MENÜ

Aktuális károsítók növényvédelmi előrejelzése

Oldalszám: 5
2014.08.27.

A polifág károsítókhoz sorolható gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) komoly gondokat okoz a kukorica és napraforgó termelők számára, szerte az országban. Ez a bagolylepke jellegzetes vándorlepke faj, de az utóbbi évek vizsgálatai alapján, már Magyarországon is áttelelhet. Az imágó, tojásból való kifejlődéséhez 4 - 6 hétre van szükség, ami alapján időjárástól és teleléstől függő számú nemzedék alakul ki egy évben. A berepülő és az itt áttelelt nemzedékek fejlettsége között lényeges különbségek vannak. Ezért minden fejlődési alakjával jelen van ebben az időszakban. A fő kártételt az utolsó fejlettségi stádiumban lévő lárvák okozzák. A növények generatív részeit fogyasztják elsõsorban, és szinte bármilyen termesztett növényt megtámadnak. Jelentős kárt okozhatnak kukoricában, paprikában, paradicsomban, napraforgóban, uborkán, babon, borsón, dísznövényeken.

A kukoricában a tojásból kikelő hernyó a csőkezdemények bibeszálain látható elsőként, majd innen rágja be magát a csőbe, és a szemeket károsítja. Jellegzetes morzsalékos sötét színű ürüléke látható a károsított csöveken és környékén, amiről felismerhető.

A gyapottok bagolylepke imágóinak repülését feromoncsapdával és fénycsapdával figyelhetjük meg. A tömeges rajzás esetén, az imágólétszám megállapítására a legjobb módszer az ún. varsás csapda használata, amely a feromonos csalogatás elvén működik. A védekezést pontosan kell időzíteni a károsító ellen. A lárvakelés után, addig kell elvégezni az inszekticid kijuttatását, amíg a lárva nem furakodik be a csuhélevél, vagy más növényi rész alá, amikor a növényvédőszer már hatástalan. Ezért folyamatos növényvizsgálatra van szükség a védekezési időpont megállapítására.

A július végi esőzések kedvezõ feltételeket teremtenek a szõlõ szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea) számára is. A kórokozó a zsendülő és érőfélben lévő bogyókat támadja meg, amelynek a hatására a bogyók elszíneződnek, és szürke penészbevonat jelenik meg a felületükön. A tünetek gyorsan terjednek át több bogyóra és a fürtre. A rotthadó fürt bogyói töppednek, száradnak. A zsendülő fürtben meginduló rothadást zöldrothadásnak, míg az érő fürtökön kialakuló szürkepenészt nemes rothadásnak nevezzük. A tünetek gyakran a vesszőn is láthatók. Az erős fertőzésre hajlamosít a magas páratartalom, a károsítók okozta sérülések, jégverés mély fekvésű területek. A tömött fürtű fajták hajlamosítanak a fertőzésre. A gomba szkleróciumai az elhalt szõlõrészeken áttelelhetnek, ezért folyamatosan jelen vannak. A konídiumok kifejlődéséhez 20 - 25 Cº hőmérséklet és 92 - 97 % - os relatív páratartalom szükséges. A kicsírázásuk pedig 18 - 20 Cº - on, felületi nedvesség megléte mellett zajlik le. A gomba sebeken, a növény természetes nyílásain és ép bõrszöveten át is behatolhat. A sebeken keresztül történõ fertõzésbõl alakul ki járvány a leggyakrabban.

A védekezésben a szélirányban történő ültetvénytelepítésnek, a zöldmunkáknak, a gyomok irtásának, a harmonikus tápanyag utánpótlásnak nagy jelentősége van. Fontos a szõlõmolyok elleni hatékony védelem. A kémiai védelem szükségességét virágzásban, majd fürtzáródáskor és szüret előtt az időjárás, a fajta fogékonysága és a molyfertőzöttség figyelembe vételével határozhatjuk meg.

Az őszi kultúrák legkorábban vetett képviselője a repce. A termesztés sikerét hazánk kontinentális klímája nagyban meghatározza, és emellett elsősorban a rovarkártevők jelenthetnek veszélyt ősszel az állományokra.

A talajlakó kártevők - cserebogárpajorok, drótférgek - már a csírázó magvakat és a fiatal csíranövényeket is károsíthatják, és nagy egyedszám esetén a vetés részleges vagy teljes kipusztulását is okozhatják. Előrejelzésükre, egyedszámuk vizsgálatára a talaj-elõkészítést megelõzõen alkalmazhatjuk a térfogati kvadrát módszert és a búzacsomós csalogatós módszert.

A térfogati kvadrát módszer lényege, hogy 3-5 ha-ként a táblán 0,5-1m2 felületû, két ásónyom mélységû mintagödröket ásunk, és a kiásott talajt gondosan szétmorzsolva összegyûjtjük a talajlakó kártevõket.

A búzacsomós csalogatós módszer lényege, hogy a növények gyökerei CO2-t bocsátanak ki, ami a pajorokat és drótférgeket odavonzza. A módszert augusztus közepe és szeptember közepe között alkalmazhatjuk, gyakorlatilag gyommentes (max. 5-10%-os növényborítottságú) területen, kiegészítõ vagy felderítõ jelleggel. A vizsgálat során, a táblán egyenletesen elosztva 20-100m-ként (min. 30 helyen) egymástól 60cm-re háromszög alakban 1-1 evõkanál búzát vetünk 5 cm mélyre. Ezt követõen az értékelést a növények 2-5cm-es nagyságánál végezzük, 1-1 hármas búzacsomó mintegy 1m2-rõl vonzza a kártevõket.

A védekezés szükségességéről a kártevők egyedszáma alapján döntünk. Ha az elvégzett felvételezések alapján drótféregből átlagosan 4-6 db/m2, cserebogárpajorból fejlettségtől függően: L1:5-6db/m2, L2:3-4db/m2, L3:1-2db/m2 fertőzöttséget tapasztalunk védekezés végrehajtása indokolt ellenük.

A kikelt növényeket mintegy 2-4 leveles korig veszélyeztetheti repcebolha és egyéb keresztesvirágúakon károsító földibolha fajok. Fellépésükre elsősorban a könnyen felmelegedő laza talajokon, száraz, meleg őszön kell számítani. A betelepedés előrejelzésére használhatjuk a sárgatálat vagy a sárga ragacsos lapokat, majd a betelepedés kezdetétől aztán rendszeres növényvizsgálattal állapítjuk meg a kártétel mértékét, és ez alapján döntünk a védekezés szükségességéről. Ha a levelek 5-10%-án bolharágás található és száraz, meleg időjárás várható, indokolt a védekezés elvégzése.

Az őszi időszak másik fontos kártevője a repcedarázs. A kártevőnek 3 nemzedéke van, és az utolsó generáció károsít a repcén. Az imágók rajzáskezdetének megfigyelésére a sárga tálat vagy a sárga ragacsos fogólapokat használhatjuk. A lárvák tömeges megjelenésére általában a rajzáskezdettől számított 14-20. nap múlva számíthatunk. Ekkortól kezdve indokolt az állományok rendszeres vizsgálata, mert száraz, meleg időjárásban, ha huzamosabb ideig vontatott a repce kezdeti fejlődése nagy kártételt is okozhat az álhernyók. A repce 4-6 leveles fejlettségig különösen érzékeny a kártételre, ezért ha ebben az időszakban az álhernyók átlagos egyedszáma eléri a 2-6db/m2-t védekezni kell ellenük.

Nagy Krisztina- Veszprém Megyei NTSz

Prohászka Péter- Komárom-Esztergom Megyei NTSz