MENÜ

Tárháztípusok - hûtési elv, tárolási mód szerint

Oldalszám: 97-98
2014.06.25.

A burgonya-, zöldség- és gyümölcs tárházakban a hõmérséklet csökkenése szellõztetéssel, hûtéssel vagy a kettõ kombinációjával érhetõ el.
A hõmérsékletcsökkentés elve alapján a következõ tárház típusokat kûlönböztetjûk

meg:

Szellõztetett tárházakEz a legolcsóbb megoldás a kezdeti befektetési és fenntartási költségek szempontjából. A megfelelõ külsõ hõmérsékletet és páratartalmat használjuk ki azért, hogy megtarthassuk a szükséges hõmérsékletet a tárházban. A szellõztetett tárházat megfelelõ teljesítményû légkeverõ egységgel kell felszerelni, mely képes szellõztetni a külsõ, a belsõ és a kevert levegõ felhasználásával ( 1. ábra). Ez a fajta légkeverõ egység dinamikusan változik az idõvel (mint ahogy az idõjárás is gyorsan változik), így az egységet fel kell szerelni egy klímaellenõrzõ rendszerrel, mely automatikusan, az aktuális viszonyoknak megfelelõen szabályozza a szellõztetés milyenségét. Azok a tárházak, melyek automatikával ellenõrzöttek, többnyire a nagy páratartalmú, hûvös éjszakai levegõt használják fel.A szellõztetett tárházak nyilvánvaló hátránya - a légkeverõ egység nem tudja csökkenteni a tárolt termény hõmérsékletét, ha a külsõ levegõ nem kellõen hideg.Hûtõrendszerrel ellátott tárházakEzek a tárházak sokkal drágábbak a beruházási és a fenntartási költségek szempontjából ( 2. ábra). A hûtött tárházak elõnye, hogy a hûtést nem korlátozza az idõjárás. A kívánt belsõ hõmérséklet ezekben a tárházakban -2 oC-tól +2 oC-ig változik, a hõcserélõnek kb. -5 oC-os párologtató levegõvel kell dolgoznia. A tároló légterének nedvességtartalma mûködés közben ráfagy a párologtató elemeire, és ez a tény csökkenti az egész rendszer hûtõteljesítményét. Abban az esetben, ha a párologtató leolvasztó rendszere rosszul tervezett és szerelt, a párologtatók gyakran eljegesednek, így az átmenõ levegõ mennyisége nagyon csekély. Ez csökkenti természetesen a rendszer hûtõteljesítményét is, az elektromosenergia-fogyasztás magas lesz.Ha ezeket a típusú tárházakat alkalmazzák, a tárolt termény levegõcsere-szükségletét figyelmen kívül hagyják, ami a tárolt termék minõségét rontja.Szellõztetett és hûtött tárházak kombinációsaA kezdeti befektetés a csak hûtõrendszerrel felszerelt tárházhoz hasonlítva ugyanakkora, de a fenntartási, mûködési költségek a kombinált tárházaknál jóval alacsonyabbak.Ha a külsõ hõmérséklet lehetõvé teszi, a tárolt terményt csak ezzel hûtik - esetleg a belsõ melegebb levegõvel keverve -, hogy a megfelelõ hõmérsékletet elérjék. A hûtõrendszer csak bizonyos idõszakokban kapcsolódik be, amikor a külsõ levegõ túl meleg és nem lehet a természetes hûtést használni.Tesztekkel bizonyították, hogy az ideális megoldás a kombinált tárházakra az úgynevezett integrált keverõegység ( 3. ábra), melyet kompakt szellõztetõ egységgel és hûtõaggregáttalszerelnek. Az egység mûködése elképzelhetetlen egy megfelelõ klímaellenõrzõ rendszernélkül, mely automatikusan beáll az aktuális terménytároláshoz és optimalizálja az egész rendszer mûködési feltételeit.Ellenõrzött atmoszférájú tárházak (CA, LO, ULO)Ezekhez a típusú tárházakhoz hermetikusan épített helyiségekre (alacsony gázszivárgás) van szükség és ezek a legdrágábbak mind a kezdeti befektetés, mind pedig a fenntartási költségek szempontjából. A legfontosabb pontosan felmérni a tárolt termény C02 és OZ gázokra való érzékenységét.Néhány zöldségfajta nem alkalmas ellenõrzött atmoszférával való tárolásra (cékla, sárgarépa, hagyma, fokhagyma, stb. ), vagy a ráfordítás-hozam viszonyok nem megfelelõek ennél a technológiánál. Az ilyen típusú tárházak elõnye egy meghosszabbított tárolási idõ, és a minõség fenntartása egyes gyümölcs-, és zöldségféléknél. A CA, LO, ULO tárházakból származó terményeket nem lehet folyamatosan ki- és betárolni, mert ha a tárolóteret egyszer kinyitották, akkor gyors kitárolást kell megvalósítani, mivel a tárolt termény minõsége rövid idõn belül romlik.Megkülönböztethetünk tárolási technikákat a termény tárolásának módja szerint is:Tárházak konténeres tárolási technológiávalEzek a tárházak gyümölcs, zöldség és burgonya tárolására alkalmasak, A konténerben történõ tárolás elõnye , hogy nagyon egyszerû és olcsó a szellõztetés és a hûtés. A hátránya a szükséges rekeszek magas költsége. Ezek a tárházak az energiafogyasztás szempontjából is olcsó üzemeltetésûek, mert a szükséges szellõztetõ és hûtõteljesítmény alacsonyabb, mint a nagy mennyiségben történõ ömlesztett tárolás (nagy mennyiség 5 m magasságig terjedt padlófelületen történõ tárolást jelent).A légcserénél terményfajtától függõen kb. 50-tõl 80 m3/tonnalóra levegõvel, maximum 100 Pa nyomással kell számolni.Az integrált légkeverõ egységek nagyon széles körben ajánlhatók ezekhez a tárházakhoz. Ezek berendezések a hideg levegõt a konténerek feletti térbe fújják, ahonnan a levegõ fajsúlyánál fogva leszáll a konténerek közti térbe, illetve a ventilátor által keltett légmozgás is segíti ezt a folyamatot. ( 4. ábra )Tárházak ömlesztett tárolási technológiávalEzek alkalmasak burgonya, hagyma és gyökérzöldség tárolására. ( 5. ábra ) Ennek a rendszernek az elõnye, hogy a levegõt nagynyomású ventillátorok szállítják és használható az egész tárolt termény mennyiségének szellõztetésére. A levegõ a halomban minden egyes pontot átjár, így a szellõzés egyenletes. Ez a rendszer sokkal érzékenyebb a pontos ellenõrzésére, mert nagyobb a veszélye a nagyon hideg vagy nagyon meleg levegõtõl származó károsodásnak. Az energiaigény is magasabb, mint az elõzõ típusnál ( konténeres tárolás ), mivel a légcsere szükségessége 100 - 300 m3/tonna/óra, és a nyomásigény 150-tõl 300 Pa, mely a tárolt termény fajtától függ. A nagy mennyiségben történõ tárolás elõnye, hogy a tárolást pozitívan befolyásolja egy kiváló ellenõrzõ rendszer (például a burgonya fokozatos tárolása - szárítás, sebbegyógyítás, lehûtés, stb.)A nagy mennyiségben történõ tároláshoz légkeverõ kamrák kialakítására van szükség, melyeket az épület részeként kell kivitelezni (fa, tégla, acéllemez, vagy beton szerkezet használható). A szellõztetõ járatok lehetnek a föld feletti (fél-körös acéllemez csatornák, fa, mûanyag), vagy föld alatti járatok (fa, acél vagy betonrácsokkal fedve). A szellõzõjáratok elhelyezése, - méretük és alakjuk -, valamint a keverõkamrák kivitelezése nagyon precíz és profi számításokat igényelnek.Tárolás túlnyomással szellõztetett konténeres tárolásEzek a tárházak összekapcsolják az egyszerû konténerekben történõ tárolás (különbözõ fajta termények tárolása) és az ömlesztett tárolási mód technológiai elõnyeit. A terményt speciális konténerekben tarják, megerõsített falakkal és szellõzõjáratokkal, egy szellõzõréssel a konténer alján. A tároló tartályokat egymásra helyezik úgy, mintha azok normál konténerek lennének, de mindegyiknek az alján van szellõzõjárat, mely lehetõvé teszi a nyomott levegõ bejutását minden egyes tárolási egységbe. Ez a rendszer a konténerek pontos egymásra rakását igényli, amivel garantálni lehet a levegõ megfelelõ áramlását. A légkeverõ kamrák és a speciális dobozok felépítése nagyon nehéz és drága. Az energiafogyasztás szempontjából ez a tárolási mód az ömlesztett tárolási móddal hasonlítható össze.Ha minden említett tárolási problémát fontolóra veszünk, el kell ismerni, hogy a sikeres tárolás a tárolási mód megfelelõ kiválasztásán múlik. Az "emberi tényezõ" kizárása a szabályozási folyamatból szintén nélkülönözhetetlen része a sikeres tárolásnak.Annak ellenére, hogy a tárolás alapvetõ elméleti kérdéseit sokan ismerik, ezeknek a gyakorlati megvalósítása néha rossz berendezés használatával, vagy a megfelelõ ellenõrzõ rendszer hiányával, nem megfelelõ minõségû tárolást eredményez.Az szabályzó - ellenõrzõ rendszerEgy szabályzó rendszer nem elég hatékony, ha nincs megfelelõ ellenõrzés, mely folyamatosan méri az összes környezeti paramétert és minden berendezést a felhasználó igényei szerint mûködtet.Európában mintegy 8-10 cég fejlesztett ki olyan rendszert amelyet a szellõztetett és hûtött tárházakhoz ajánlanak. Az ellenõrzõ rendszer a legmodernebb mikroellenõrzõ összetevõkön alapul és a szoftvere tartalmazza az összes legújabb tudást a mezõgazdasági termények tárolásáról. Az ellenõrzõ rendszerek igen felhasználóbarát kialakításúak, speciális képzéssel nem rendelkezõ személy is tudja kezelni.Az ellenõrzõ rendszer legfontosabb része a klímaellenõrzõ egység, mely kiértékeli az összes mért adatot és ellenõrzi a kapcsolt berendezéseket, melyeket a tárházakban elhelyeztek. Folyamatosan méri a hõmérsékletet a tárolt terményben (2-tõl 8 anyaghõmérõ), a külsõ levegõ hõmérsékletét és páratartalmát, a szellõzõjáratokban levõ levegõ hõmérsékletét és a tárházban levõ levegõ páratartalmát. Minden egyes egység 1; 2, vagy 4 tárolótere tud ellenõrizni, egymástól függetlenül. Az rendszer mûködtethetõ egy kijelzõn és a billentyûzeten keresztül, vagy távirányítással, számítógép segítségével a megfelelõ szoftverével. A számítógép és a szoftver használatával növelhetõ a felhasználó kényelme. A tárház bárhonnan ellenõrizhetõ, például az irodából, vagy otthonról egy notebookról, és egy GSM modem segítségével a világ bármely részérõl. A számítógép használatának elõnye az adattárolás és a szemléletesség. A rendszer méri az összes adatot és tárolja azokat késõbbi ellenõrzés céljából. Az adatok azután grafikonon, táblázatokon vagy videó szerûen kivetítve láthatóak.Az egész ellenõrzõ rendszert maximális biztonsággal tervezték és a fontos mûködõ részek védelme háromszoros. A rendszer problémadiagnosztizáló jellemzõkkel felszerelt, ami aztjelenti, hogy minden, a rendszerben felmerülõ probléma automatikusan megjelenik a felhasználó elõtt.dr. Adamovics Péter IKR Rt. Bábolna