MENÜ

NK kukoricahibridekkel versenyképesen az EU-ban is

Oldalszám: 56
2014.06.26.

“KI MINT VETI ÁGYÁT… ÚGY VÁLTJA VALÓRA ÁLMÁT”

A megújított közmondás igaz akkor is, amikor arra gondolunk, hogy áprilisban, még mint EU-n kívüli ország termelõjeként vetjük el kukoricahibridjeinket, de a betakarítást már EU tagként végezzük és a betakarítási eredményünk birtokában mérlegeljük, mennyire tudtunk nyereségesen termelni a csatlakozás elsõ évében. A jól megválasztott hibrid nagymértékben hozzájárul a termesztés sikeréhez. A kukorica várhatóan az egyik legjövedelmezõbb szántóföldi kultúra lesz Magyarországon a csatlakozást követõen. Az már bebizonyosodott az elmúlt aszályos években, hogy eredményesen kukoricát termelni csak komolyan és kellõ szakértelemmel lehet, hiszen így még a szélsõséges idõjárás kedvezõtlen hatásait - ha nem is teljes mértékben, de valamilyen szinten - mérsékelni tudjuk és elfogadható termést tudunk betakarítani. Az elõzõleg emlegetett szakértelembe nem csak a különbözõ jól megválasztott agrotechnikai fogások - talajelõkészítés, vetés, gyomírtás….- tartoznak bele, hanem a gazdálkodásba bevont hibridek ésszerû megválasztása is.

KUTATÁSSAL, FEJLESZTÉSSEL A KUKORICATERMESZTÉS BIZTONSÁGÁÉRTA nemesítõi munka mindig is a termelõi igényeknek volt alárendelve és így lesz ez a jövõben is. Ennek a munkának az eredményeként csak olyan hibrideket hozunk a magyar piacra, melyek a megbízhatóságot jelentik a gazdák számára. Széles, az egész ország területét átfogó kísérleti hálózatunkból csak azok a legjobb hibridek kerülhetnek köztermesztésbe, melyek új értékeket hordoznak magukban.Ez az érték csak akkor realizálódik a magas termésben, ha a legmodernebb vetõmagfeldolgozási rendszerrel elõállított vetõmagot használunk. Ezért építettük meg Európa legkorszerûbb vetõmagüzemét Mezõtúron, ahol a hazánkban megtermelt összes kukoricavetõmag feldolgozása történik.TERMÉS ÉS TERMÉSBIZTONSÁG NK HIBRIDEKKELMagyarországi hibrid ajánlatunkban a legfontosabb érésidõkre összpontosítunk. A FAO 300-as éréscsoportban négy, immár jelentõs ismertséget és közkedveltséget szerzõ hibridet kínálunk partnereinknek, ezek a Kanada, az Alpha, az Occitan és a Furio, a korai 400-asok közül pedig az egyre közkedveltebb Celest és az újonnan minõsített NK Cisko hibridet. Valamennyi rendelkezik az NK hibridek legfõbb értékeivel: a legmagasabb termésszinten teljesítenek, mindezt biztonsággal teszik a legkülönbözõbb évjáratokban és termõhelyi körülmények között.A Kanada az éréscsoport elején érik, ez által a korai betakarítás lehetõségét nyújtja. Terméselõnye különösen a száraz években szembetûnõ hasonló érésidejû fajtákhoz képest.Az Alpha, kereskedelmi bevezetése óta, évrõl évre jelentõs területi részaránnyal rendelkezik, ezt jelzi, hogy a 10 legnagyobb területen termesztett hibridek egyike. Az ország teljes területére ajánljuk, s ami nagy elõnye, hogy jól termeszthetõk a nehezebben felmelegedõ talajokon is, hiszen már alacsony, 8 Co -os talajhõmérsékleten is egyenletesen kel. Korábbi virágzásából adódóan nagyobb eséllyel kerüli el a július közepi száraz-meleg idõszakot, tökéletes megtermékenyülést biztosítva ezáltal.Az Occitan az utóbbi években a megbízhatóság jelképévé vált. Még a legmostohább körülmények között is elfogadható termést ad. Nem csak a Dunántúl, hanem a szárazabb, melegebb Alföldnek is egyik legkedveltebb fajtája lett. Gyors éréskori vízleadásával jelentõs szárítási költséget takaríthatunk meg. „Flexibilis” csõtipusa lévén nem igényli a magas tõszámot, így a kukoricaállomány stressztûrése fokozható.Furio hibridünk jó választási lehetõség a kistermelõk számára is. Alacsonyabb vetõmagáron beszerezhetõ, ugyanakkor az éréscsoport vezetõ hibridjeinek termõképességével rendelkezik. Bizonyította mindezt az idei 2003-as évben is. A kettõbõl következik, hogy egy olyan kukoricáról van szó, amelyik az egyik legjobb érték-ár aránnyal rendelkezik a korai érésû hibridek között.A korai FAO 400-as hibridek jelentõsége az utóbbi években erõsödött. A csoport végén érõ hibridek sem tudtak többet teremni a szélsõséges idõjárás miatt. Átlagos, vagy annál jobb termõhelyi körülmények között pedig jelentõs termés elõnyük van a vezetõ FAO 300-as hibridekhez képest is. A Celest, az elmúlt évek hivatalos OMMI kísérletei alapján, az egyik legjobb terméseredménnyel és legkedvezõbb betakarításkori víztartalommal rendelkezik a középérésûek között. Hasonlóan jól teljesített nagyüzemi körülmények között is, ezért évrõl évre egyre növekszik vetésterülete.Ugyancsak a FAO 400-as éréscsoport elején érik az újonnan állami elismerésben részesült NK Cisko. Az új genetikát magában hordozó hibrid többéves termékfejlesztési kísérletekben és az OMMI regisztrációs kísérleteiben bizonyította kiváló alkalmasságát a hazai termesztési körülmények között is. Széles alkalmazkodó képességét jelzi, hogy Európa, sõt az USA hasonló érésidõbe tartozó területein szintén kimagasló eredményekkel büszkélkedhet. A gyors éréskori vízleadásának köszönhetõen jelentõs szárítási költség takarítható meg.A Syngenta Seeds Kft. hibridkínálatával, szolgáltatásaival, kiszámítható üzletpolitikájával mindenkor hosszútávú partnerkapcsolatra törekszik. Innovációs készségünk pedig biztosítja partnereink számára, hogy részesüljenek mindazokból az elõnyökbõl, amit az új tudományos ismeretek, a legmodernebb nemesítési eljárások kínálnak számunkra. Az NK hibridek a nyereséges, versenyképes gazdálkodás biológiai alapjai az Uniós csatlakozásunkat követõen is.Dr. Szabó PétertermékfejlesztõSyngenta Seeds Kft.