MENÜ

Agro-Coord Koordinációs Iroda Nagykanizsa

Oldalszám: 51
2014.06.26.

1993 óta Mûködik a cég növényvédõszer, vetõmag, mûtrágya nagykereskedelme, mg. termelõk elõbbiekkel való ellátásával, integrációjával, finanszírozásával foglalkozunk. Az egyre zavarosabb a piaci helyzet, és a mg. termelõk részére egyre nehezebb a rentábilis termelés, emiatt profilváltásra kényszerültünk. Amúgy is szoros a kapcsolatunk vevõinkkel, mivel én is termeléssel foglalkoztam a Tsz rendszerben (legtöbbször növényvédelmi agronómusként) az értékesített növényvédõszerekhez, vetõmagokhoz, mûtrágyákhoz természetes volt a szaktanácsadás szükségessége is. Az EU-hoz való csatlakozás új feladatokat ró a termelõkre fõként az adatszolgáltatás pontossága, és egyéb adminisztratív feladatok, fokozottabb környezetvédelem. Az EU és a kormány ezekért a feladatokért támogatásokkal fizet, az is igaz, hogy ezek nélkül a támogatások nélkül nem is lehet gazdaságosan növénytermesztéssel foglakozni. Profilváltásunk fõként ezeknek a feladatoknak a szolgáltatás formájában történõ megjelenése cégünkben.

Legutóbbi ilyen szolgáltatásunk a mûholdas (GPS) mérõmûszerrel való területmérés, ami a földalapú támogatások visszaigényléséhez szükséges. Természetesen a minõségre való törekvés, (ami ebben az esetben a 3% -os pontosság alatti mérés) most is célunk.Igyekeztünk a mûszer kiválasztásánál a lehetõ legnagyobb pontosságú és megbízhatóságúbbat megkeresnünk. Mivel az Eu-ban több helyen is az általunk választott Leica GS20 -ast használják Pl.: Münchenben a Bajor Mezõgazdasági és Erdészeti Minisztérium is ezt használja az ellenõrzésekre, valamint az Eu-ban Belgium, Dánia, stb szintén a Leika készülékeivel dolgoznak a támogatások ellenõrzésével megbízott szakemberek, kézenfekvõ volt, hogy centiméter pontossággal kell nekünk is dolgozni szélsõséges körülmények közt. Mûszerünk az egyetlen készülék, amely a területen már kiszámítja, majd a PC háttér segítségével korrigálja és dokumentálja is a mérés Eu szabványtól való eltérésének mérésipontosságát m²-ben. Szerencsére egyre több termelõ teszi magáévá azt a szemléletet, hogy megéri költeni ha-ként párszáz forintot a 30-40.000 közötti támogatás biztonságáért.

Ezen kívül még nagyon sok újonnan bevezetendõ olyan szolgáltatást kívánunk létrehozni, amely segíti a velünk kapcsolatban álló termelõket a termelés szakszerûségének, ebbõl következõen gazdaságossá tételének eléréséhez. Mint például: a kukoricabogár terjedésének figyelõrendszerét, ezen információk termelõinkhez juttatását, a védekezés lehetõségeirõl elõadások megszervezését, vagy akár az önök sok információval bíró szakfolyóiratának partnereinkhez való juttatását. Új szolgáltatásainkat részben térítésmentesen, részben nonprofit jelleggel juttatjuk el azoknak a partnereinknek, akik beszerzéseikkel bennünket bíznak meg.

Postacímünk erre kérnénk az újságokat:Agro-Coord 8800 Nagykanizsa PF.:194