MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Állattenyésztés EU szarvasmarha törvény

A szarvasmarha-tartás technológiai követelményei az Európai Unióban- „ANIMAL WELFARE” avagy az állati jólét biztosítása -

A XX. században lezajló népességrobbanás megkövetelte a mezõgazdaságban is az iparszerû termelést. A szarvasmarha-tenyésztésben is egyre inkább terjedtek azok az ún. iparszerû technológiák, amelyek más állattenyésztési ágazatokban - sertéstenyésztés, baromfitartás - már régebb óta jelen vannak. Az iparszerû állattartás azt jelenti, hogy az állatokat olyan körülmények között, olyan számban tartják, valamint olyan teljesítménykényszer alatt állnak, hogy a közérzetük megfelelõ biztosítása állandó gondoskodást kíván.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Állattenyésztés Tehén ellés kondíció

Ellés elõtti kondíciók alakulása laktációnként

1. BEVEZETÉS A kondíció bírálat könnyen elsajátítható és alkalmazható módszer, jól kiegészíti a küllemi bírálatot, emellett a legjobb visszajelzõje a szakszerû takarmányozásnak, melyet indokol az a tény is, hogy a tehenek a laktációjukat egyre nagyobb tejtermeléssel kezdik, és ennek a megnövekedett napi tejmennyiségnek takarmánnyal való maximális és szakszerû kielégítése nem egyszerû feladat.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Állattenyésztés EU épületek fűtés

Épületek fûtése az európai úniós csatlakozás szemszögébõl

Magyarország földrajzi helyzete de éghajlata sem változik az európai úniós csatlakozással, de ezzel az aktussal sok olyan változásnak is elébe nézünk, melyek eredendõen ettõl függetlennek tûntek. Ilyen például az épületek fûtése is. Persze nem maga a fûtés ténye, vagy az alkalmazott mûszaki megoldások változnak meg, hanem annak megítélése, ahogyan az épületek mûködtetésével, az épületek fûtésével kell foglalkoznunk.