centerpivot

Lineár

Ausztria 800 800 1300 Magtár Kft. BAUER Öntözési Iroda, Szolnok

IRREDELCO/H

IRREDELCO/S

USA 72-156 228-396 IHÁSZ Kereskedõház Kft., Szolnok

VALMONT Körforgó

Körforgó+corner

Lineár

Lineár hidr.

USA 300-600 482-582 600-1200 300-800 KITE Rt., Nádudvar

Megjegyzés: * Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2003.