MENÜ

Széles gumiabroncsok alkalmazásának elõnyei traktorokon

Oldalszám: 44
2014.06.26.

Manapság az elõretekintõ gazdák, a kis- és nagyüzemek irányítói mindinkább a nagyobb teljesítményû, korszerû traktorokat vásárolják, amelyeket a szántóföldön és a közúton egyaránt hatékonyan akarnak kihasználni. Sokan azonban nem gondolnak még a körülményeknek legjobban megfelelõ gumiabroncsok kiválasztására, így a traktoraikat általában a gyári standard méretekkel rendelik. Az agronómiai követelmények és a szállítási igények változásával a traktorok megfelelõ abroncsozása azonban mindinkább középpontba kerül. Olyan gumiabroncsokra van szükség, amelyekkel a biztonságos, kényelmes közúti vontatás mellett a szántóföldön csökken a káros talajtömörödés, ugyanakkor nagy vonóerõ kifejtését teszik lehetõvé normál szliptartományban. Alapvetõen a belsõ levegõnyomást szántóföldön 1 bar alatt (0,7-0,8 bar) kell tartani, a közúti (szilárd burkolaton való) közlekedésnél azonban 1,6-1,8 bar a megfelelõ érték normál abroncsoknál.

Egy külföldi szakcikk szerint: „A modern radiál mezõgazdasági gumiabroncsokkal szembeni elvárások jelentõsen megváltoztak. A traktorokat a szántóföldi munkák mellett mind gyakrabban használják közúti szállításra is, ezzel a közúti tulajdonságai, mint például a nagyobb haladási sebességre való alkalmasság, a stabil, nyugodt futás, az alacsony zajszint fontossá váltak. Ezek teljesítésére való fejlesztõi törekvés azonban semmi esetre sem csökkentheti a szántóföldi tulajdonságokat. A vontatási képesség, a talajkímélés, a megfelelõ öntisztítóképesség, és nem utolsósorban a komfort továbbra is fõ jellemzõje marad a traktorabroncsnak.”Az alapkritériumokat a radiál szerkezetû, alacsonyprofilú, széles gumiabroncsok kellõ mértékben teljesítik. A széles gumiabroncsnak a standard profilhoz képest nagyobb a teherbíró képessége, alacsonyabb nyomáson nagy a felfekvõ felülete, így kisebb mértékben tömöríti a talajfelszínt. A nagyobb érintkezési felületen jóval több borda kapaszkodik a talajba, növelve a vonóerõt. Kisebb a besüllyedésük a talajba, ezzel kisebb a gördülési ellenállás, aminek következtében kevesebb az üzemanyagfogyasztás. A közúti haladásnál alacsonyabb belsõ nyomásnál is stabilabbak, és a kopásuk is kisebb, így növekszik az élettartamuk. Az alkalmazott szélességi mértekenek egyedül a KRESZ, illetve a közúton haladás egyéb korlátai szabnak határt.A traktorabroncsok egyik fontos ismertetõjegye a profiltényezõ, amely mutató az abroncsprofil magasságának és szélességének a hányadosa. A traktorabroncsok szélességét a profiltényezõ alapján lehet jellemezni, a képen látható sorozat szerint, amelyet az 1. táblázat részletesen bemutat.Elsõ szempont továbbra is, hogy a szántóföldön és a legelõkön a gumiabroncsok a lehetõ legkisebb mértékben terheljék a talajt, hogy a felületi nyomást és ezzel összefüggésben a talajnyomást a lehetõ legkisebb értéken lehessen tartani. Gyakorlatilag a felületi nyomás (pf ) megegyezik a belsõ levegõnyomás ( pb) nagyságával. A középértéke: pf= (f)pb [bar], amelynek hozzávetelõges kiszámítására a gyártók különféle összefüggéseket ajánlanak. A Goodyear cég képlete: pf= pb+k, ahol a korrekciós tényezõ értéke 0,1-0,3 az alacsony profilú radiál traktorabroncsokra vonatkozóan. Ugyanezeknél a Pirelli a pf kiszámítására az 1,05 pb , a Continental az 1,1 pb, és a Vredestein az 1,2 pb öszefüggést, mint ökölszabályt ajánlja.A széles gumiabroncs ugyanazt a kerékterhelést alacsonyabb belsõ levegõnyomással(0,5-0,6 bar) képes viselni, így kifejezetten csökken a talajnyomás, kisebb lesz a talajtömörödés, a talaj levegõ-víz háztartása javul, ( a talaj „beissza” a vizet, és „tud lélegezni”), ezáltal javulnak a növényfejlõdés feltételei, nagyobb lehet a terméshozam.A széles gumiabroncs ugyanazt a vonóerõt kisebb szlip mellett fejti ki a talajon, így többek között nagyobb területteljesítményt érhetünk el, és kevésbé sérül a talajfelszín. A túl széles (650 mm-nél szélesebb) traktorabroncsok hátránya azonban, hogy barázdában járó szántásnál nem alkalmazhatók, mert erõsen visszatömörítik az átforgatott barázdaszeleteket.A gyakorlatban a hagyományos, normál profilú méretek helyett a 100 LE körüli teljesítményû traktorokat a szuperszéles 70-es, a 150-180 LE-söket az ultraszéles 60-as szériájú radiál gumiabroncsokat érdemes használni.A szélesebb gumiabroncs alkalmazásának gazdaságossága szántóföldi vizsgálatokkal igazolható. A gödöllõi MGI mérései során a 12 tonna összetömegû New Holland G 240 traktorral, elöl 600/65 R28, hátul 710/70 R38 méretû gumiabroncsokkal szerelt változatban 8,5% szlip mellett 34,2 kN, és 15% szlip mellett 46,9 kN vonóerõt értek el tarlón, 1,6 bar belsõ nyomások mellett. Az alacsony profilú radiál traktorabroncsok 20-40%-kal kedvezõbb tulajdonságokkal rendelkeznek a standard abroncsokhoz képest.A Michelin cég saját vizsgálatai szerint egy 1,6 bar belsõ nyomású, 20,8 R42 méretû hagyományos standard abroncsozású 180 LE-s traktor szántási területteljesítményével szemben a szélesebb, 0,7 bar belsõ nyomású, 650/65 R42 méretû XM-108 típusú abroncsokkal szerelt hasonló motorteljesítményû traktor 200 ha területet azonos körülmények között 11 órával hamarabb szántott fel, 324 literrel kevesebb üzemanyagfelhasználás mellett. Az elõbbinél 21%, az utóbbinál 16 % volt a szlip, amely elfogadható.Azok részére, akik felismerik a széles traktorabroncsok alkalmazásának gyakorlati elõnyeit, néhány változatot adunk közre a cserékhez a 100-150-200 LE teljesítményosztályokhoz, feltüntetve a legfontosabb üzemeltetési paramétereket is.A 100 LE-s traktorokra a legelterjedtebb 18,4 R38 méret helyett az 520/70 R38 és a 600/65 R38 méretek ajánlhatók, a 2. táblázat adatainak figyelembe vételével.A 150 LE-s teljesítménykategóriához a 20,8 R38 alapmérettel szemben az alacsonyprofilú radiál abroncsok közül az 580/70 R38, a 650/65 R38, a 800/65 R32 és a 900/55 R32 méretek választhatók a 3. táblázat adataival.Legnagyobb a variációs lehetõség a 200 LE-s traktorokhoz. A 20,8 R42 standard méret helyett 620 és 900 mm közötti szélességû, néhány méretnél a külsõ átmérõben is nagyobb abroncs a cserelehetõség. Ezeknél is nagyon fontos a terhelés-sebesség-belsõ nyomás összetartozó értékeinek figyelembe vétele (4. táblázat).Az új fejlesztésû, szélesprofilú traktorabroncsok gyors terjedését egyelõre a magasabb árak akadályozzák. Egyes méreteknél a csere költségeit tovább növeli, hogy új, szélesebb kerékpántot (felnit) is be kell szerezni.A talajvédelem fontossága, a káros talajtömörödés csökkentése azonban rövid idõn belül mindenkitõl megköveteli a talajkímélõ járószerkezetek, ezen belül a széles gumiabroncsok használatát, amelyek azonban a közúton is megfelelõen funkcionálnak.Antos Gábor

IKR Rt.1.

táblázat
abroncs profiltényezõ profil

megnevezés
profilszéria
1 0,90-1,00 standard normál, ballonos
2 0,80-0,85 széles

normál, szuper ballonos

3 0,70-0,75 szuper széles 70-es, alacsony profilú
4 0,60-0,65 ultra széles 60-as, alacsony profilú
5 0,50-0,55 extrém széles 50-es, alacsony profilú
2.

táblázat
Gumiabroncs- Belsõ levegõnyomás (bar) 2,5 t kerékterhelésnél
méret 10 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h
  Gumiabroncs külsõ átmérõ: 1750 mm
18,4 R38 0,6 0,9 1,1 1,4
520/70 R38 0,6 0,7 0,9 1,1
600/65 R38 0,6 0,6 0,7 0,9
3.

táblázat
Gumiabroncs- Belsõ levegõnyomás (bar) 3,0 t kerékterhelésnél
méret 10 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h
  Gumiabroncs külsõ átmérõ: 1840 mm
20,8 R38 0,7 1,0 1,2 1,4
580/70 R38 0,4 0,8 1,0 1,2
650/65 R38 0,4 0,7 0,8 1,0
800/65 R32 0,4 0,5 0,6 0,8
900/55 R32 0,6 0,6 0,6 0,6
4.

táblázat
Gumiabroncs- Belsõ levegõnyomás (bar) 4,5 t kerékterhelésnél
méret 10 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h
  Gumiabroncs külsõ átmérõ: 1940 mm
20,8 R42 1,1 1,6 1,7 (4 t) 1,7 (4 t)
620/70 R42 0,8 1,5 1,9 2,1
650/65 R42 0,8 1,8 1,8 1,8
710/70 R38 0,6 1,0 1,2 1,4
900/60 R32 0,6 0,6 0,7 0,9
900/50 R42 0,6 0,9 1,1 1,1
  Gumiabroncs külsõ átmérõ: 2060 mm
650/85 R38 0,8 0,9 1,0 1,1
710/70 R42 0,8 0,9 1,1 1,3
800/70 R38 0,6 0,8 0,9 1,0