MENÜ

A cukorrépa betakarítása

Oldalszám: 32
Dr. Pocsai Károly 2014.06.17.

A cukorrépa betakarítása, összehangolt szervezési feladatot igénylõ energia- és költségigényes mûvelet. A betakarítás során, illetve azt megelõzõen a gyári- és a termelõi érdekek egyeztetésének jól kialakult mechanizmusa van.

A cukorrépa termõterület radikális csökkenése együtt járt a feldolgozási kampány idejének rövidülésével, és a betakarító gépekre esõ betakarítandó terület csökkenésével is. Az elõzõ tendencia sok tekintetben kedvezõen változtatta meg a gyári- és a termelõi pozíciókat. A cukorgyári kampánynapok elmúlt évi alakulását az 1.sz. táblázatban közöljük. A táblázatban közölt adatokat akkor értékelhetjük igazán, ha visszagondolunk a hajdani, nem egyszer a 150 napot is elérõ kampányidõszakokra.

 

 1. táblázat

 

A kampánynapok alakulása 2003-banCukorgyárakA kampányKampánynapok számakezdetevégeMátra Cukor Rt.2003. 10. 13.2003. 11. 17.35,17Szerencsi Cgy. Rt.2003. 10. 02.2003. 11. 25.54,75Szolnoki Cgy. Rt.2003. 10. 14.2003. 11. 26.43,17MC Rt. Kaposvár2003. 10. 02.2003. 11. 14.43,00MC Rt. Petõháza2003. 10. 01.2003. 12. 05.61,00Eastern Sugar Rt.2003. 10. 03.2003. 11. 20.48,25Cukoripar összesen:47,56

Forrás: 2003. év Zárójelentés, kampányadatok. Cukoripari Kutató Intézet, Bp.

A betakarítási idõ meghatározása során döntéseinket a kétéves növény érési dinamikája, valamint a gyári- és a termelõi érdekek együttesen befolyásolják. A cukorgyári kampány idõszak kezdetekor rendszeresen sor kerül olyan répaállományok szedésére, amelyekben még nem kulminált a cukortermés. A hektáronkénti cukorhozam, a répatermés és a digesszió eredõjeként alakul ki. A két cukorhozamot meghatározó tényezõ dinamikája évjáratonként és termõhelyenként eltérõen alakul. A répatermés növekedésével általában november elejéig –közepéig számolhatunk, míg a digesszió az évjáratok többségében október közepéig –végéig növekedhet. Az érési mérésekre támaszkodva a Magyar Cukor Rt az idén várhatóan szeptember 20. és 25. között kezdi meg a répaátvételt. A cukorfelhalmozás dinamikája a klimatikus és a tápanyag ellátottsági viszonyok mellett döntõ mértékben a levélzet állapotától függ. A termelõk által jól ismert káros levélváltás miatt gyakori jelenség, hogy a répanövény a már korábban felhalmozott cukrot az asszimilációs apparátus növekedésére fordítja. Ez a jelenség nemcsak klimatikus stressz helyzetekben fordul elõ. Számolhatunk a szárazanyag-felhalmozás dinamikájának kedvezõtlen változásával a rosszul idõzített késõi öntözés, és a nitrogén túladagolás hatására is. Az elõzõek miatt fontos, hogy a várható betakarítási idõ elõtt minimum 6 héttel fejezzük be az öntözést, és ha a vetésváltási szempontok is lehetõvé teszik a betakarítást mindig a N-nel legjobban ellátott területeken fejezzük be.

A betakarítás tényleges ütemezését a termelõ és a gyár közötti szerzõdések rögzítik. Ha a termelõ és a gyár olyan szállítási ütemezésben állapodik meg, amelyben korai- vagy késõi szállítás ill. betakarítási idõ szerepel, akkor ezekre az idõszakokra a gyár, ütemezési térítést fizet. A késõi betakarítás kockázata természetesen nagyobb. Amellett, hogy a betakarítási idõ elõrehaladtával, csökken a répa „elõvetemény értéke”, egyre romlanak a betakarítást döntõen befolyásoló talajfizikai feltételek is. Az elõzõek miatt ezért a betakarítási sorrendet a vetésváltási szempontokon kívül elsõsorban ennek figyelembevételével kell megállapítani.

A betakarítás során elvégzendõ mûveletek: a cukorrépa fejezésére, a fejezett répa kiemelésére, illetve a kiemelt (és rendre rakott) répa szállító jármûre történõ rakodása. A betakarítási technológiák praktikusan aszerint csoportosíthatóak, hogy az elõzõ három mûveletet, egy illetve több menetben végzik-e a betakarító gépek. Az elõzõek alapján egymenetes, és osztott vagy többmenetes betakarítási módokat különíthetünk el. A többmenetes eljárások két- vagy három menetesek lehetnek. A betakarítási technológiáktól függõen a keletkezõ termék vagy csak a cukorrépa, vagy bizonyos esetekben - a cukorrépa és a leveles cukorrépa fej. A ma használatos rotációs rendszerû fejezõ egységekkel rendelkezõ kétmenetes betakarítógépek többsége, nem teszi lehetõvé a leveles cukorrépafej elkülönített betakarítását. A betakarítási módok egyéb szempontok alapján is csoportosíthatók. Lényeges a teljesítményt, és a beruházási költségeket is meghatározó szempont, hogy a gépek önjáróak, vagy vontatottak, illetve 2, 3, 4 vagy 6 sor egyszerre történõ betakarítására képesek. A rendkívül változatos mûszaki megoldással rendelkezõ gépek közötti különbségek nemcsak a betakarítási veszteségeket befolyásolják, eltérõen alakulnak a különbözõ gépi megoldásokhoz kapcsolódó szállítás szervezésével kapcsolatos feladatok is. Ilyen szempontból különösen jelentõs, hogy mely betakarítási mûveletek vannak egy menetben összekapcsolva. A legegyszerûbb a szállítás szervezése azoknál a kétmenetes technológiáknál, ahol a fejezés és a rendre történõ kiemelés történik egy menetben, és a rendfelszedés-rakodás külön mûveletet képez. Ilyen esetekben a fejezõ kiszedõ egységek a szállító jármûvek hiányában is zavartalanul dolgozhatnak. A kiszedést és rakodást egy menetben végzõ mûszaki megoldásoknál, a szállító jármûvek hiányában a betakarítási folyamat leáll. Az ismertebb betakarítógépek legfontosabb adatait a 2., 3. sz. táblázatokban közöljük.

 

2. táblázat

 

Egymenetes cukorrépa betakarító gépek fõbb mûszaki jellemzõiA betakarító gép típusaSorok száma (db)Munka-széles-ség(m)A gép tömege (kg)Telje-sít-mény igény (kW)Mun-ka-sebes-ség (km/h)Terü-let teljesít-mény W03 (ha/h)Gyártó országMegjegyzésVMKrOGyGyûjtõ-tartály (m3/t répa)BECKER Rational             Nova Hydro 2-R20,94900593-50,35Németo.+---+9,0/5,0Nova Hydro 3-R31,355400663-50,50Németo.+---+12,0/7,0JUKO 20020,94100663-50,35Finno.+---+9,0/5,0KLEINE KR220,93700594-60,40Németo.+---+10,0/7,0SCHMOTZER SB 80020,93600594-60,40Németo.+---+8,0/5,0STOLL V-20220,94000594-60,40Németo.+---+8,8/5,5TIM KRB/S 2RE20,95700663-50,35Dánia+---+9,0/6,0GARFORD Victor-331,353700593-50,40Anglia+-++--GARFORD Victor-441,83900663-50,50Anglia+-++--HERRIAU Non stop62,7139001805-81,0Franciao-++-+3,5/2,3HOLMER62,7200002695-81,2Németo.-+--+24,0/16,0KLEINE SF1062,7135001695-81,2Németo.-+--+11,5/8,0SF 2562,7150002525-81,2Németo.-+--+25,0/16,0MATRO M3162,7132501755-81,0Franciao-++---M4162,7148002005-81,1Franciao-++-+4,5/3,0MOREAU GR-462,7125001805-81,0Franciao-++---Lectra 400562,7156002305-81,2Franciao-+--+4,5/3,0Ropa R 6.1662,7155002345-81,2Németo.-+--+25,0/16,0

 

Megjegyzés: *V = vontatott; M = magajáró; Kr = kocsirakó; O = osztott adapter; Gy = gyûjtõtartályos; + = igen; - = nem

 

Forrás: Posch, K. (szerk.)(1996): Amit a cukorrépáról tudni kell. FM Kiadványa

 

3. táblázat

 

Kétmenetes cukorrépa betakarító gépek fõbb mûszaki jellemzõiA betakarító gép típusaTraktor kapcsolatSorok száma (db)Munka-szélesség (m)A gép tömege (kg)Telje-sít-ményigény(KW)Munka-sebesség (km/h)Terület-telje-sítmény W03(ha/ha)Gyártó országCukorrépa fejezõ – kiszedõ – rendrakó gépek


HERRIAU AM-6magajáró62,781001155-80,8-1,0Franciao.     Osztott adapterfüggesztett62,72400844-60,7-0,9Franciao.KLEINE oszt. ad. K4+R4függesztett41,81950594-60,5-0,7Németo.     Osztott adapter K6+R6függesztett62,72350754-60,7-0,9Németo.     Compakt adapter KR 6 II.függesztett62,72400885-70,8-1,0Németo.MOREAU osztott adapterfüggesztett62,72600904-60,7-0,9Franciao.STOLL MRG-6függesztett62,72400925-70,8-1,0Németo.UNSINN RECORD KR-6függesztett62,726001005-70,7-0,9Németo.Cukorrépa rendfelszedõ – kocsirakó gépek


HERRIAU Supervontatott(6)(2,7)1990596-91,0-1,2Franciao.     Alphavontatott(6)(2,7)3000596-91,0-1,2Franciao.KLEINE L6vontatott(6)(2,7)2300596-91,0-1,2Németo.MAJEVICA CT-23vontatott(6)(2,7)2060595-80,8-1,0SzerbiaMOREAU CN-40vontatott(6)(2,7)2400596-91,0-1,2Franciao.UNSINN RAS-79vontatott(6)(2,7)2500596-91,0-1,2Németo.

 

Forrás: Posch, K. (szerk.)(1996): Amit a cukorrépáról tudni kell. FM Kiadványa

A betakarítással kapcsolatos mûszaki fejlesztések az 1960-as években indultak. Kezdetben, a leveles cukorrépafej betakarítására is alkalmas három menetes Csehszlovák és NDK gépek illetve ezek kombinációi voltak elterjedtek. Ma ilyen három-menetes megoldásokat, csak a Szekszárdi Mezõgép által kifejlesztett szinte teljesen amortizálódott gépek kínálnak. A mûszaki fejlesztések eredményeként a magyar répatermelõk megismerhették a teljes európai betakarító gép kínálatot. Az uralkodó géptípus hosszú idõn keresztül a kétmenetes francia HERRIAU AM-6-os gép volt.

A legutóbbi évek mûszaki fejlesztéseként az egymenetes „bunkeros” betakarító gépek terjedtek el. A tavalyi évben pl., a Magyar Cukor Rt. termelõi körében, a teljes betakarított terület 76 %-án történt Holmer, Ropa illetve Kleine gépekkel, egymenetes betakarítás.

 

A betakarítási veszteségek mérséklése speciális feltételeket, „ideó-típusú” répát kíván. Látványosan nehezítik a betakarítást és növelik a veszteségeket:

 

    • a rosszul végzett gyomirtás, a gyomos répa,
    • a leszáradt répalevelek,
    • az egyenlõtlen felszínû talaj,
    • a változatos talajfizikai állapot,
  • a pontatlan vetés következményeként az egyenlõtlen tenyészterület és répa nagyság.

Az ideális répatest nem elágazódó, sekély gyökérbarázdájú, egyenletes kúp alakú, kiegyenlített tömegû és mélyen a földben ülõ. A betakarítási veszteségek mérséklése mellett, az „ideó típus” biztosítja egyben a káros, nem cukor anyagok minimalizálását is. A technológiai szempontból tökéletes répának csak a feje és az 1-2 cm-es répafej alatti nyakrésze áll ki a talajból. A tökéletes fejezés alapfeltétele, az egyenletes penetráció és a tõtávolság. Csak az ilyen répáknál történhet a fejezés közvetlenül a fej- és a répanyak határán, a legalsó már lehullott levelek levél-ripacsai alatt. A kiegyenlítetlen tõtávolságot és a földbõl különbözõ mértékben kiálló répákat a fejezõ egységek legtökéletesebb kopírozó szerkezetei sem tudják követni, ezért a répa vagy túl, vagy alul fejezett lesz. A kiegyenlítetlen tömegû répákból, a kicsiny sárgarépa méretû répák, átesnek a rögleválasztó vagy felhordó szerkezetek rostélyain, az átlagot lényegesen meghaladó tömegû répák pedig csökkentik a digessziót.

 

Könnyen belátható, hogy az ideó típusú répa és egyben a tökéleteset megközelítõ betakarítás elsõszámú alapfeltétele a jól átmunkált, táblaméretekben egyenletes felszínû és térfogattömegû talaj, illetve az ilyen talajállapot mellett végzett, egyenletes kelési feltételeket, és  tenyészterületet biztosító vetés. A betakarítási veszteségek mérséklése szempontjából különleges jelentõsége van a pontos csatlakozósoroknak. Megkönnyíthetjük a betakarítást, ha a csatlakozó sorokat már a vetéskor megjelöljük. A hibás sor-csatlakozásokból eredõ kiszedési veszteségek elkerülése miatt ugyanis a betakarító gépek szélsõ sorait mindig a csatlakozó sorokon kell járatni.

A betakarítás technológiai változatainak minõsítése a fejezés pontosságának megítélésével, valamint a kiszedés és a rakodás minõsítésével történhet. A fejezés minõsítése során elkülöníthetjük a jól, a mélyen és a magasan fejezett répákat. A kiszedés minõsítése történhet a kiásatlan és elszórt répáknak a renden lévõ répákhoz viszonyított arányával, illetve, a répán okozott sérülések mértékének felvételezésével. A rakodás minõsítésére a fel nem szedett répák arányának a megállapítása alkalmas. A betakarítási veszteségek még a legkedvezõbb esetben is elérik a 7-9 %-os értéket.

A Magyar cukorrépa termelõ gazdák reménykednek abban, hogy a jelenleg meglévõ betakarító-gép kapacitásaik az évek multával sem lesznek kihasználatlanok. A jövõ természetesen a cukornád és a cukorrépa 1807 –óta tartó harcának alakulásától függ.

Felhasznált irodalom.:

1.      Cukoripari Egyesülés (2003): Zárójelentés, kampányadatok. Cukoripari Kutató Intézet Kiadványa, Bp.

 

2.      Posch, K. (szerk.)(1996): Amit a cukorrépáról tudni kell. FM Kiadványa

 

3.      Hájas László személyes közlése