MENÜ

A 2003. év nagyüzemi kísérleteinek tapasztalatai

Oldalszám:
2014.06.26.

A DEKALB kukoricafajták nagyüzemi kísérleti hálózata az egyik legszélesebb adatbázison alapul, melynek célkitûzése a fajták teljesítményének korrekt bemutatása és a térségre szabott egyéni hibridajánlat. A 118 értékelt kísérlet gyakorlatilag minden 10 000 ha-os kukoricaterületre nyújt térségi ajánlatot. A többéves és az idei adatok ismeretében a kapott eredmények teljesen egybevágnak a hivatalos szervek és nagyobb integrátorok eredményeinek tendenciáival.

A kísérleteink értékelésénél a középpontba a fajták jövedelmezõsége kerül. Természetesen az utóbbi évek idõjárási ingadozása miatt kiemelkedõ jelentõségû a termõhelyi és évjárati termésstabilitás. Az egyéni hibridajánlathoz nélkülözhetetlen a termelõk közgazdasági környezetének, mint a terményértékesítés lehetõségei, árai, valamint a szárítás költségeinek ismerete. A Monsanto az úgynevezett DEKALB PROFIT KALKULÁCIÓS MODELLJÉVEL újfajta, komplex módon közelíti meg a fajtaválasztást, melyet a különbözõ elõadásokon és személyes konzultációk során ismertet a partnereivel.A 2003-as év ismét jelentõs kihívások elé állította a kukoricatermelõket. Az országos kukorica termésátlag épphogy meghaladta a 4 t/ha-os szintet, mely a 2000-es aszályos esztendõnél is alacsonyabb. Igaz, hogy mindeközben a terményárak 30 000 Ft/tonna fölé kerültek így a termelés jövedelmezõsége új dimenziókat kapott. A kukorica szempontjából meghatározó nyári csapadékösszeg jócskán elmaradt a sokéves átlagtól. A csapadékhiányt fokozta a nyári hõstressz. Így a fajták nagy vizsga elé kerültek. Mindemellett elõtérbe kerültek a technológia elemek közül a nedvességmegõrzõ talajmûvelés, a vetésmélység és tõszám kérdései. Ebben az esztendõben a fajták vízleadása közötti különbség nem játszott szerepet, annál inkább az alkalmazkodóképességük. A kísérleti hálózatunkban számos 3-4-5 tonnás hektáronkénti hozamú kísérletet értékeltünk, így jó képet kaphattunk hibridjeink alkalmazkodóképességérõl.A mellékelt ábrán látható a kísérletek országosan összesített eredménye. Az idei esztendõben a nehéz körülmények ellenére a rendkívül népszerû DK 471-es ismét bebizonyította kiemelkedõ alkalmazkodóképességét, hisz stabilan szerepelt mind a gyenge, mind a jobb termõhelyeken. A már jól ismert prémium hibridek, mint a DK 391, DK 440, DK 537 már jól vizsgáztak a 2000-es aszályban, és errõl most is tanúbizonyságot tettek. Az új generáció kiemelkedõ tagja a DKC 5143 és DKC 3511-es fajták, melyek mind a gyenge, mind a jobb termõhelyeken kiemelkedtek az amúgy is nagyon erõs mezõnybõl. A DKC 5211 és DKC 4626 fajták jó stressztûrõ képességgel rendelkeznek, de a bennük rejlõ terméspotenciált a jobb termõhelyeken érdemes kamatoztatni. A profitkalkulációs modellünkben az idei DEKALB sorrend: 1. DKC 3511,2. DKC 5143,3. DK 440.A DEKALB portfolió fajtái az aszályos esztendõkben kiemelkednek alkalmazkodóképességükkel és termésstabilitásukkal, csapadékos tenyészidõ esetén pedig a gyors vízleadásukkal és alacsony betakarításkori szemnedvességükkel biztosítják a jövedelmet. Mindemellett a széles fajtaválaszték lehetõséget teremt a nagyobb területen gazdálkodók számára a biztonságos, a különbözõ idõjárási és munkaszervezési körülményekhez való alkalmazkodáshoz.Kollégáink mindenki számára készséggel adnak - az igények alapján - személyre szabott hibridajánlatot, a pár hektáros területtõl egészen az ezer ha feletti kukorica-területekig.Köszönetet szeretnénk mondani a DEKALB-kísérletek beállításában résztvevõ termelõ kollégáknak áldozatos és értékes munkájukért.Szanyi István - MONSANTO