MENÜ

A Saaten Union hibrid kukorica ajánlata 2004-re

Oldalszám: 60
2014.06.26.

A Südwestdeutsche Saatzucht (SWS) a hibridkukorica európai megjelenésével egy idõben indította kukoricanemesítési programját. 1965-ben 6 nemesítõházzal együtt alapító tagja volt a Saaten-Union csoportnak, melynek létrejöttét az egységes piaci fellépés érdeke hívta életre. Az SWS nemesítési programjának és hibridjeinek sikerét mutatja, hogy az 1990-es évek elejére már 30 % feletti piaci részesedést mondhatott magáénak az SWS és a Saaten-Union Németországban, ezen kívül jelen voltak már a fontosabb európai piacokon is. Saját nemesítõi állomásokat hoztak létre az egykori Kelet-Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Portugáliában a régió igényeinek megfelelõ hibridek elõállítása érdekében, valamint Argentínában a téli tenyészkert elhelyezése okán.

1997-ben a Saaten-Union nemesítõházai az SWS irányítása alatt egyesítették kukorica nemesítési programjaikat, ezzel biztosítva a még intenzívebb és hatékonyabb nemesítést, a kitûzött nemesítési célok gyorsabb, és biztosabb elérését.Az SWS hosszútávon kívánt megbízható partnere lenni a magyar termelõknek is, ezért már 1990-ben elindította magyarországi nemesítési programját. Ennek célja a magyarországi viszonyoknak leginkább megfelelõ, és a Kárpát-medence országainak igényeit kielégítõ hibridek elõállítása. Az évrõl-évre bûvölõ nemesítési program - évente közel 50 hektár -, az intenzív nemesítés legfontosabb céljai a termõképesség és termésstabilitás növelése, a koraiság, a biotikus és az abiotikus stressz-hatásokkal szembeni rezisztencia, valamint a különleges minõségi, beltartalmi tulajdonságok felkutatása és vizsgálata. A tenyészkertekben elõállított hibridek hatékony tesztelését Magyarországon az SWS kiterjedt kísérleti hálózata - évente közel 15.000 kísérleti parcella - biztosítja.Az SWS és a Saaten-Union magyarországi leányvállalatának együttmûködése akkor vált határozottá, amikor 2002-tõl a Saaten Union Hungária Kft. termékpalettájára kerültek fel a legújabb nemesítésû hibridek.Az URANUS (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, kalászos elõveteményeként is szóba jöhetõ, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek.A ZAMORA (FAO 460), mely 2001-ben nyert állami elismerést, már annak az évtizednyi fejlesztõmunkának a sikerét jelzi, melyet az SWS Magyarországon folytat. Középérésû hibridként már a minõsítõ kísérletekben is jelezte, hogy a hazánkra oly jellemzõ aszályos években is kiemelkedõ termés várható tõle, hiszen pl. 2000-ben termésszintje az összehasonlító fajtákét több mint 5%-kal meghaladta. Köztermesztésbe kerülése után 2002-ben és 2003-ban is hasonló mértékben múlta felül termése az éréscsoport hibridjeinek átlagát. Kiemelkedõ teljesítményét termelõi visszaigazolások is megerõsítették mind a kifejezetten intenzív, mind extenzívebb termõhelyekrõl is. Zöldszáron érõ hibridként vízleadóképesség tekintetében is állja a versenyt a csoport vezetõ hibridjeivel köszönhetõen vékony csutkájának és az azon mélyen ülõ szemeknek. A ZAMORA attraktivitását kiemelkedõ teljesítménye és alkalmazkodóképessége mellett korai vethetõsége és kiváló mûtrágya-reakciója tovább növeli.A SUM 420 (FAO 420) nevû, 2002-ben állami elismerésben részesült hibrid egyesíti a középérésûek magas terméspotenciálját a koraiak vízleadásával. A szemre is tetszetõs, magas növekedésû szintén zöld száron érõ hibridet jó termõképességén felül elsõsorban rendkívül gyors és dinamikus vízleadása teszi figyelemreméltóvá. Az államilag elismert középérésû hibridek hivatalos kísérletei szerint betakarításkori szemnedvessége 2002-ben közel 1,5%-kal kedvezõbb volt, mint a csoportátlag. 2003-ban közel 9 t/ha átlagtermés mellett ismét 1%-kal alacsonyabb szemnedvességgel takarították be, mint középérésû vetélytársait. Rendkívül erõs, stabil szára lehetõvé teszi a biztonságos „lábon” szárítást is. Mint az SWS hibridek általában, úgy a SUM 420 is jól tûri az alacsonyabb talajhõmérsékletet, így korai vetése is javasolható.A SUM 330 (FAO 330) hibriddel SIRIUS néven már találkozhattak korábban, hiszen 2002-ben ezzel a névvel került állami elismerésre. Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk okán kellett az eredeti elnevezést megváltoztatni és a Saaten Union új típusú névadásához igazítani. Kiemelkedõ teljesítményében és tulajdonságaiban azonban semmi sem változott! Átlag feletti termõképessége rendkívül dinamikus vízleadással párosul. 2002-ben a koraiak átlagánál közel 1%-kal alacsonyabb szemnedvességgel takarították be, 2003-ban pedig csupán 1 hibrid mutatott nála jobb vízleadást a FAO 300-as éréscsoportban! A SUM 330 stabil, magas szárú hibrid, oldalra kihajló, igen nagy csövekkel. Elsõsorban intenzív és félintenzív termõhelyekre javasoljuk, különösen oda, ahol kiemelt jelentõségû a szárítási költségek minimalizálása.2004 tavaszán a Saaten Union két olyan hibridet is bemutat, amelyek többcélú felhasználást ill. új értékesítési lehetõségeket nyitnak meg a termelõk elõtt.A STARDUR (FAO 330) ill. a SUM 490 (FAO 490) hibridek közös jellemzõi ugyanis, hogy kiválóan alkalmasak élelmiszeripari alapanyag (gríz, liszt) elõállítására. Elsõsorban a kemény, üveges szemek, az egészséges érési folyamat, az intenzív sárga szín, a kitûnõ úszási szám azok a tulajdonságok, amelyek átlagon felül alkalmassá teszik ezen hibrideket az élelmiszercélú feldolgozásra. Mind hazai, mind külföldi malmok vizsgálatai egyértelmûen megerõsítették ezeket a pozitív tulajdonságokat. Míg a STARDUR egy igen korai betakarítást tesz lehetõvé, addig a SUM 490 azok számára nyújt új lehetõséget, akik az eddigi ipari kukoricák szántóföldi termõképességével voltak elégedetlenek. A SUM 490 a minõsítõ kísérletek 3 viszontagságos éve alatt (2001-2003) ugyanis a hagyományos, takarmány sztenderdek termõképességét 3,7%-kal múlta felül!További információk:

Saaten Union Hungária Kft.

Tel./Fax: 74/566-055

e-mail: [email protected]

Tel.: 30/ 9025-909

30/ 9984-762