MENÜ

Biogáz: A jövõ lehetõsége, a jövõ alapja

Oldalszám: 42
Farkas Judit 2014.06.18.

Cégünkrõl, a pápai székhelyû KÉSZENLÉT Rt-rõl elmondható, hogy eredményes tevékenységének köszönhetõen ott van a gazdaság szinte valamennyi területén. Sikereket mutattunk fel a következõkben: mezõgazdasági gépek, technológiák forgalmazása, szerviz szolgáltatás; ipari termékek gyártása, forgalmazása; kis-és nagykereskedelem.

Az Európai Unióba való belépés számos olyan új technológiai feladatot ró az országra, mely több olyan technológiai változtatást igényel, melyekre már a KÉSZENLÉT Rt. megtette elõkészületeit. Számos külföldi és belföldi partnerrel alakítottunk ki kapcsolatot, mert tudjuk, az új technológiák behozatala, üzembe helyezése a jövõ alapja. Többek között megkezdtük a biogáz termelési technológia magyarországi honosítását.

Hazánkban az alternatív energiaforrások 3,5%-ban veszik ki a részüket az energiatermelésbõl, ebbõl a biomassza alapú, mindössze 2,8%. Az Európai Unióban ez az érték eléri a 6%-ot, és célkitûzés 2010-re a 12% elérése.

A biogáz termelés elsõdleges célja országonként más és más. Némely helyen a könnyen kezelhetõ és kényelmesen használható energiahordozó elõállítása a cél. Másutt a nem kívánatos hulladéktól való megszabadulás, ismét másutt a környezet-, illetve a vízvédelem leghatásosabb, és leggazdaságosabb módja. A legtöbb fejlõdõ országban a még hiányos infrastruktúra kiegészítéséhez járul hozzá. Vitathatatlan, és egyben felbecsülhetetlen elõnye is, hogy a biogáz, valamennyi elõbb említett igényt egyidejûleg elégít ki. A biogáz termelés és felhasználás területén, az alábbi területeken kívánunk együttmûködni partnereinkkel, megrendelõinkkel: Nagyüzemi állattartó telepek, hígtrágya, és mezõgazdasági hulladék kezelési problémáinak megoldása biogáz berendezésben történõ hasznosítással, továbbá, ipari hulladékok ártalmatlanításának biztosítása a technológia részeként.

A biogáz a bomló szerves termékek fõvégterméke, melyet sûrítve egy gázmotorba vezetünk, ahol tovább hasznosítható elektromos energiát és meleg vizet tudunk elõállítani. A keletkezõ melléktermék (trágya) pedig a környezetbe visszajuttatva károsító hatás nélkül épül vissza.

Tehát összefoglalásképpen elmondható, e technológiával vágóhídi hulladékok nagy összegû megsemmisítése helyett gazdaságos energia termelését célozzuk meg, hiszen a trágya potenciális energiaforrás. Míg most a jelenlegi technológiával megtermelt áram kw-óránként 10 Ft kárt okoz a környezetnek, a biomasszából nyert áram a környezetkárosító anyagokból nyer energiát. Így tulajdonképpen a biomasszából energiát kinyerni kötelességünk, mert ez Magyarország Európai Uniós vállalása.

A hosszú távon fenntartható fejlõdés biztosításának alapvetõ feltétele a természeti erõforrásokkal való takarékos bánásmód, ami a nem megújuló erõforrások kitermelésének mérséklését a hatékony és takarékos anyag és energia felhasználást valamint a környezet minél kisebb mértékû terhelését kívánja meg.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy gazdaságosan üzemeltethetõ, jó megtérülési mutatókkal rendelkezõ biogáz telepek létesüljenek az agrárgazdaságokban. Erre a problémára kínál megoldást a hígtrágya biogáz eljárással történõ kezelése.

A KÉSZENLÉT Rt. a komplett biogáz-technológia kivitelezésében  rendelkezésre áll, minden segítséget biztosít, hogy Ön megújuló energiát állítson elõ hulladék anyagból, csökkentse a beruházási költségeket és növelje a gazdaságos üzemvitelt!

A technológia üzemeltetési rajza

Már üzemelõ ausztriai referenciánk


Szeretné hogy a jövõben az Ön berendezésével is büszkélkedhessünk referenciaként?

Mindkettõnk sikere az Ön döntésének záloga!