MENÜ

A bálacsomagolás és a fóliatömlős préselés, mint a szenázs- és szilázskészítés korszerű eljárásai

Oldalszám: 95
2014.08.26.

A kérődző állatok takarmányozásában az erjesztett szálas- és tömegtakarmányaink tartósítása és hosszabb időtartamot is figyelembevevő, szakszerű tárolása lényeges kérdés, hiszen ennek helyes megoldásával és kivitelezésével az állomány ellátását, télen és nyáron folyamatosan kell biztosítanunk. Cikkünkben az ezt biztosító újabb, erjesztéses rendszerű tartósítási és tárolási módszerek közül két tématerületet érintünk. Elsőként a lucerna bálázással, majd csomagolás útján szenázsként történő, majd ezt követően a szálas- és tömegtakarmányok, valamint mezőgazdasági melléktermékek fóliatömlőben préseléssel megvalósított, silókészítési eljárásait mutatjuk be.

A szálastakarmányok erjesztéses rendszerű tartósítási technológiái veszteségeinek visszaszorítására, esetleg egyesek kiküszöbölésére hivatott bálacsomagolás az őt megelőző, megfelelő minőséget biztosító szántóföldi műveleti oldallal (gumihengeres-szársértős rotációs kaszák, terítő-összerakó rendkezelők, állandó bálakamrás és szeletelőegységgel rendelkező bálázók), szükség esetén a bálázással egyidejű, erjedést elősegítő adalékanyag alkalmazásával együttesen, olyan végtermék előállítására alkalmas, mely az általa biztosított tökéletes anaerob körülmények hatására, lényeges minőségi előnyökkel rendelkezik a hagyományos, kazalban tárolt és síkfóliával fedett technikákkal szemben.

A különböző csomagolástechnikai módszereket alkalmazó, hidromotoros rendszerű bálacsomagolókat két nagy csoportra oszthatjuk aszerint, hogy meghajtásukat külön erőgépről (függesztett, illetve vontatott kivitelek), vagy saját erőgépről (benzin- és dieselmotoros magajáró kivitelek) kapják.

Az első, egyedi csomagolástechnikával jellemezhető részterület gépei (pl. Tellefsdal, Kverneland, Wolvo, Welger stb.) a bálák befedéséhez szükséges összetett térbeli mozgást munkaasztalukkal és/vagy a munkaasztal bálamozgató hengereivel (bizonyos esetekben hevedereivel) és/vagy a tekercselő-előfeszítõ mechanizmus segítségével állítják elõ. Az ebbe a csoportba tartozó berendezések (pl. M-1610, Supertino, Gemelli, Pöttinger stb.) egy része önkiszolgáló jellegû is. Kivételt képeznek azok az egyszerû konstrukciók (pl. Pitocchi), amelyeknél a munkaasztal szerepét magára a szántóföldre bízzuk, de közben a tekercselés a hagyományos módon történik, illetve mint a Reco+Auto Wrappa gépkapcsolat esetében, ahol a bálázás és a csomagolás együttes műveletével, speciálisan oldjuk meg.

A második részterület, a csoportos rendszerű csomagolástechnika berendezéseit öleli fel. A gépek (Ebko, Pomi stb.) elnevezésükbõl adódóan a bálákból - azok tangenciális és folyamatos illesztését követõen - úgynevezett „bálahurkát” állítanak elõ, ezen hurka palástfelülete mentén, megfelelõ menetemelkedéssel végrehajtott több bekezdésû (több fóliatekercset egyszerre alkalmazó) tekercselés eredményeképpen. A hengeres bálák esetében alkalmazott módszeren kívül további lehetõségként kell megemlíteni a szögletes bálákat hasonló eljárással készítõ, vagy azokból összeállított rakatok befedésére kifejlesztett, univerzális bálacsomagolókat. A további, akár egyedi, akár csoportos rendszerben dolgozó berendezések kiszolgálását a rakodógépek munkaszervezése és a csomagolásra váró bálák anyagmozgatásához szükséges optimális elrendezése határozza meg.

A különbözõ konstrukciójú berendezések, lucernaszenázs bálák készítésére vonatkozó átlagos mûszaki- és technológiai jellemzõit az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Bálacsomagoló gépek átlagos mûszaki-technológiai jellemzõi 1. táblázat
Megnevezés Tekercselési szám

(ford.)
Alapidõ

(h)

Produktív

idõ

(h)
Produktív idõkihasználási

tényezõ (%)
Alapidejû

teljesítmény

(th-1)
Produktív

teljesítmény

(th-1)
Fajlagos energia-

felhasználás
Fajl. fóliafelhasználás

(m bála-1)
              (MJ h-1) (MJ t-1) Elõny.

hossz
Ered.

hossz
TELLEFSDAL 24 0,042 0,050 84,0 11,5 9,7 162,5 14,2 120,9 75,6
AW-1200 EH 36 0,55 0,065 84,6 8,9 7,5 174,2 19,7 179,3 112,1
VOLVO FW-15 18 0,016 0,041 38,3 30,8 11,8 319,0 10,4 85,1 53,2
  24 0,021 0,047 43,9 24,0 10,5 372,2 15,5 114,0 70,9
KVERNELAND UN 7556 24 0,024 0,050 46,2 35,1 16,4 95,0 2,7 117,9 70,7
KP-646 24 0,029 0,034 85,6 20,3 17,4 102,2 5,1 117,6 72,9
  36 0,038 0,045 85,7 14,0 11,9 103,4 8,0 177,8 110,3
WELGER FG-15 24 0,029 0,035 82,9 14,6 12,3 303,1 20,5 120,5 75,3
  36 0,037 0,044 84,1 10,6 8,9 374,7 35,2 180,0 112,5
PÖTTINGER G 90S 24 0,021 0,045 47,1 26,7 12,5 261,3 9,8 117,2 73,3
  36 0,033 0,058 56,6 18,9 10,7 303,9 16,1 174,4 109,0
M-1610 24 0,032 0,058 55,2 14,4 7,9 193,4 13,5 121,8 73,4
GEMELLI 120/3 12 0,012 0,025 48,0 42,8 20,6 328,3 7,7 114,5 71,6
  18 0,018 0,031 56,4 30,8 17,4 408,6 13,3 172,1 102,8
PITOCCHI BRTP 24 0,023 0,043 53,5 16,1 8,6 107,6 5,9 116,6 69,9
  30 0,027 0,049 55,1 14,7 8,1 99,2 7,1 177,8 106,7
EBKO WRAP 11 0,007 0,027 25,9 30,2 7,8 44,2 1,5 109,1 65,5
LINER MT-26 11 0,005 0,012 40,0 75,2 30,1 83,3 1,1 105,0 63,0
COMBI PACK 10 0,022 0,059 37,1 46,1 17,1 98,4 2,1 145,1 87,1
  12 0,070 0,064 43,7 33,5 14,7 99,7 3,0 174,1 104,5
RECO R-52 + AUTO

WRAPPA
24 0,019 0,025 76,0 20,1 15,8 114,7 5,7 116,2 69,9

A táblázatban, az adott tekercselési fordulatok függvényében a berendezések alapidõre vonatkoztatott teljesítményjellemzõi mellett megadásra kerültek a produktív idõkihasználási tényezõk is, melyek alacsony értéke nemcsak a fent említett, nem megfelelõ kiszolgálásra utal, hanem a tipikusan szántóföldi gépek (pl. Pöttinger Rollprofi 90 GS, Supertino ABS 15S, Gemelli 120/3 SPI stb.), bálázáshoz igazodó munkáját is hûen reprezentálja. A táblázat tömegegységre vonatkoztatott fajlagos energiafelhasználás értékei közül az elsõ a meghajtó erõgép „nagyságától” függõ energiafogyasztás bemutatására vonatkozó jellemzõ, míg a második a tömegteljesítmény hatására kialakuló energiafelhasználási állapot szemléltetésére szolgál. A csomagolás alkalmával a fedõrétegek tökéletes tapadásának biztosításához a fólia megfelelõ - a gyakorlatban hosszirányra számított kb. 60 %-os - mértékû elõfeszítése szükséges. Ez természetesen nemcsak hossz -, hanem keresztirányú és vastagságbeli méretváltozást is eredményez, melynek köszönhetõen a táblázatban közölt eredeti hosszúságméretek mellett létrehozandó fedõréteg-vastagságok rövid idejû tárolás esetén 0,08 mm-t, illetve hosszú idõtartamú tárolás esetén 0,15 mm-t kell, hogy kitegyenek.

Befejezésül néhány gondolat a bálacsomagolási eljárások, valamint a bálacsomagoló gépek fejlesztésének további lehetõségeirõl. A leglátványosabb elõrelépés az egyedi csomagolási rendszer fejlesztése terén ment végbe, ahol is a legfontosabb lépcsõfokok az önkiszolgálás megvalósítása, a nagyobb teljesítményekhez szükséges több-bekezdésû tekercselési módszer bevezetése, a csomagolási mûvelet teljes automatizálása és a meghajtó erõgépbõl történõ távvezérlése volt. A teljesítmények további növelése a kiszolgáláshoz szükséges mellékidõk csökkentésével és ennek eredményeképpen az úgynevezett „egymenetes” bálázás-csomagolás mûveletének és gépcsoportjának kialakításával valósult meg. Elsõ lépésben az egyszerûbb és a hengeres bálák befedését végzõ, a bálázót vezérelten követõ csomagoló berendezések gyártása indult meg. Ezt, a bálázót és a csomagológépet is magába foglaló, egy-vagy kéttengelyes speciális felépítmény kifejlesztése követte, mely univerzális voltából adódóan mind a hengeres, mind pedig a szögletes bálák befedéséhez szükséges csomagológépet is tartalmazta.

A fejlesztés következõ és jelenlegi utolsó lépcsõfoka azt a konstrukciót eredményezte, melynek köszönhetõen a bálakészítés és a bálacsomagolás egy gépben, magában a bálázóban úgy megy végbe, hogy a „végtermék” elkészültéig a bála nem hagyja el a formázást és préselést, valamint a tekercselést biztosító kamrát. A Kverneland csoport Taarup Bio elnevezésû berendezését 2001-ben dobták piacra.

A fejlesztések kapcsán természetesen nem feledkezhetünk meg a becsomagolt bálák megfogásához és mozgatásához szükséges speciális rakodógép-adapterek kialakításáról sem. Az e téren meginduló saját fejlesztés és gyártás teljessé tehetné a már forgalomban, lévõ hazai gyártmányú függesztett és kiszolgálást igénylõ, illetve vontatott és önkiszolgáló berendezésekre (Mezõgép, Szolnok; Köröspack Szövetkezet, Nagykörös), valamint megfelelõ csomagolóanyag-elõállításra és forgalmazásra épülõ piacunkat. A bemutatott kis, közép és nagy teljesítményû csomagolók amellett, hogy a különbözõ méretû gazdálkodási formációk igényeit is ki tudják elégíteni, a bérvállalkozások praktikus berendezéseiként is tökéletesen megállják a helyüket. Közülük a csoportos csomagolástechnikát alkalmazó gépek egyértelmûen a nagyvállalkozásokban és a nagy állatlétszámú gazdaságokban üzemeltethetõk optimálisan.

A mezõgazdasági termelés és takarmányozás kihívására hazánkban is megjelentek a nyugat-európai és tengerentúli gyakorlatban már jól bevált, silózási feladatokra kifejlesztett gépek. Ezek közül most a szálas- és tömegtakarmányaink jelenleg legkorszerûbb tartósítási-tárolási technológiájának nevezhetõ, az ágazat takarmányellátását elviekben is új alapokra helyezõ, fóliatöltõ présgépekre alapozott, úgynevezett fóliatömlõs konzerválási eljárással ismerkedhetünk meg.

A módszer - mely alkalmas a már említett szálas- és tömegtakarmányaink, nedves vagy szárított egészszemû és aprított szemesterményeink, teljes növényi zúzalékaink, valamint egyéb mezõgazdasági melléktermékeink (cukorrépaszelet, sörtörköly, csemegekukorica-csuhé, rostaaljak stb.) szemesen, szecskázott vagy bálázott formában történõ tartósítására - a hagyományos falközi rendszerû silózási technológiák egyelõre csak kiegészítõjeként, de idõvel valószínûleg egyre nagyobb teret követelõ konkurenseként, a konzervatív veszteségforrások látványos csökkentésével, a tárolt takarmányok lényegesen jobb beltartalmi és tápanyag-hasznosulási mutatóival, praktikus kivitelezhetõségével, valamint alkalmazhatóságával került elõtérbe.

A technológia alapgépei TLT hajtásról üzemelõ és a meghajtó erõgép hidrosztatikus rendszeréhez kapcsolódó présberendezések, melyek teljesítményigénye 48-120 kW, egyelõre magajáró berendezéseket nem alkalmazunk. Hazai viszonyaink között a német gyártmányú AG-BAGGER berendezések G-6000, G-6700, G-7000 és szögletes bálák tartósításához az MR 802, valamint az APIESSE cég ROTO-PRESS TCR 300 és hengeres bálák tartósításához a ROTO-TUBE 170/D típusai jelentek meg. Mellettük minimális darabszámban találhatók még TAUROS T 40 és AMITY SPM 10 típusjelû cseh gépek is. A felhasznált fóliahengerek átmérõje 2,4; 2,7 és 3,0 m, névleges vastagságuk 0,28 mm, hosszuk a gyakorlatban 40-75 m között változik.

A préselés mûveletét az AG BAGGER, a TAUROS és az AMITY típusok esetén oszlató- és fésûs tömörítõhengerekkel, valamint az APIESSE típus esetében pedig nagy teljesítményû csigás préssel megvalósító gépek teljesítményintervallumának alsó értékei a nehezen betölthetõ lucernaszenázsok és szilázsok esetén, ezzel szemben a felsõ értékek a könnyen betárolható anyagoknál (cukorrépaszelet, silókukorica stb.) és nagyteljesítményû homlokrakodóval történõ kiszolgálás esetén jelentkeznek.

A technológia üzemi alkalmazását és egyre növekvõ hazai elterjedését jellemzi, hogy mintegy 40 üzemben a betárolt takarmányok mennyisége napjainkig elérte a közel 250 ezer tonnát. Legnagyobb volumenben, megközelítõleg 60%-ban lucernaszenázs és 30 %-ban gyári cukorrépa-szelet tartósítására került sor. Emellett számottevõnek mondható még a kb.10 %-os részarányt mutató nedves szemeskukorica-dara, silókukorica, szem-csutka keverék, csöveskukorica-zúzalék és õszi árpa mennyisége is, de emellett a mezõgazdasági melléktermékek közül a törkölyfélék és a csemegekukorica-csuhé erjesztésére is egyre több példát találhatunk.

Az üzemi vizsgálataink alapján kapott mérési eredmények átlagértékeit a 2.táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat
A présberendezések átlagos mûszaki-technológiai jellemzõi
Megnevezés

Száraznyag-

tartalomÁtl.szecska (szelet)- méretTérfogattömegTeljesítményFajl. energiafelhasználás

 (%)(mm)(kg m-3)Alapidejû

(th-1)Produktív

(th-1)Alapidejû

(MJt-1)Produktív

(MJt-1)TAUROS T-40.2.4.Lucernaszilázs35,127,8591,668,748,413,820,1AMITY SP M 10Cuk.cirok és hibrid-

kukorica szilázs29,513,6571,481,543,27,613,3APIESSE ROTO-PRESS TCR 300Silókukorica szilázs36,213,1492,273,361,47,910,4Cukorrépaszelet21,215,3625,1123,382,76,19,2APIESSE ROTO-TUBE 170/DSzenázsbálák47,0-408,673,238,23,26,1BAGGER G-6000Cukorrépaszelet21,613,8597,686,532,65,114,5BAGGER G-6700Lucernaszenázs*45,732,4546,395,456,56,510,9BAGGER G-7000Lucernaszilázs*35,729,2569,6196,796,43,16,3Cukorrépaszelet21,813,9612,5314,2166,82,03,9Megjegyzés: * kezelés: 10 gt-1 SIL-ALL 3×3

A táblázat adataiból látható, hogy a legnagyobb tömegteljesítményeket a vízszintes tömörítõegységgel rendelkezõ típusok hozták, míg a gyengébb produktív mutatókat egyértelmûen a nem megfelelõ kiszolgálás eredményezte.

A préselés folyamán különös gondot kell fordítanunk a takarmányok és a berendezések alapvetõ tulajdonságaira, mûszaki-technológiai jellemzõire, a fermentáció folyamatát elõsegítõ, a présegységre történõ közvetlen adalékanyag-kijuttatás megvalósítására. A tartósításra kerülõ takarmányok szárazanyag-tartalmának folyamatos ellenõrzése mellett a fóliatömlõkben kialakuló nyomásviszonyoknak, a behordó- és anyagtovábbító egységek sebességének, az oszlatóelemek fordulatszámának, illetve a rendszer fékezésének együttes szabályozásával- cukorrépaszeletnél és õszi árpánál 8-12 bar, silókukoricánál 40-50 bar, valamint lucernaszilázsoknál pedig 50-60 bar nyomásértékek mellett - a falközi silóknál kapott értékekkel szemben, 10-25%-kal nagyobb térfogattömegek is biztonságosan létrehozhatók.

A fent említett berendezésekre alapozott, valamint a szálas- és tömegtakarmányok tartósítására és tárolására kialakított technológiák elsõsorban a közép- és nagyüzemekben, illetve a nagy állatlétszámú gazdaságokban alkalmazhatók gazdaságosan. Annak ellenére, hogy míg konstrukciós kialakításuknál fogva döntõen a szemestermények és a cukorrépaszelet préselésére alkalmas kisteljesítményû gépek esetén évi 1000-1500 tonnás, a teljes takarmánypalettával rendelkezõ középkategóriájúaknál 2500-3000 tonnás és az e tekintetben szintén univerzális, legnagyobb teljesítményû gépeknél pedig 5000-7000 tonnás szezonális leterhelés szükséges, ezek a berendezések a bérvállalkozási feladatok elvégzésének praktikus eszközei is.

A témakörben az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézete„Lucernabetakarítás” és ”Szenázskészítés bálázással”, illetve „ Erjesztett takarmányok készítése fóliahengerben „címû tartósítási és tárolási technológiákat és „ egyedi gépvizsgálati tesztek”-et állított össze, melyek az „ Értesítõ Termeléstechnológiák Mûszaki és Gazdaságossági Vizsgálatáról „ valamint „Mezõgazdasági Gépvizsgálati Értesítõ” címû kiadványokban jelentek meg.

Dr.Bellus Zoltán

FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet

2100 Gödöllõ, Tessedik S.u.4.

Tel: (28) 511-633

E-mail: [email protected]