MENÜ

Növényvédelem

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Növényvédelem pocok hörcsög

A mezei pocok és a hörcsög életmódja, elõrejelzése

A polifág mezõgazdasági rágcsálók közül a legismertebb és országosan általánosan elterjedt a mezei pocok. Elsõdleges élõhelyei az év során, hosszú idõn keresztül sûrû, de nem túl magas növényzettel borított területek, elsõsorban az évelõ pillangósok, rétek, legelõk, füves árokpartok. Ezen kívül számos szántóföldi és kertészeti kultúrában is károsít, megrágva a zöld növényi részeket, virágzatot, termést. Fiatal telepítésû szõlõben vagy gyümölcsösben komoly károkat okozhat a csemeték fiatal kérgének megrágásával.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Növényvédelem permetezés gabona lárvák

Gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

A gabonafutrinka az õszi kalászosok közismert károsítója, de tavaszi kalászosokban és kukoricavetésekben is okozhat kárt. Azokon a táblákon gyakori, ahol monokultúrában zajlik az õszi kalászosok termesztése. Az imágó és a lárva is kártékony. A lárva (a csócsároló), õszi búzán, õszi árpán, õszi takarmánykeverékeken, rozsvetésekben, fûmagtermõ gyeptelepítésekben egyaránt elõfordulhat.