MENÜ

Szárazonálló tehenek takarmányozása - SANO TMR-koncepció szerint

Oldalszám: 66-67
2014.06.16.

A szárazonálló tehenek takarmányozása mindig idõszerû kérdés a tejelõ tehenek takarmányozásának tárgyalásakor.

Körvonalazódni látszik mindenkiben az a tény, miszerint: „a laktáció a szárazonállás elsõ napjával kezdõdik”, de talán ez az a terület, ahol a szakma véleménye élesen eltér egymástól. A SANO egy modern, hatékonyan mûködõ, a tehenek igényeit maximálisan kielégítõ koncepciót ajánl, melynek legfontosabb szegmense a szárazonállás.

A tények tükrében vizsgálva, a következõk állapíthatók meg általánosan. A tehenek átlagosan 2,2–2,4 laktációt élnek meg, a két ellés közti idõ 400 nap feletti. A laktáció elsõ száz napjában jelentkeznek leginkább a különféle anyagforgalmi betegségek (ketózis, acidózis, alkalózis), tõgygyulladások, lábvégproblémák, szaporodásbiológiai anomáliák, gyenge szárazanyag-felvétel. A felsorolás komoly költségtényezõként jelentkezik, és ha még hozzárendeljük a jelenlegi tejárat, akkor igencsak fontolóra kell vennünk üzemünk jövedelmezõségét. A problémák adottak. Megoldás? Van, a már meglévõ problémák kezelésére, amivel a fent említett értékek érhetõk el. A laktáció elsõ száz napjában alkalmazott „intenzív” takarmányozási rendszerek (magas abrakarány, védett energia, védett fehérjék) használata valóban megoldása-e a problémáknak? Bizonyos termelési szint mellett (9 500 l és e feletti termelés esetén) igen, és egyben elengedhetetlen is.
Elmondható, hogy bizonyos esetekben a laktáció elsõ harmadában jelentkezõ problémákat kezelni, orvosolni tudjuk, de megoldani, illetve megelõzni már nehezebb feladatnak tûnik. Pedig a valóságban ez nem így van. Mindenekelõtt a szarvasmarha biológiai adottságait, anatómiáját kell részletesebben áttekinteni, és a takarmányozási rendszert ily módon kell kialakítani.
A hagyományos takarmányozási rendszerben a szárazonálló tehenek takarmányozását két fázisra bontjuk, szárazonálló tehenek és az ellés-elõkészítõ tehenek csoportjára (ellés elõtt 21 nap). Általánosan elmondható, hogy ennél a rendszernél a szárazonálló tehenek kissé „hanyagolva” vannak. Takarmányuk általában gyenge minõségû tömegtakarmányra és ásványianyag-kiegészítésre korlátozódik. Az ellés-elõkészítõ csoport takarmányozására már nagyobb hangsúlyt fektetünk, jó minõségû tömegtakarmányok, abrakkiegészítés stb…
A SANO TMR-koncepciója szerint a szárazonállás egyfázisú, melynek használatát a következõk indokolják.
Fontos tudni, hogy a bendõben élõ mikroorganizmusok igen érzékenyen reagálnak a takarmányozás változására. Ha egy etetett takarmánykomponenst elveszünk az adagból, akkor a komponens emésztéséért felelõs baktériumkultúra a bendõben három nap alatt minimálisra csökkenti aktivitását, létszáma lecsökken. Ellenben, ha egy új takarmánykomponenst kezdünk etetni, akkor legalább 40–50 nap szükséges ahhoz, hogy a megfelelõ baktériumkultúra a bendõben 100%-os hatékonysággal tudjon „mûködni”. Ezt a tényt ismerve fogalmazódik meg az a törvényszerûség, miszerint minden komponenst mindennap az év 365 napján át kell etetni, és ez alól a szárazonállás ideje sem mentesül. A hagyományos takarmányozási rendszer elõkészítõ fázisa egy jó megoldásnak bizonyul, de a 21 nap rövid a bendõ 100%-os adaptációjához. Minden állattenyésztõnek a legfõbb célja, hogy a tehenek ellés után minél nagyobb szárazanyag-felvételre legyenek képesek. A SANO TMR-koncepciójával ez a cél elérhetõ. Hogyan is néz ki a koncepció a gyakorlatban?
A SANO TMR-koncepció a modern takarmányozási rendszerek használatával dolgozta ki takarmányozási javaslatát tejelõ tehenészetek számára, amely a következõképpen épül fel a szárazonállás ideje alatt.
A szárazonálló tehenek takarmányozása egyfázisú, az adag kialakítása pedig megegyezik a laktációs tehenek adagjával, azzal a különbséggel, hogy koncentrációja eltér a tejelõ tehenekétõl. A koncentrációcsökkentést szalma hozzáadásával valósítjuk meg, ezáltal a szárazonálló adag koncentrációja 15–25%-kal kevesebb lesz szárazanyag kg-onként. A laktációs adaghoz 2–3 kg szalmát keverve kialakítunk egy keveréket, melynek összetétele 65% laktációs TMR és 35% szalma (1. ábra). Az így kialakított szárazonálló takarmányadagnak a következõ kritériumoknak kell megfelelnie.

 

Biztosítsa a tehenek számára a 12–14 kg szárazanyag-felvételt, koncentrációját tekintve pedig 10–12 l tej termeléséhez elegendõ energiát, és fehérjét tartalmazzon. A szárazonálló tehenek energiaszükséglete ebben a fázisban 70–72 MJ NEL (650 kg testtömeg), ha hozzárendeljük a fent említett szárazanyag-felvételt, megközelítõleg 5,8 MJ NEL/kg sza. energiakoncentrációjú adagot kell kialakítanunk, melyet a tehenek a szárazonállás elsõ napjától az ellés napjáig kapnak. Ha az adag energiakoncentrációja alacsony, a tehenek elzsírosodnak, ketózissal találkozunk, a tehenek testtömegvesztesége az ellés után jelentõs, a tej beltartalma gyenge.
Ha a szárazonálló adag energiakoncentrációja magas, acidózis lép fel, valamint ellés körüli problémák jelentkeznek (magzatburok-retenció, oltógyomor-helyzetváltozás).
Az összeállított adag természetesen tartalmazza mindazon komponenseket, amelyeket a tehenek a laktáció elsõ napjától kapnak, így 100%-os emésztési hatékonysággal kezdhetik termelésüket.
A kondícióveszés ne haladja meg a 10–12%-ot. A testtömegvesztés mértékével a fellépõ problémák (tõgy, lábvég, szaporodásbiológia, anyagforgalmi betegségek) exponenciálisan nõnek. (2. ábra.)

Fontos megemlíteni az etetett takarmányok minõségét is. Kerüljük a rossz minõségû, magas savtartalmú tömegtakarmányok etetését a szárazonálló teheneknél, az alacsony pH a Ca megkötõdését eredményezi, melynek során Ca-ellátási, illetve mobilizációs problémák jelentkeznek (ellési bénulás, magzatburok-retenció). Szintén nem ajánlott a penészes, toxinos takarmányok etetése, ugyanis ezen toxinok a zsírszövetekben deponálódnak és a zsírmobilizáció során felszabadulnak, károsítják a májat, szaporodásbiológiai anomáliákat okoznak. Körültekintõen kell továbbá bánni a különféle ásványianyag-kiegészítõk használatával, elsõsorban a P- és Ca-kiegészítéssel. Az optimális Ca : P arány kialakításánál figyelembe kell venni a szükségleteket, igényeket, különben felborul ezen elemek „harmonikus” egyensúlya. Néhány esetben a premixen felül adagolt Ca és P nagyobb problémát okoz a teheneknél, mint a várt eredmény.
A SANO által kifejlesztett komplex szarvasmarhapremixek – mint TMR Camisan, TMR Profisan, TMR Topsan – megfelelõ adagolása, illetve a szárazonállás ideje alatt TMR Prenata 50-nel történõ kiegészítés teljes mértékben kielégíti a szárazonálló tehenek vitamin- és ásványianyag-ellátását a megfelelõ anion–kation (DACB) egyensúly mellett.

A szárazonállás ideje alatt: 150 g TMR Camisan / TMR Profisan / TMR Topsan +50 g TMR Prenata 50 a TMR-be keverve.
Részletes ismertetésért, referenciákért forduljon SANO szaktanácsadóinkhoz.

Bakos Gábor, szarvasmarha-szaktanácsadó