MENÜ

A KWS kukorica fajtaajánlata

Oldalszám:
2014.06.26.

Hazánk kukoricatermesztése 2003-ban a száraz éghajlat hatására számos helyen az országban elég kritikusan alakult. Az egész ország területén tovább folytatódott a több éve tartó aszályos idõszak, míg az elmúlt évhez képest már Magyarország középsõ területein is fenyegetõ veszéllyel kellett szembenézni az ágazat szereplõinek: az idén bizonyos régiókban már komoly gazdasági károkat okozott a kukoricabogár, valamint a gyapottok bagolypille.

A szerencse a szerencsétlenségben, hogy Európa más térségeiben is alacsony kukoricatermések realizálódtak, így a kialakult magas értékesítési árak az árbevételt jelentõsen tudták javítani. Mindezek mellett a kukorica elmaradhatatlan és nem utolsósorban gazdaságos kultúrája a magyar növénytermesztésnek. Sikerének alapja pedig a megfelelõ fajtaválasztásEhhez szeretnénk segítséget nyújtani a KWS RAGT Hybrid Kft. fajtaajánlatával. Ajánlatunkban a KWS nemesítési programjának legújabb, a mai követelményeket (nagy termõképesség, intenzív éréskori vízleadás, túlérésben is szilárd szár) minden szempontból kielégítõ hibridjeit mutatjuk be. Bár részletes leírásuktól eltekintünk, de természetesen nem feledkezhetünk el azokról a máig népszerû, elsõsorban silótermesztésre ajánlott, de kettõs hasznosításra alkalmas hibridjeinkrõl (Domingo, Dante) sem, amelyek több éve eredményesen szerepelnek a magyar kukoricatermesztésben.KWS 328: FAO 330, Minõsítés éve: 2003A KWS 282 genetikai bázisán kifejlesztett szemes hasznosítású kukorica hibrid.2003-ban az OMMI-kísérletekben 4,5%-kal termett többet a standard átlagnál, betakarításkori szemnedvessége 0,3%-kal volt alacsonyabb az átlagnál. Hasonlóan a KWS 353-hoz ki kell emelni rendkívül jó stressztûrõ képességét, amely elsõsorban a jó szárazságtûrésben jelentkezik. Golyvásüszög fertõzésre nem hajlamos.A 2003-as demokísérletekben fõképp Vas, Gyõr-Moson-Sopron és Komárom megyékben szerepelt a legjobban fajtáink közül.KWS 353: FAO 350, Minõsítés éve: 1998A fajta kiemelkedõ genetikai terméspotenciálja, generatív típusa és vitalitása nemcsak a magas egyedi produktivitásban, hanem formavilágában is kifejezõdik: a kukoricacsõ hengeres, a szemek teljes hosszában berakódnak, ezáltal szinte a csúcsáig megtartja alapi vastagságát. A kiemelkedõ termõképességét tehát új, látványos csõtípusának is köszönheti.Érésében az intenzív szemtelítõdést dinamikus vízleadás követi, miközben szára szilárd marad. Szárszilárdsága az OMMI kísérleteiben is a standardok átlagát lényegesen meghaladó volt. Ahogy azt 2002-ben és 2003-ban is bizonyította, ezeket a kedvezõ tulajdonságait a szárazabb években is képes megtartani és stabilan, magas szinten teremni. Tápanyag-reakciója is kitûnõ, ezért elsõsorban az intenzív, félintenzív termelést folytató, profitorientált vállalkozásoknak ajánljuk.2003-as demokísérletekben a legjobban szerepelt fajtáink közül!KWS 381: FAO 370, Minõsítés éve: 2002.Kimagasló termõképességét stabilan, eltérõ évjáratokban is bizonyítani képes, háromvonalas, kiváló alkalmazkodóképességû szemes kukorica. A hivatalos minõsítõ kísérletekben az 1999. és a 2000. év átlagában is az elsõ helyen végzett. A három minõsítõ kísérleti év átlagában 6% terméstöbbletet produkált a standard fajták átlagához képest. Üzemi fajtakísérleteinkben méltó vetélytársa volt az éréscsoportjába tartozó bármelyik kétvonalas hibridnek.Alacsony betakarításkori szemnedvesség jellemzi. A fajtaminõsítõ kísérletekben a korai standardoknál 1%-kal, a késõieknél 2%-kal alacsonyabb nedvességtartalommal takarították be. Aszályos évjáratokban is zöld száron érik. Szárszilárdsági hibája csupán a fele a standardok átlagának.

KWS 383: FAO 380, Minõsítés éve: 2001.Üzemi csúcstermésre képes, új genetikai anyaggal rendelkezõ, szemes kukoricatermesztésre ajánlott hibrid. Generatív erejét jelzi a csúcsig berakódó vastag csõ, dús, erekt állású levélzet. Fattyasodásra nem hajlamos. Hatalmas zöldtömegét a tenyészidõszak végéig megõrzi, zöld száron érik. Kiváló eredményeit a kísérletekben is stabilan hozta az eltérõ évjáratokban. A standardok termésátlagát 8%-kal haladta meg. Több, az éréscsoportjába tartozó hibrideket is tartalmazó üzemi fajtakísérletben végzett az elsõ helyen 2002-ben.Kiváló tápanyag-reakció, intenzív tápanyagfeltáró képesség jellemzi. Csuhélevelei a tenyészidõszak végére könnyen felnyílnak, ezáltal vízleadása rendkívül felgyorsul, alacsony szemnedvességre leszárad. Szára túlérésben sem dõl össze.KX 1393: FAO 450, Várható minõsítés: 2004.A 400-as éréscsoportban a KWS 474 mellett egy új képviselõje lesz a KWS fajtakínálatának. Rendkívül ígéretes fajta, kifejezetten szemes hasznosításra ajánlott, lófogú hibrid. Az OMMI-kísérletek és saját kísérleti eredményeink egyöntetûen jelzik, hogy eltérõ agroökológiai viszonyok között is nagy és stabil szemtermésre képes, kiváló kezdeti fejlõdési eréllyel rendelkezik.A 2003-as OMMI kísérletekben 5,9%-kal termett többet a standard átlagnál, 0,3%-kal alacsonyabb víztartalommal.A hibrid virágzása az utóbbi két forró nyár eleji periódust elkerülte és kiváló termékenyülést mutatott.Zöld asszimilációs felületét hosszú ideig megtartja, szárstabilitása nagyon jó.KWS 474: FAO 470, Minõsítés éve: 2001.A középérésû kukoricák legjobb termõképességû hibridjeinek sorába tartozó fajta. Termesztését az ország déli megyéiben javasoljuk. Szemesként minõsített, de kettõs hasznosításra alkalmas kukorica hibrid.Vékony, hosszú, hengeres csõ, vékony csutka és mélyen ülõ szemek jellemzik. Sötétzöld színérõl könnyen felismerhetõ, kifejezetten generatív típus. A talaj tápanyagait jól hasznosítja, eltérõ környezeti feltételek között is stabilan, megbízhatóan terem.Kevésbé intenzív, extenzívnek mondható termõhelyeken is képes hosszú csövû termésével bizonyítani, de jó termõhelyen, megfelelõ agrotechnikával õsszel próbára teheti a betakarítógépeket.Vízleadása csoportjának megfelelõ, a standardok átlagszintjén alakul. Szárszilárdsága kitûnõ.KX 1398: FAO 510, Várható minõsítés : 2004.A késõi érésû fajtacsoport ígéretes, lófogú hibridje. Érése a késõi érés elején várható, ennek megfelelõ magas termésszint és érésbiztonság jellemzi.Az OMMI kísérletekben 3 év átlagában 11,96 t-s termése 2%-kal haladta meg a standardokét, a nedvességtartalma pedig 0,42%-kal volt jobb. Robosztus termetéhez igen kiváló szárszilárdság párosul. Dús zöld levélzetét az aszályos helyeken is hosszú ideig megtartotta.Legyen Ön is részese dinamikusan fejlõdõ cégünk sikerének! Válassza megbízható fajtáinkat! Megéri!Pallós Mihály