MENÜ

Állókultúrák gyommentesítése a Nitrokémia 2000 Rt. készítményeivel

Oldalszám: 61
2014.06.25.

Állókultúrák gyommentesítése a Nitrokémia 2000 Rt. készítményeivel

A szõlõ és gyümölcs kultúrák gyomirtásában fontos szempont a korai gyomosodás megakadályozása. Ezzel egyrészt elkerülhetõ a gyomkonkurenciából származó víz- és tápanyagveszteség az ültetvényben, másrészt csökkenthetõ bizonyos kórokozók és kártevõk induló populációja.

A Nitrokémia 2000 Rt két megoldást kínál állókultúráink védelmére.A Diuron 600 FW diuron hatóanyag-tartalmú, II. kategóriájú gyomirtó szer. Gyomirtási spektrumát tekintve alapvetõen a magról kelõ kétszikû gyomnövények ellen hat, kiemelkedik a betyárkóró (Erigeron canadensis) és a parlagfû (Ambrosia elatior) elleni hatékonysága.Felhasználható 4 évesnél idõsebb almatermésû- és szõlõültetvények gyomirtására, kora tavasszal, a gyomnövények tömeges kelése ill. az ültetvény fakadása elõtt 3-4 l/ha dózisban. Magról kelõ egyszikû gyomnövények ellen Proponit 720 EC 2,0 l/ha-os dózisával kombinálható.Komplexebb hatást ad a Nikesuper Combi 600 FW hármas (diuron, linuron, terbutilazin) III. kategóriájú szerkombináció. Az általánosan jó magról kelõ egy- és kétszikûirtó hatás mellet különösen jelentõs az allergiát okozó parlagfû (Ambrosia elatior) elleni kiváló hatása.4 évesnél idõsebb almatermésû- és szõlõ kultúrák gyomirtására használható, kora tavasszal, az ültetvény nyugalmi állapotában 6,0 l/ha dózisban. A megfelelõ gyomirtó hatás érdekében a szert gyommentes, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni.Mindkét készítmény felhasználható parlagterületek ill. mezõgazdaságilag nem mûvelhetõ területek gyomirtására is magasabb, 6-8 l/ha dózisban. A készítményeket preemergensen, a magról kelõ gyomnövények csírázása elõtt, vagy posztemergensen, a magról kelõ kétszikû gyomok 2-4 valódi leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni.Lakatos András