MENÜ

A sopronhorpácsi vetõmagosok tíz évesek

Oldalszám: 58
2014.06.26.

A tíz esztendõs Advanta Hungary Kft. elsõ két embere, Dr. Pozsgai Jenõ ügyvezetõ és Dorogi Árpád pénzügyi igazgató a cég fennállásának jubileumi évfordulóján joggal lehet büszke arra, hogy mûködése óta az eddigi legjobb eredményét produkálta a mintegy harminc fõs vállalkozás.

Az Advanta tavalyi sikere különösen dícséretes, hiszen az aszály okozta természeti katasztrófa egyes felmérések alapján közel kétszáz millió forintnyi kárt jelentett a magyar agráriumnak. Példa értékû, hogy a holland anyacég a profitot mindig itthagyta, vagyis a pénzt a mûködõ tõkébe fektették. Többek között ezért is figyelemre méltó a multinacionális vállalkozás piaci magatartása és egyáltalán a marketing stratégiája.Rövid ismertetésként említjük, hogy megalakuláskor csupán két cukorrépa fajtájuk volt, ma a kukorica és napraforgó portfólióik is teljes, sõt, ez évtõl kezdõdõen már különbözõ pázsitfûfajták vetõmagját is forgalmazzák. Megjegyezzük, hogy a cukorrépa fajtáik nélkül kontinensünk répatermesztése szinte elképzelhetetlen, ugyanis a legmagasabb minõségi követelményeket is kielégíti kínálatuk.Az Advanta 1998-ban lett a sopronhorpácsiak 100 százalékos tulajdonosa, így érdemes kissé megismerni a valóságot. Nevezetesen a holland Royal Vanderhave csoport és az angol Zeneca Seeds nemesítõ vállalatok egyesülésébõl jött létre az Advanta 1996-ban, amely a globális vetõmagpiac egyik vezetõ hatalma. Központjuk, Kapella városa Hollandiában található, de több mint harminc önálló leányvállalattal mûködik világszerte. A neves vállalatcsoport kétezer fõt meghaladó alkalmazottjai közt több mint húsz nemzet képviselteti magát.Köztudott, hogy a csúcsminõségû vetõmagok egyik alapfeltétele a kutatás és fejlesztés, így érthetõen foglalkoztatják e témakörben dolgozóik egyharmadát. Csupán Európában több kutatóállomás és két biotechnikai központjuk mûködik. Nemesítõik munkáját kiválóan felszerelt laborok, informatikai és statisztikai részlegek segítik. A jó döntést sok irányú elemzésekre, kórtani provokációs kísérletekre és beltartalmi vizsgálatokra alapozzák. Egy biztos: minden új fajtának meg kell felelnie a megkülönböztethetõség, az egyöntetûség és az állandóság feltételeinek. Természetesen a minõségi kereskedelmi vetõmagok elõállításának alapja a szülõvonalak megfelelõ fenntartása, tehát a fajtafenntartás. Ezen feladatokat külön osztály látja el, ezek konkrétan a fajták leírása, regisztrációja és hivatalos védelmének biztosítása.Az említett dolgozói létszám másik harmada a vetõmagvak termelésének és feldolgozásának területén tevékenykedik. Szaporító gazdaságaik több országra terjednek ki. Mivel a vetõmag a jövõ zálogának tekinthetõ, így a technológia minden egyes eleme (termelés, tisztítás, feldolgozás, kezelés, csomagolás és tárolás) nagy odafigyelést követel. Mindezeket szigorúan ellenõrzött feltételek között végzik.Az alkalmazottak közel egynegyede dolgozik a marketing és értékesítés területén, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a termékfejlesztésre illetve a piacra történõ bevezetésre. Ez utóbbi esetben teljes körû technológiát biztosítanak a viszonteladók, vásárlók, termelõk és vetõmag elõállítók számára. Magyarán: végigkísérik vetõmagjaik sorsát, ellátják termelõiket szaktanácsokkal, hogy fajtáik elõnyös tulajdonságai közül a lehetõ legtöbbet tudják kiaknázni.- Keresztes -