MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2004/3 > Gépesítés Vetés vetőgépek magvak

Ajánlások és tanácsok a szemenkénti vetõgépek üzemeltetéséhez

Az AGRO-NAPLÓ elõzõ (2004/1-2.) számában a széles (45-76 cm) sortávolságú szántóföldi kultúrnövények - a köznyelvben: kapásnövények - magvainak vetésére használt különbözõ szemenkéntvetõ gépek jellemzõ technikai-mûszaki megoldásai, fõbb szerkezeti elemei, illetve alkalmazási területeik kerültek ismertetésre. A következõkben a vetõmagvak és a vetõszerkezetek kapcsolata mellett, a kapásnövények (pl. cukorrépa, kukoricák, napraforgó, stb.) magvainak vetésére alkalmazott szemenkénti vetõgépek felkészítésére, üzemeltetés elõtti ellenõrzéseikre, beállításukra, valamint üzemeltetésükre kívánunk tanácsokat, ajánlásokat adni.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Gépesítés Tápanyag gépek talaj

Mûtrágyák kijuttatásának gépesítése

A tápanyag tenyészidõben történõ kijuttatásának a növénytermelés teljes vertikumában fokozott jelentõsége van jelenleg is. Az ésszerû, agrárstratégiai súlypontú gép- és technológiafejlesztõ ismereteknek, illetve az azok eredményeit felhasználó üzemi adaptációknak - a növényi kultúrák termeléstechnológiájában is - a már jól ismert és bevált agronómiai, illetve agrotechnikai elemekre kell támaszkodni. A különféle növényi tápanyagok optimális mennyiségének idõben és egyenletesen történõ kijuttatása a terméseredmények növelésének egyik alapfeltétele. A mûtrágyák jelentõsége a mezõgazdasági termelésben szükségszerû, mivel a szerves és hígtrágyák a növénytermesztés során a talajból kivont tápanyagok pótlására csak a szerves trágyák nem mindig elegendõek. A mûtrágyák használata a napjainkban sem nélkülözhetõ, de a mennyiségi szemléletû kijuttatást fel kell váltsa a fenntartható gazdálkodás elérését biztosító minõségi - a hatékonyságot fokozottan figyelembevevõ - tápanyag kiadagolás.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Gépesítés gépek kérelem növényvédõ gép

Növényvédõgépek kötelezõ típusvizsgálata

A vegyszeres növényvédelem nemcsak a termés mennyiségét és minõségét nagymértékben meghatározó technológiai mûveletsor, hanem a környezetre számottevõ veszélyt jelentõ tevékenység is. A védekezési eljárások eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagyban függ az alkalmazott gépektõl. A növényvédõ gépek kialakítása, és mûszaki állapota meghatározza, hogy a vegyszerek milyen pontossággal kerülnek felhasználásra, mennyire egyenletesen jutnak el a célfelületre, milyen mértékben mennek veszendõbe, veszélyeztetve vagy károsítva a környezetet. Ezért a növényvédõ gépek vizsgálata, ellenõrzése a fejlett országokban már régebben megkezdõdött. Hazánkban a növényvédelemrõl szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet szabályozza a növényvédõ gépek típusvizsgálatát.

Szakfolyóirat > 2004/3 > Gépesítés állattartás rakódás rakodógépek

Rakodógépek alkalmazása az állattartásban

Az állattartó telepeken végzett anyagmozgatás terén meglepõen gyors ütemû fejlõdés indult meg az elmúlt évtizedben. A munkafázisok jelentõs idõt, energiát, illetve költséget kötnek le, ezért napjainkban az állattartás gépesítettség fejlõdésének szerepe átértékelõdött. A korszerû üzemeltetés során csökkent a kézi anyagmozgatás, mivel ezek helyét átvette a gépesítettség megújítása.