MENÜ

Kártevők jelentősége a baromfitartásban

Oldalszám: 118
2014.08.11.

Az állattartó telepeken a legkülönfélébb élőlények — köztük a kártevők is — megtalálják a táplálkozásukhoz és szaporodásukhoz szükséges életfeltételeket. Ezen élőlények egy részének jelenléte közömbös az állatok és az állattartó szempontjából, mert sem a haszonállatok termelését, sem egészségét, sem pedig az állattartó épületek állagát hátrányosan nem befolyásolják. Más részük (a “kártevők”) viszont esetenként jelentős kárt okozhatnak bizonyos betegségek behurcolásával, telepen belüli fenntartásával, vagy az épületek állagának jelentős lerontásával.

A baromfitelepeken előforduló kártevők

A kártevőket csoportosíthatjuk a kártételük jellege, az ellenük való védekezés, illetve a rendszertani hovatartozásuk szerint is. Ez utóbbi beosztást választva megkülönböztetünk ízeltlábú, madár és emlős kártevőket.

A kártevők biológiája

A kártevők elleni eredményes védekezésnek az alapja életmódjuknak és viselkedésüknek alapos ismerete. Az irtásuk, illetve annak megakadályozása, hogy a kártevőktől mentesített telepre újra bekerüljenek csak akkor lehetséges, ha tudjuk, hogy mikor és hogyan tudjuk ezt elérni.

Ízeltlábú kártevők

A baromfi egészségét közvetlenül befolyásoló ízeltlábúak (külső élősködők)

Tolltetű: több mint 40 faját ismerjük

Apró lapos testű rovar, a petéket a tollakra rakja. Örökös mozgásával viszketést és nyugtalanságot okoz. Szembetűnő kártétele a tollazat lerágása. Egész életét a gazdaállaton éli le. Közvetlen érintkezéssel terjed. Egyesek vérrel is táplálkoznak.

Baromfióvantag (tyúkpoloska, zsindelytetű)

Tojásdad, lapított, barnásszürke színű 1 cm nagyságú atka. A baromfit vérszívás céljából éjjel támadja. Nappal a védett zugokban rejtõzködik. A kifejlett példányok több évig élve maradnak anélkül, hogy vért szívnának. Vérélősködő egysejtűeket terjesztenek.

Lábrüh (meszes láb)

Főleg idős madarak betegsége. A lábvég pikkelyei alá bújva járatokat fúrnak és ide rakják a nőstények a petéket. A gyulladás és allergiás reakció következtében a lábvég megvastagodik és a pikkelyek alatt jelentős korpásodás indul meg.

Madártetű-atka

Fél mm-es, sárgásszürke vagy vöröses-fekete nyolclábú atka. Nappal rejtekhelyein tartózkodik. Itt rakják le a nőstények a petéiket is. Életciklusa egy hét alatt lezajlik. Éjszaka vérszívás céljából támadják meg a baromfit. Kártételüket a rendszeres vérszívással idézik elő, ami fejlődésben való visszamaradást, soványságot, vérszegénységet és a tojáshozam csökkenését idézi elő. A kifejlett példányok vérszívás nélkül is több hónapot átvészelnek.

A baromfi egészségét közvetve befolyásoló ízeltlábúak:

Alombogár

Szinte kizárólag a mélyalmos típusú ólak lakója. Vírusok, baktériumok paraziták, gombatoxinok átvivője egyik állományról a másikra. Sajátos életmódja miatt sajátos védekezési technológiát kell alkalmazni ellene.

Madarak

A baromfitelepen a könnyen hozzáférhető táplálék miatt megjelenő madarak (verebek, galambok) több kórokozónak lehetnek hordozói. A helyenként megtelepedő fecskék pedig az ágyi poloska terjesztésében játszhatnak szerepet.

Emlősök

A baromfitartásban kártevőként szóba jöhető emlősök (vándorpatkány, házi patkány, házi egér) egy alcsalád tagjai. Kártételük kettős: a patkány és az egér kórokozókat terjeszt állat és állat valamint állatállományok között. Ürülékükkel, szõrükkel szennyezik a takarmányt. A vándorpatkányoknak nagy szerepük van a különbözõ állattartó telepek közötti járványterjesztésben. Másrészrõl erõs fogazatukkal megrágják a vezetékeket, szigetelést, épületszerkezeteket, megnövelve ezzel a fenntartási költségeket.

A kártevõk befolyása a baromfitartás jövedelmezõségére

A kártevõk egy része folyamatosan és közvetlenül zaklatja az amúgy is feszített termelésre kényszeritett baromfiállományt, amely ennek következtében nem képes a genetikailag meghatározott teljesítmény elérésére. Más része a takarmány rendszeres dézsmálásával a termelési mutatókat torzítja. A kártevõk betegségeket terjeszthetnek illetve tarthatnak fenn egy telepen. Az állattartó épületek állagának gyors romlásában nagy szerepet játszanak.

A kártevõk elleni védekezés lehetõségei

A baromfi egészségét közvetlenül és közvetve befolyásoló ízeltlábúak (külsõ élõsködõk) elleni védekezés alapja az, hogy el kell kerülni ezeknek a behurcolását a telepre. Meg kell gyõzõdni arról, hogy olyan helyrõl szerezzük-e be a termelõ állományt ill. a takarmányt, ahol ezek a kártevõk biztosan nem fordulnak elõ. Ha ennek ellenére mégis bekerül az állományba valamilyen külsõ élõsködõ, akkor a termelési idõszakban a kártételének csökkentésére kell törekedni, úgy, hogy megfelelõ rovarölõ szer alkalmazásával a számukat csökkentjük. Az épület kiürülése után viszont nagyon gondos és alapos mechanikai tisztítással és a fertõtlenítés után elvégzett rovarirtással óvhatjuk meg a következõ állományt a parazitáktól. A rovarirtás technológiáját a behurcolt ízeltlábú féleség (külsõ élõsködõ vagy alombogár) alapján kell megválasztani.

A zárt épületekben tartott állományoknál a vad madarak (galamb, veréb, fecske, stb.) fertõzést terjesztõ szerepe csekély, mert közvetlen érintkezésük a haszonállatokkal kizárt. Veszélyt csak a takarmány szennyezése útján jelenthetnek. A baromfitartó épületek nyílászáróit célszerû madárhálóval ellátni. A takarmányt zárt rendszerben kell eljuttatni a telepekre ill. az állattartó épületekbe.

A rágcsálók viszont a kórokozók állandó hordozói lehetnek, és mint mechanikus vektorok is a különféle betegségek fizikai terjedését teszik lehetõvé. A kórokozók terjesztésének másik módja, hogy a takarmány vagy etetõ berendezés a rágcsálók szõrével, ürülékével szennyezõdik. Éppen ezért a telepen élõ, ill. oda bevándorló rágcsálók irtását folyamatosan és tervszerûen kell végezni.

A rágcsálók elleni védekezésnek többféle módozata lehetséges. A mérgezett csalétkek kihelyezése a leggyakoribb és állattartó telepeken a haszonállatok veszélyeztetése nélküli védekezési mód. A mérgezett csalétkek hatóanyaga a vér alvadását gátolja meg. A csalétket fogyasztó rágcsáló (patkány) 3-8 nap múlva, fájdalommentesen pusztul el, így intelligens társai nem találnak kapcsolatot a csalétek elfogyasztása és az elhullás között. Ez azért lényeges, mert ha a csalétek fogyasztása és a pusztulás között rövid idõ telik el, akkor a többi patkány visszautasítja a mégoly vonzó, ízletes csalétket is, ezzel meghiúsítva az eredményes rágcsálóirtást. Jelenleg a legmodernebb és legbiztonságosabb készítmény a Racumin pép, amelyet zárt térben és szabadban egyaránt biztonsággal használhatunk.

Hangsúlyt kell helyezni a bevándorlás megakadályozására. Ezt azzal érhetjük el, ha megakadályozzuk behatolásukat, megvonjuk táplálékukat, megszüntetjük fészkelõ- és búvóhelyeiket, mérgezett csalétkeket és csapdákat helyezünk ki.

A kártevõk jelentõsége a természetszerû baromfitartásban

A természetszerû baromfitartás állategészségügyi szempontból sok elõnnyel jár, de sok buktatót is tartogathat. A fent tárgyalt kártevõk jelentõsége megváltozik a szabadtartás körülményei között. Az állatok környezetét így sokkal nehezebb ellenõrzés alatt tartani, mint egy zárt épületben.

A közvetlen kártételt okozó ízeltlábúak (külsõ élõsködõk) jelentõsége csökken, mert az állat és állat közötti közvetlen kontaktus lehetõsége kisebb mint a ketreces tartásnál. A behurcolás lehetõsége azonban ilyen körülmények között is fenn áll, tehát csak biztosan élõsködõktõl mentes helyrõl szabad a betelepítést végezni. (A szabadtartás körülményei között a belsõ élõsködõk szerepe és jelentõsége megnövekszik, azonban ezeket nem a klasszikus értelembe vett kártevõk közé soroljuk, tehát tárgyalásukra most nem kerül sor. A figyelmet viszont mindenképpen fel kívánom hívni a rendszeres laboratóriumi parazitológiai vizsgálatok elvégzésének jelentõségére!)

Több figyelmet kell fordítani a vad madarak fertõzést terjesztõ szerepére, mivel a szabad tartás körülményei között (szabad etetõk és itatók) több érintkezési és kórokozó átadási lehetõség van.

Megnövekszik a jelentõsége a rágcsálók elleni védekezésnek is, mivel a már megtisztított területre történõ inváziójuknak nincs mechanikai akadálya. Nagyobb hangsúlyt kap a szabadtartás körülményei között a megelõzõ jellegû rágcsálóirtás. Ennek során két alkalommal megelõzõ jellegû irtást kell végezni tekintet nélkül arra, hogy az adott idõben észlelhetõ-e rágcsálóártalom vagy sem.

Budapest 2003. július 28.

(Dr. Merényi László)