MENÜ

Az olajnövények hasznosítása

Oldalszám: 81
2014.06.26.

A növényi eredetû olajok és zsírok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek. Szerepük elsõdlegesen energiaszolgáltatás, de fontosak a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E és K) biztosítása tekintetében is. A hasznosított növényi olajok mennyisége évrõl évre nõ, s egyes statisztikai adatok szerint ma a világon körülbelül négyszer annyi növényi eredetû olajat/zsiradékot fogyasztanak el, mint állatit. A prognózisok szerint ez az arány a jövõben még inkább a növényi eredetû zsiradékok növekedésének irányában fog eltolódni. A hazai fogyasztói szokások inkább az állati eredetû zsiradékokat helyezik elõtérbe, azonban az újabban tapasztalható felvilágosító munkák eredményeként már e téren is tapasztalható kedvezõ fordulat az egészségesebb táplálkozás biztosítása végett. A növényi és állati eredetû zsiradékok túlzott fogyasztása ugyanis elhízáshoz vezet, ami párosulva egyéb betegségekkel (cukorbaj, magas vérnyomás) összességében a rizikófaktorok növekedéshez vezet, csökkentve ezáltal a lakosság életben maradásának esélyeit.

Az sem mindegy, hogy milyen összetételû zsírsavat tartalmazó zsiradékot fogyasztunk. E téren ismertek a telített és telítetlen zsírsavak. Az elõbbiek jellemzõi, hogy viszonylag stabilak. Fõként a haszonállatainkból készült termékek tartalmaznak ilyen összetételû zsiradékot. A túlzott mértékû telített zsírsavösszetételû (palmitinsav, sztearinsav) táplálékok fogyasztásának hatására növekedhet a vér koleszterin-szintje, fokozódhat a vérerek rugalmatlansága. A növényi eredetû zsiradékok - az olajok, fõleg többszörösen telítetlen zsírsavakat (linolsav, linolénsav) tartalmaznak, jellemzõ rájuk az alacsony olvadáspont, a gyors lebomlás, az oxidálódás. Az emberi szervezet képtelen ezeket elõállítani, így ezeket esszenciális zsírsavaknak is nevezzük. Ilyenek például a linolsav és az alfa-linolénsav. Nagyobb mértékû fogyasztásuk következtében csökkenhet a vér koleszterin-szintje. Egyes humán-élettani vizsgálatok alapján a napi energiaszükséglet maximum 30%-át célszerû különféle eredetû zsiradékokkal a szervezetbe juttatni, azon belül azonban a telített zsírsavak mennyisége legfeljebb 10% legyen, az egyszeresen telítetlen zsírsavaké 12-14%, a többszörösen telítetleneké 5-8% között változzon. A növényi olajok zsírsavösszetétele fajonként, de azon belül a hasznosítási irányoknak megfelelõen fajtánként is nagyon változhat. A legfontosabb hazai olajat adó növényfajok zsírsavösszetételét az 1. táblázatban mutatjuk be. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak (pl. olajsav) mennyisége a nálunk is forgalmazott olivaolajokban a legnagyobb, megközelíti a 80%-ot, a telített zsírsavak mennyisége e terméknél 10-14% között változik. A növényfajok olajsavalkotóiról bõvebb adatokat a 2. táblázat tartalmaz.

1. táblázat
A különbözõ növényfajokból származó olajok telített és telítetlen zsírsavösszetétele
Megnevezés Telített zsírsavak
mennyisége%
Egyszeresen telítetlen zsírsavak
mennyisége%
Többszörösen telítetlen zsírsavak
mennyisége%
Napraforgó 11 20 69
Repce 6 58 36
Szója 16 23 61
Mák 13 14 73
2. táblázat
A különbözõ növényfajokból származó olajok zsírsavainak %-os összetétele
Megnevezés

Átlagos zsírsavösszetételû napraforgó Nagy olajsav-tartalmú napraforgó Nagy erukasav-tartalmú
repcék
Dupla-nullás
repcék
Szója

Palmitinsav (16:0) 6 5 3 6 9
Sztearinsav (18:0) 4 4 2 2 4
Olajsav (18:1) 20 82 10 54 27
Linolsav (18:2) 68 6 12 25 50
Linolénsav (18:3)     11 11 7
Erukasav (22:1)     53 0  
Egyéb zsírsavak 2 3 2 2 3
Az olivaolajok 70% egyszeresen telítetlen, 16% többszörösen telítetlen és mintegy 14% telített zsírsavat tartalmaznak. A földimogyoróból nyert olaj zsírsavösszetele hasonló sorrendben 48-34-18%; a pálmaolajé 39-10-51%; a kukoricaolajé 25-62-13%; a gyapoté 19-54-27%; a sáfrányos szeklicéé 13-79-8%; a kókuszdióé 6-2-92%. A len 38-40% olajtartalmú magja magas linol- és linolénsavtartalmú.

A táblázatok, valamint a felsorolt növényfajok adatai alapján a kívánt zsírsavösszetételû tápanyagot - az egyoldalú táplálkozás elkerülése érdekében is - csak a különbözõ növényi és állati eredetû tápanyagok harmonikus arányával lehet megfelelõ szinten biztosítani.

Az emberiség létszámának folyamatos növekedése a mezõgazdasági eredetû termékek elõállítását és feldolgozottsági szintjének folyamatos növelését követeli meg. Emiatt a növényi olajat szolgáltató növények vetésterülete és a kész olajak világkereskedelme - ha évjáratonként eltérõ mértékben is, de folytonos növekedést mutat.

Minden kontinensnek megvan a maga olajat adó növénye, ugyanis az eltérõ klimatikus viszonyok más és más növénykultúrák termeszthetõségét teszik lehetõvé. A világon a legtöbb növényi olajat szójából (20,8 millió t) állítják elõ, melyet sorrendben a pálmaolaj, a repce (17,2 millió t) és napraforgóolaj (11,7 millió t) követ. Kisebb, de egyes kontinenseken nem elhanyagolható a földimogyoróból, a gyapotmagból, a kókuszpálma termésébõl, az olivabogyóból, valamint a ricinusból és lenbõl (0,5 millió t) készült olajak mennyisége. A len világtermelési adataiból kitûnik, hogy a legnagyobb vetésterülete Kanadában van, ezt követi India. Távlatilag a legnagyobb arányú növekedést az étkezési célra kiválóan használható pálmaolaj/zsír termelésének bõvülésében látják egyes prognózisok. Az EU jelenlegi határain belül a legfontosabb olajnövény a szója, részaránya eléri a 60%-ot. A repcetermesztés részesedése 21%, a napraforgóé 19%. Repceolaj kivételével az EU a növényi olajok belsõ forgalmát illetõen nem önellátó.

Az egyes növényfajok biológiai alapjai tekintetében is nagyon nagy arányú fajtaváltás tanúi lehetünk. A célirányos és céltudatos fajtahasználat szükségességét támasztja alá az államilag elismert fajták, illetve hibridek fajonkénti nagy száma is. Ezek használat szerinti csoportosítását, valamint a minõsített fajták számát a 3. táblázat ismerteti.

3. táblázat
Az olajos növények államilag elismert fajtáinak/hibridjeinek csoportosítása és száma (Forrás: Nemzeti fajtajegyzék, 2003)
Növényfaj Fajtacsoport Fajták/hibridek száma
Õszi káposztarepce összes: 72  
nagy erukasav-tartalmú szabadelvirágzású korai érésû 2
  kompozit hibrid 1
kis erukasav-tartalmú korai érésû fajták 6
  korai érésû hibridek 1
  takarmány 1
  középérésû fajták 46
  középérésû hibridek 12
  kompozit hibrid 2
  vetõmag exportra 1
Tavaszi káposztarepce összes: 4  
nagy erukasav-tartalmú olajipari célú hasznosításra 4
Õszi réparepce   2
Napraforgó összes: 116  
magas olajtartalmú szabadelvirágzású 1
  igen korai érésû hibrid 12
  korai érésû hibrid 69
  középérésû hibrid 25
  magas olajsavtartalmú 1
étkezési hibrid 5
  szabadelvirágzású 2
  vetõmag exportra 1
Szója összes: 42  
  igen korai érésû 1
  korai érésû 13
  középérésû 23
  késõi érésû 5
Len olajlen 9
Földimogyoró 1
Mák 13
Sáfrányos szeklice 3
Fehér mustár 7
Szareptai mustár 2
Ricinus 1
Olajtök 7
  Mindösszesen: 279
A nemesítés újabb biotechnológiai módszerei - pl. a génmanipuláció - e növényfajok között is újabb fajták/hibridek megjelenését vetítik elõre. A szója fajták között az USA-ban már több, mint 2 millió ha-on történik gyomirtószer-rezisztens fajták termesztése, az elismert napraforgó hibridek között módosított növényeket már nálunk is minõsítettek.

A repcefélék közül a hazai olajipar szempontjából a káposztarepce és a réparepce a legfontosabb. A káposztarepce nagyobb területen díszlik, õszi és tavaszi változatai ismeretesek. Nálunk elsõsorban az õszieket termesztik, a tavasziaknak csak a téliek pótlásában, esetleg zöldtrágyanövényként van jelentõségük. A tavaszi vetésû repcék termése bizonytalanabb, bár korai vetéssel 1,5-1,8 t/ha-os termésszint azért elérhetõ velük. A magas erukasavtartalmú repcék csak energetikai, vagy zöldtrágyázási célra használhatók. A repcetermesztés statisztikai mutatói szerint e növényt a XIX. század 70-es éveiben 400-550 ezer ha-on termesztették, ami az összes szántóterületbõl 4,0-5,5%-os részarányát jelentette. A termõterület 1993-ra esett vissza a legjobban - ekkor csak 22 ezer ha volt. Az elmúlt évek közül az 1998/1999-es gazdálkodási ciklusban a vetésterület már 182 ezer hektárra növekedett, elérve a kívánatosnak tartott 4%-os szintet. Az utóbbi években 110-158 ezer ha között változott a repcével bevetett terület, azonban a jelentõs mértékû téli kipusztulások következtében a betakarított terület már jóval kisebb lett. A régiónkénti adatok alapján a repce termesztése elsõsorban a csapadékosabb Nyugat-Dunántúlon a legnagyobb, termesztése azonban a dél-alföldi megyékben is egyre terjed.

Az újabban köztermesztésbe kerülõ repce hibridek nagyüzemi szinten akár 5 t/ha-os magtermésre is képesek, s ha figyelembe vesszük, hogy a fajták, illetve hibridek olajtartalma 40% körüli, akkor megfelelõ agrotechnikával és kedvezõ ökológiai körülmények között 1500-2000 l/ha-os olajtermés is elérhetõ. Az évenkénti átlagos terméshozamok ettõl a szinttõl még jócskán elmaradnak, hiszen a maghozam 1,00 és 2,06 t/ha között változott az elmúlt idõszakban.

A napraforgó vetésterülete 1999-ben volt a legtöbb, amikoris elérte az 521 ezer ha-t. Azt megelõzõen, de azt követõen is évenként meglehetõsen nagy területingadozással vetették. Az utóbbi 40 év adatai közül a legkisebb vetésterületen (77,7 ezer ha) 1968-ban díszlett, míg az 1999-es legnagyobb vetésterület után 2000-ben csak 298 ezer, 2001-ben 338 ezer hektáron termesztették. A kaszattermések ingadozása az egyes évjáratoknak megfelelõen meglehetõsen széles határok közötti - 0,82 t/ha (1965) és 2,06 t/ha (1983). A hibridek fajtakísérleti kaszattermései az országos átlagértékeknél jóval nagyobb értékeket mutatnak (3,2-3,7 t/ha), ami egyúttal azt is jelzi, hogy a termesztéstechnológiai ajánlásokból a gyakorló gazdáknak van még mit betartani. A napraforgó hibridek átlagos olajtartalma 48-55%, fehérjetartalma 16-18% között változik. Az olajat adó hibridek héjtartalma 25-30%, szemben az étkezési napraforgókéval, ahol ez az érték elérheti akár az 50%-ot is.

Hazánkban a szóját olajnyerésre ma csak legfeljebb igen kis mértékben termesztik. Vetésterülete 15-66 000 ha között változott az utóbbi 15 évben. Nálunk inkább fehérjenövényként ismert, hiszen fehérjetartalma 40% körüli, míg a magjából elõállítható olajmennyiség csak 20% - átlagosan. Országos termésmennyisége 2 tonna körül változott az elmúlt közel 20 év alatt, ami alapján a belõle elõállítható olajmennyiség hektáronként legfeljebb 400 l lehet. Ezek az átlagértékek azonban nagyfokú területi és fajtánkénti szóródás következtében alakultak így ki. A fajták maghozamát a tenyészidejük hossza is nagymértékben befolyásolja azonos termesztési körülmények között ugyanis a legkorábban és legkésõbben érõ fajták között akár 100%-os termésbeli eltérés lehet. A szója vízigényes növény, s optimális vízellátás mellett a kései fajták 3,5-4,0 t/ha-os magtermésre is képesek. Öntözéses termesztés esetén a fajták magtermésének növekedése mellett minden esetben a fehérjetartalom csökkenését mutattuk ki az olajtartalom minimális mértékû csökkenése mellett.

Az olajtöktermesztés hazai területe 2-3 000 ha, a hektáronként elérhetõ magtermés mennyisége 300-400 kg. A rendkívül kézi munkaerõigényes betakarítása miatt nagyobbrészt kisebb egységekben termesztik. A magvak olajtartalma 28-50%, az olajat leginkább a hideg sajtolást követõen közvetlen étkezési célra használják fel.

Az étkezési mákot termõ terület nagysága az utóbbi években 2-3 000 ha között változott. A nagyobbrészt õszi vetésû fajták magtermése 560-620 kg között mozgott. A mustár vetésterülete 11-23 ezer ha volt 1996 és 1998 között, magtermése 810-900 kg/ha között ingadozott. Ugyanebben az idõszakban 3-4 ezer ha-on folyt olajretek termesztés, aminek maghozama 620-730 kg/ha szintet ért el.

Az elsõdlegesen olajat termõ növényeken túlmenõen más szántóföldi kultúrákból is lehet étkezési célra olajat nyerni. Ilyen pl. a kukorica is, melynek csírája 30-35% olajat tartalmaz.

A 3. táblázat adataiból az is nyilvánvaló válhat, hogy a hasznosítási irányoknak megfelelõ fajtaszortiment termesztési feltételrendszereinél a fajták és hibridek egyéb értékmérõ tulajdonságait is érdemes figyelembe venni. A fajtarendszertan emiatt is külön-külön csoportosítja az egyes növényfajok fajtáit pl. az érésidõ szerint is. A tenyészidõ hossza ugyanis meghatározza a vethetõséget (a rövidebb tenyészidejû fajtákat inkább az ország északibb, vagy csapadékosabb tájegységein érdemes vetni), vagy esetleg a másodtermesztés lehetõségét is. Egyben arra is utal, hogy a különbözõ tenyészidejû fajták betakaríthatóságát a hosszabb távú növénytermesztési tervek figyelembe vétele mellett lehessen tervezni és megvalósítani. A tenyészidõ hossza szoros összefüggésben van ugyanakkor a termések mennyiségével, a hosszabb tenyészidejû fajták általánosságban véve nagyobb hektáronkénti hozamokra képesek. A tenyészidõigény egyúttal befolyásolja a vetendõ csíraszámot, ami kihat a vetéskori tõtávolság meghatározására.

Az OMMI által az utóbbi években rendszeresen kiadásra kerülõ „Leíró fajtajegyzék”-ek az egyes növényfajok államilag elismert fajtáinak különbözõ tájegységekben történõ teljesítményvizsgálati eredményeit tartalmazzák. Ezek a kiadványok a fajonkénti specifikációnak megfelelõen részletesen ismertetik a fajták/hibridek legfontosabb agronómiai tulajdonságait is. Ilyenek például a napraforgónál a kísérleti helyenként mért kaszattermések, az olaj- és fehérjetartalom, az olaj- és fehérjetermés, az ezerkaszattömeg, a tenyészidõhosszúság, a dõlt- és kidõlt tövek aránya, a növénymagasság, valamint a legfontosabb kórokozókkal szembeni érzékenységvizsgálati eredmények, bonitálási értékek (pl. Diaporthe helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Plasmopara halstedii). A repcefüzetek a legfontosabb termésadatok (mag-, olaj-) mellett ismertetik a fajták kezdeti fejlõdésének erõsségével és a téli kipusztulással összefüggõ bonitálási adatokat, a növénymagasságra, az állóképességre és a pergési hajlamra vonatkozó értékeket. A fajták jellemzõi közül ismertetésre kerülnek az erukasav- és glükozinolát-tartalommal összefüggõ vizsgálati adatsorok, illetve a fehérjetartalom és -termés mennyiségek.

Dr. Kajdi Ferenc egyetemi docens

Gyõri Tibor tudományos munkatárs

Gráczol Eszter laborvezetõ

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár