MENÜ

Õszi és tavaszi kalászosok gyomszabályozása

Oldalszám:
2014.06.26.

Kalászos gabonák gyomnövényzete

Gabonavetéseinkben számos gyomfaj találja meg életfeltételeit. Az úgynevezett hagyományos gabona-gyomok közül a téli egyévesek leggyakrabban elõforduló fajai a tyúkhúr (Stellaria media), árvacsalán-félék (Lamium spp.), veronika-fajok (Veronica spp.), pipacs (Papaver rhoeas), búzavirág (Centaurea cyanus), mezei szarkaláb (Consolida regalis), stb. A nyári egyéves gyomok közül a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), fehér libatop (Chenopodium album) és a szuláklevelû keserûfû (Polygonum convolvulus) tavaszi megjelenésére számíthatunk.

Az elmúlt évtizedekben a hagyományos gabona-gyomnövények mellett több nehezen irtható gyomfaj felszaporodása volt megfigyelhetõ. Számos faj jelentõs elõretörése az egyoldalú, tartós herbicidhasználat következménye. A viszonylag olcsó, hagyományos fenoxi-ecetsav típusú gyomirtó szerek a ragadós galaj (Galium aparine), ebszékfû (Matricaria inodora), pipitérfélék (Anthemis spp.), mezei árvácska (Viola arvensis), füstikefélék (Fumaria spp.), zsomborfajok (Sisymbrium spp.) térnyeréséhez vezetett.Az egyszikû magrólkelõ fajok közül jelentõsebbek a nagy széltippan (Apera spica venti), parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides), a rozsnokfajok (Bramus spp.) és a vadzabfajok (Avena fatua és Avena ludoviciana). A nagy széltippan ellen hatékonyan 1-3 leveles korban védekezhetünk. Különösen a Dunántúlon, kora tavasszal megerõsödik, erõsen bokrosodik, ezért az izoproturonos kombinációkat és a triaszulfuront õsszel célszerû ellene alkalmazni.Több, régóta ismert évelõ gyomfaj ismételt, újabb, tömeges elõfordulása figyelhetõ meg. Ez tapasztalható az acat (Cirsium arvense), mezei szulák (Convolvulus arvensis), tarackbúza (Elymus repens) esetében. A közelmúltban búzában megjelent évelõ fajok a nád (Phragmites australis) és a selyemkóró (Asclepias syriaca).A tavaszi kalászosok gyomviszonyai sokban különböznek az õszi vetésûek gyomosodásától. A fõ különbséget az õsszel kelõ egyévesek jelentõs csökkenése okozza. Sajnos az õszi kalászosokban felsorolt évelõ gyomnövények a tavaszi vetésûekben is igen nagy gondot okoznak. Az egyévesek közül a nyári egyéves fajok, pl. vadrepce (Sinapis arvensis), repcsényretek (Raphanus raphanistrum), szuláklevelû keserûfû (Polygonum convolvulus), fehér libatop (Chenopodium album), disznóparéj fajok (Amaranthus spp.), csattanó maszlag (Datura stramonium), parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) elõfordulásával kell számolni.Az eredményes gyomirtás alapvetõ feltétele a gyomnövényállomány faji összetételének pontos ismerete. Az elsõ gyomfelvételezést még az õsz folyamán el kell végezni. A második gyomfelvételezés ideje kora tavasszal van, amikor a gabona még nem indult fejlõdésnek. A harmadik felvételezést a búza bokrosodásának kezdetén, várható vadzab fertõzés esetén a szárbaindulás kezdetén kell elvégezni.Ha tavasszal, április elején a gyomnövények károsítási küszöbértéke nem éri el a veszélyes szintet, csak kisebb növekedésû egyéves gyomnövények: tyúkhúr, veronika fajok, Lamium fajok szórványosan fordulnak elõ (2-4 db/m2), a vegyszeres gyomirtás el is hagyható.A fentiekben felsorolt veszélyes gyomfajok fellépése esetén vegyszeres beavatkozás szükséges.Az õszi búza gyomirtásának idõpontjaiA gyomirtás õsszel és tavasszal végezhetõ. Az õszi gyomirtás a búza vetése után, kelése elõtt és kelése után történhet.Preemergens (vetés után, kelés elõtt) kezelésnél a búzát egyenletesen 6 cm mélyre kell vetni, hogy a gyomirtó szerek ne mosódjanak le a búza gyökérzónájába.A kelés utáni õszi posztemergens gyomirtás feltétele, hogy a búza és a gyomnövények 1-3 leveles állapotban, a kétszikûek 2-4 leveles fejlettségûek legyenek. A vetés után hamar csírázó gyomnövények enyhe tél esetén megerõsödhetnek, és a tavaszi kezelés már nem ad megfelelõ eredményt. Csapadékos õsz esetén, az október közepén elvetett búzában számolhatunk jelentõs gyomkelésre. Természetesen az õszi posztemergens gyomirtás elvégzésének lehetõségét az október végén?november elején uralkodó idõjárás döntõen befolyásolja.Napraforgó elõvetemény esetén az árvakelésû napraforgó az õszi kalászosok jelentõs gyomnövénye lehet. A védekezést úgy kell idõzíteni, hogy a kezelés idejére a napraforgó nagy része kikeljen. A növények legalább 2 valódi leveles állapotban legyenek, és ne kerüljék el a 20 cm-es magasságot.Õszi kalászosok õszi gyomirtására felhasználható herbicidek hatóanyagai és alkalmazási idejükÕszi kalászosok õszi gyomirtására felhasználható herbicidek hatóanyagai és alkalmazási idejük
HatóanyagAlkalmazási

mód
Hatás-

spektrum
karfentrazon +izoproturon poszt mk
karfentrazon poszt mk
karfentrazon + mekoprop * poszt mk
klórszulfuron + flupirszulfuron-metil poszt me, mk
etoxifen poszt mk
tifenszulfuron-metil + klórszulfuron * poszt me, mk
klórszulfuron pre poszt me, mk
tribenuron-metil* poszt mk
jodoszulfuron + mefenpir-dietil poszt me, mk
Izoproturon * pre poszt me, mk
triaszulfuron pre poszt me, mk
pendimetalin + izoproturon pre me, mk
fenoxaprop-P-etil poszt me
fenoxaprop-P-etil + mefenpir-dietil* poszt me
amidoszulfuron + jodoszulfuron + mefenpir-dietil poszt me, mk
pendimetalin pre poszt me, mk
me: magrólkelõ egyszikû; mk magrólkelõ kétszikû *-gal jelölt készítmények õszi árpában is alkalmazhatók
Az õszi kalászosok tavaszi posztemergens gyomirtásaAz õszi vetésû kalászos gabonák tavaszi posztemergens gyomirtásához a gyomirtó szerek igen széles választéka áll rendelkezésünkre. A korlátozott terjedelem miatt itt csak a legfontosabb gyomnövények elleni védekezési technológiákat ismertetjük a teljesség igénye nélkül.Az ebszékfû (Matricaria inodora) elleni védekezésKalászosokban a legnagyobb borítással jelentkezõ gyomnövény. Általában már õsszel kikel, tavasszal jól megerõsödik. Megoldást az õszi gyomirtás mellett a tavaszi korai posztemergens kezelés jelenthet. 2-4 leveles állapotban szulfonil-karbamidokkal jól irtható.A cinidon-etil+diklórprop-P már a búza 3 leveles stádiumában felhasználható, az ebszékfû mellett más kétszikû gyomokat is jól írt.A tritoszulfuron+dicamba kombináció õszi árpában és õszi búzában minden fontosabb kétszíkû gyom ellen hatásos, alkalmazható a 3 leveles állapottól a bokrosodás végéig. Tavaszi árpában is ajánlható a 3 leveles állapottól a bokrosodás közepéig.Ragadós galaj (Galium aparine) elleni védekezésA galaj ellen 1-2 levélörvös állapotában a triaszulfuron és a tribenuron-metil hatóanyagú készítményekkel, nedvesítõszer hozzáadásával védekezhetünk. Az amidoszulfuron a kalászosok kétleveles állapotától kétnóduszos állapotáig használható. A kijuttatás javasolt ideje a galaj 6-8 levélörvös állapota.A 2,4-D + fluroxipir a gabona 4-5 leveles állapotától kétnóduszos stádiumáig alkalmazható, a gyomok 2-4 leveles fejlettségénél. A dikamba + triaszulfuron õszi búzában és õszi árpában 3 leveles fejlettségtõl a bokrosodás végéig, a galaj 3-5 levélörvös állapotában, tavaszi árpában 2-5 leveles fejlettségnél javasolt. A mekoprop-P õszi és tavaszi gabonában 4 leveles kortól a bokrosodás végéig, a galaj 6 levélörvös állapotáig eredményesen felhasználható. A fluroxipir-1-metilheptil-észter õszi búzában bokrosodástól kétnóduszos állapotig a galaj minden fejlettségi stádiumában kiváló hatást biztosít.Az ebszékfû és a galaj ellen alkalmazható gyomirtó szerek igen sok más kétszikû gabona-gyomnövény irtására is eredményesen felhasználhatóak. Széles hatásspektrumú kombináció floraszulam + 2,4-D, amely biztonságos a gabonában a bokrosodás kezdetétõl a szárbaindulásig. Garantált hatású a ragadós galaj, ebszékfû, parlagfû, fehér libatop, pipacs, szuláklevelû keserûfû, vadrepce, árvakelésû napraforgó, pásztortáska, tyúkhúr és más kétszikû magrólkelõ gyomok ellen.A mezei acat (Cirsium arvense) elleni védekezésAz évelõ mezei acat a gabonafélék egyik legveszélyesebb gyomnövénye, mert szaporítógyökereinek többsége a talaj 20 cm-nél mélyebb rétegeiben helyezkedik el, sekély mechanikai mûveléssel nem gyéríthetõ. A védekezés optimális ideje akkor van, amikor a sarjtelepek összes egyede kihajt, 5 levélrózsás, 5-15 cm magas. Kalászosokban leghatékonyabb ellene a klopiralid. A hormonbázisú 2,4-D, MCPA) hatóanyagú készítmények mellett a dikamba és a tribenuron-metil és kombinációik alkalmasak a védekezésre.Tavaszi árpában eredményesen használható herbicid

hatóanyagok
Hatóanyag
imazametabenz-metil
trifenszulfuron-metil + klórszulfuron
trifenszulfuron-metil + tribenuron-metil
tribenuron-metil
triaszulfuron
3,6-dklór-pikolinsav
bromoxinil
flamprop-izopropil
diklórprop
MCPA
dikamba + triaszulfuron
amidoszulfuron + metribuzin
Sörárpa termesztésében a hormonbázisú készítmények (diklórprop, MCPA, dikamba) nem javasoltak. Figyelembe kell venni a termeltetõ elõírásait.
A Magyarországon sajnálatos módon elfelejtett mechanikai eljárásokat Nyugat-európai országokban eredményesen alkalmazzák kalászos gabonák gyomszabályzására. Ilyenek a gyomfésû (rezgõfogú vagy fésûs borona) és a különbözõ típusú gyomkefék. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kalászosok jelentõs károsodás nélkül, a bokrosodás kezdetétõl a szárbaindulásig kezelhetõk. A gyomnövények 4 leveles állapotukig érzékenyek. Évelõ gyomnövények ellen nem alkalmazhatók sikeresen.Ábrák jegyzéke:1. Ebszékfû (Matricaria inodora) õszi búzában

2. Ragadós galaj (Galium aparine) õszi búzában

3. Pipacs (Papaver rhoeas) õszi búzában

4. Búzavirág (Centaurea cyanus) õszi búzában