MENÜ

„MINDENT BELE!” - csak sekélyen

Oldalszám: 61
2014.06.25.

A gyomkonkurencia okozta termésveszteség elkerüléséhez, valamint a kukorica zavartalan fejlõdéséhez a gazdálkodónak már a keléstõl gyommentes környezetet kell biztosítania. A sikeres alapgyomirtás elõnye a poszt kezelésekkel szemben az alacsonyabb kezelési költség, valamint a kezdeti gyomosodás okozta terméskiesés megakadályozása. A kukorica korai fejlõdési stádiumában fellépõ gyomkonkurenciából származó kár átlagosan 5-15%, amely száraz idõjárás esetén még fokozottabb lehet.

Érdemes eltûnõdni azon a megállapításon is, hogy a talaj hõmérsékletének 1 %-os csökkenése a felsõ 10 cm-es rétegben annyit jelent, mintha a termelés 100 km-rel északabbra tolódnék! Elgondolkodtató tehát, hogy a sûrû kezdeti gyomborítás a tápanyag és vízért folytatott küzdelmen kívül az ésszerûen kiválasztott éréscsoportú hibridek terméspotenciáljának kihasználását is befolyásolja. Munkaszervezés és hektárköltség szempontjából sem lehet mellékes a preemergens termékek alkalmazásának szinten tartása, sok helyütt értelemszerû növelése.

A Nitrokémia 2000 Rt talaj-herbicidjeit az idõjárás szárazabbra fordulása okán egy technológia elem - a sekély bedolgozás - beiktatásával javasolja. A „Mindent Bele” program célja a kijuttatott hatóanyagok védelme a fény és hõhatásoktól, valamint a hatóanyagok gyom-gyökérzónába juttatása. Köztudott, hogy a preemergens kezelések sikerének alapja, hogy a kijuttatást követõen a terület megfelelõ mennyiségû bemosó csapadékot kapjon. Ennek elmaradása ellen technológiai védelmet jelent a talajfelszínre permetezett készítmények sekély bedolgozása. A bedolgozást fogassal, kanalas kombinátorral és seprûboronával lehet elvégezni. A 2-3 cm mélyen bedolgozott készítmény azonnal a hatáskifejtés helyére, a gyomok csírázási zónájába kerül és jobban ellenáll az idõjárás kedvezõtlen hatásainak. Ugyanakkor a permetlé eloszlása folyamatos marad, nem szükséges a dózis emelése.A Nitrokémia 2000 Rt továbbá egy új szemlélet, a - „Számolja végig” - alkalmazását is javasolja a termelõknek, miszerint a gazdálkodásuk eredményességét ne a fedezeti pont (hány kg termés fedezi a költségeket?) megállapításával mérjék, hanem feltétlenül számoljanak a technológiákban rejlõ termésbefolyásoló tényezõkkel is, így pl. a gyomkonkurenciával. Ezt egy egyszerû és mindenki által könnyen kezelhetõ számítási rendszerrel gyorsan ki lehet számítani, melyet az ALTA BUDA Kft készített és a Nitrokémia 2000 Rt területi kereskedelmi képviselõi ingyen biztosítják az érdeklõdõk részére. A Internet világában a kalkulációs rendszer letölthetõ az Internetrõl is: http://home.tvnet.hu/~kova/AltaBuda.xlsA hazai Nitrokémia 2000 Rt. a legnagyobb és legszélesebb preemergens termékkínálattal rendelkezõ gyártók között említhetõ. Az alap gyomirtó szerek között ma is meghatározó szerepet játszik az acetoklór, melyet Magyarországon elõször a Nitrokémia hozott forgalomba. A piac legrégebben ismert acetoklór bázisú márkaneve az ACENIT! Számos formulációjával dolgozhattak évtizedek folyamán a termelõk. A gyár legkorszerûbb formulációja az ACENIT A 880 EC 800 g/l acetoklórt és 80 g/l AD-67 antidótumot tartalmaz. Az AD 67 antidótum kifejlesztése szintén a Nitrokémia kiváló vegyészeinek és fejlesztõinek felkészültségét és szakértelmét dicséri. Számos gyártó évtizedeken keresztül alkalmazta termékei antidotálására!Az Acenit A 880 EC kiváló hatékonyságú a legnagyobb problémát jelentõ magról kelõ egyszikû gyomnövények ellen és jó mellékhatással rendelkezik néhány magról kelõ kétszikû gyom (elsõsorban a disznóparéj- és libatopfélék) ellen is. Az Acenit A 880 EC dózisa a talaj típusától függõen 2,0-2,6 l/ha. Az Acenit A 880 EC alkalmazását az Atrazin 500 FW-vel tankkombinációban javasoljuk preemergenesen kijuttatva, immáron azonban sekélyen bedolgozva. Évelõ ill. ellenálló gyomfajok elõfordulása esetén az Acenit A 880 EC preemergens kijuttatása és sekély bedolgozása után poszt kezelésként Dikamin 720 WSC vagy Dikamin 720 WSC + Atrazin 500 FW alkalmazását javasoljuk.Az ERUNIT PROFI kategórájában a legmagasabb hatóanyag-összetételû gyári kombináció, 410 g/l acetoklór, 270 g/l atrazin és 41 g/l AD-67 antidótum tartalommal. Felhasználható vetés elõtt (ppi) ill. preemergensen 3,5-5,0 l/ha, valamint korai posztemergensen 3,5-4,5 l/ha dózisban. Preemergens alkalmazás esetén a gyomirtás biztonságának fokozása érdekében ajánlott a készítmény sekély (2-3 cm-es) bedolgozása. Évelõ kétszikû gyomfertõzés esetén kiegészítõ kezelésként Dikamin 720 WSC 1,0-1,5 l/ha dózisa javasolható posztemergensen.2004 sok szempontból változást jelent minden itt élõ honfitársunknak és az itt mûködõ gazdasági szervezeteknek. Az EU csatlakozás küszöbén a Nitrokémia 2000 Rt a saját és partnerei jövõjérõl felelõséggel gondolkodó gyártóként új stratégiai alapok letételével, új kereskedelemi politika és technológiai ajánlások mellett kötelezte el magát. Ennek reményében örömmel üdvözli azokat, akik a megbecsült hagyományok ötvözését a változóval is fejlõdésként fogadják el.Lakatos András

Oláh István