MENÜ

Tisztelt Olvasóink!

Oldalszám: 2
2014.06.26.

Egy régi bölcsesség szerint a bennünket körülvevõ világban csak egy dolog örök. A változás. Ha ez igaz - s miért ne lenne, hiszen gondolkodó eleinknek ezen kívül is jó néhány esetben igazuk volt - akkor a 2004-es év mindannyiunk számára örökké emlékezetes lesz, hiszen ebben az évben következik el az a változás, melyet röviden úgy hívunk: Európai Unió. Azt hiszem, ha megkérdeznénk azokat, akik ma Magyarországon mezõgazdasággal foglalkoznak, hogy milyen várakozással néznek elébe ennek az eseménynek, akkor nagyon sokféle választ kapnánk, de egy dologban mindenki egyet értene, mégpedig abban - ahogy Fekete István regényében Matula bácsi az öreg csõsz mondaná - „ nagy üdõ van készülõben”. A változás szele már régóta fújdogál körülöttünk, de teljes egészében ez az év fogja megmutatni, hogy mit is jelent valójában.

Szerkesztõségünkben mi is úgy gondoljuk, hogy nem lehet változatlan formában várni az elkövetkezõket, ezért jó néhány olyan változás - kül- és beltartalmi - fog bekövetkezni lapunknál, mely reményeink szerint tovább erõsíti újságunk népszerûségét a mai agrármédiák között. Újságunk a továbbiakban is elkötelezetten törekszik arra, hogy ne azok között az úgynevezett „ újságok” között tartsák számon melyek csak a hirdetések tömkelegét közvetítik Önök felé, hanem a legfontosabb információhordozó lapként gondoljanak ránk, mely olyan tudást közvetít Önök felé, mely a mindennapi gyakorlatban ALKALMAZHATÓ tudás. Azon olvasóink, akik régóta használják lapunkat egy fontos dolgot már most észrevehetnek: ettõl az évtõl minden oldalunk színesként jelenik meg, követve a kor elvárásait. Eddigi szakcikkíróink köre jelentõsen bõvült az elmúlt évhez képest annak érdekében, hogy sokkal szélesebb körû ismeretanyagot juttathassunk el Önökhöz. Minden hónapban Európai Uniós információkat közlünk hasábjainkon, ezzel igyekszünk megkönnyíteni eligazodásukat a változó körülmények között.Minden javító szándék csak akkor érheti el hatását, ha az elõzmények biztos alapjain nyugszik. Ezt mi is így gondoljuk, ezért múltunkból megtartjuk azokat az erényeket, melyek ismertté, elfogadottá, kedveltté tették lapunkat olvasóink körében, ezek többek között a hitelesség, magas szakmai színvonal, politikai semlegesség, elkötelezettség a jobbító szándékú ismeretközlésre.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy munkánkat csak akkor tudjuk jól végezni, ha közvetlen kapcsolatot tartunk fenn olvasóinkkal, partner cégeinkkel azért, hogy elsõ kézbõl értesülhessünk az õket foglalkoztató kérdésekrõl, problémákról. Ezért ebben az évben is számos szakvásáron lesz ott lapunk kiállítóként, ahol személyesen találkozhatunk Önökkel, kicserélhetjük gondolatainkat, megoszthatjuk egymással gondjainkat, elképzeléseinket, megismerhetjük egymást, mint embert. Elsõ alkalommal az idén az Agro+Mashexpo-n várjuk érdeklõdésüket és megtisztelõ látogatásukat, 2004. február 18-21. között, a Hungexpo területén az F pavilonban lévõ, 203/b. kiállítói standunkon.Tisztelt Olvasóink! Remélem, hogy az Unió, a nagybetûs VÁLTOZÁS örökérvényûvé teszi a magyar mezõgazdaságot, s jövõ ilyenkor elmondhatjuk az idén becsülettel elvégzett teendõk után: „Ez jó mulatságférfi munka volt!”Ehhez kívánok Önöknek sok erõt és kitartást:

Tisztelettel

Pacz József fõszerkesztõ