MENÜ

Gyakorlati tapasztalatok az új malactápjainkkal

Oldalszám: 51
2014.08.27.

Az év tavaszán, a sertéses szimpóziumon bemutatott termékeink a gyakorlatban is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az új termékek, és a korábbi gyakorlattól eltérő koncepció szinte minden telepen tovább javította a Milky sorral elért kiváló eredményeket. Az angol SCA Provimi társvállalat tapasztalata és útmutatásai alapján és magyarországi tapasztalataink segítségével kialakított termékek és az új gondolkodásmód a hazai piacon is nagy sikereket ért el. Ez csak azoknak okoz meglepetést, akik nem tudják, hogy a kizárólag malactáp-gyártással foglalkozó cég évek óta a világ malactáp-előállítóinak élvonalába tartozik.

Nemzetközi sikereik alapján elvárható volt, hogy a nehéz hazai helyzetben is elõrelépést biztosítsunk a malacnevelés területén. Alapvetõ elvárásaink a legfontosabb termelési paraméterek tekintetében teljesültek. Nõtt a testtömeg-gyarapodás, javult a takarmány-értékesítés és mérséklõdtek a kiesések.

A telepi eltérések miatt a mindenhol, minden idõben megcélozható elvárásokat nem érdemes megfogalmazni. Alapvetõ viszont, hogy az adott körülmények között gazdaságosság tekintetében javulást mutathassunk ki.

A malacnevelés költségeiben a malactápok ára jelentõs tételt képvisel. Kellõen megalapozott döntés csak abban az esetben hozható egy termék etetésérõl, ha az egységnyi termékben megjelenõ költség a végén kedvezõbb képet mutat, azaz javulnak a malac-elõállítás pénzügyi mutatói. Ennek eldöntéséhez precíz kísérlet beállításra és pontos mérlegelésre van szükség.

A fent leírtak illusztrációjaként a sertés szimpóziumunkon még be nem mutatott, két, eltérõ körülmények között végzett próbaetetés részleteit szeretnénk Önökkel megosztani.

BIGGIE malactápszer család
etetési kísérlet

MOL PIG Kft., Bábolna
2003.03.22.-05.25.

A kísérlet 618 malaccal 2003 márciusában indult, a Mol-Pig Kft. darányi telepén. A próbaetetés az AGROKOMPEX C.S. RT. új Biggie malactápszer családjának Sprinter, Biggie Wean, Biggie Star és Biggie Super fázisaival történt.

Az elvárt takarmányfogyasztás, valamint a takarmánysor összeállítása a telepen szokásos 25 napos választáshoz adaptálva készült, amely az alábbi táblázatban látható:

Termék
neve
Cikk-
szám
Malacok
életkora (nap)
Várható
fogyasztás
Elvárt
testtömeg
a periódus végén
Sprinter TS 8000 10-30 0,90kg 7 kg
Biggie Wean TS 8003 25-35 3,0kg 9 kg
Biggie Star TS 8004 33-50 7,0 kg 14-15 kg
Biggie Super TS 8005 48-60 10,0 kg 20-21 kg


Elsõ fázisként a nagyon jó emészthetõségû és kiváló ízletességû Sprinter (TS 8000) termékünket javasoltuk etetni a 10. életnaptól. Ezt követõen a választás utáni 5-6 napban fele-fele arányban keverve a Sprintert, és a Biggie Wean-t fogyasztották a malacok.

A mérések reprezentatívan történtek a kísérleti állomány 25 %-nál, de mindig ugyanazon négy kutrica mérlegelésével. A kísérlet elsõ mérlegelésére választáskor került sor. A battériára telepítés április 18-án 589 malaccal, 7,43 kg/malac átlagsúllyal, 25 napos átlag korban történt. Az ezt követõ 42 napos kori mérlegelésig az 586 malac 13,44 kg/malac átlagsúlyt, és 320 g napi tömeggyarapodást ért el, 1,47 kg/kg takarmányfajlag mellett. A kísérlet záró mérlegelésére 62 napos korban került sor. Az 583 malac 23,21 kg/malac átlagsúlyt és 480 g napi tömeggyarapodást ért el 1,63 kg/kg takarmányfajlaggal.

A kísérleti eredmények értékelésekor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a betelepítéskor a visszamaradott - 6 kg-nál kisebb testtömegû -, külön kutricákban elhelyezett malacok által a második mérlegelési fázisban elért 420 g/nap tömeggyarapodás kissé rontotta az eredményeket. Valószínûsíthetõ, hogy a teljes állomány mérlegelése esetén ezen csoport „gyengének” titulált eredménye jobban belemosódna az átlagba, és az utolsó szakaszban elért átlagos napi tömeggyarapodás megközelítené az 500 g-ot.

A telepi menedzsment kiváló munkája, valamint a telepen tapasztalható példás rend kétségkívül hozzájárult a kísérlet eredményéhez. Ugyanakkor elmondható, hogy az eddig is igen jó telepi eredményekkel versenyre kelni megtisztelõ kihívás volt. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a mi kísérletünkkel párhuzamosan az AGROKOMPLEX C.S. RT. termékei mellett a magyar takarmánypiacon jelentõs szerepet betöltõ másik négy takarmánygyártó termékei is megmérettettek.

BIGGIE malactápszer család
etetési kísérlet

Szigetvári Hús Kft., Szigetvár
2003.03.24.-05.30.

A kísérletben a 2003.03.24. és 2003.04.01. között született 590 malac szerepelt. A kísérlet az új Biggie malactápszer családunk Sprinter, Biggie Wean, Biggie Star és Biggie Super fázisaival folyt. Az eddigi telepi gyakorlat azt mutatta, hogy a választáskor (30 napos korban) átlag alatti (7 kg) súlyú malacok legalább negyede a 60. napig elpusztult. A kísérlet célja az volt, hogy ezt a nagy számú elhullást lecsökkentsük.

A születési átlagsúly (három alom átlagából számolva) 1,71 kg/malac volt. A gyengébb teljesítményû kocák egységesen lemaradott almai a 10. naptól a (TS 8000) Sprintert, míg koruknak megfelelõ kondíciójú társaik Biggie Wean malactápszerünket fogyasztották elsõként. A mérlegelések választáskor teljes körûen, 60 napos korban pedig reprezentatívan (100 malaccal) történtek úgy, hogy abban gyenge, közepes és jól fejlett malacok is szerepeltek.

Április 28-án a választáskor 539 malac 8,28 kg átlagsúlyt ért el 30 napos korra, ebbõl 140 volt 7 kg alatti. Ezek a battérián külön csoportosítva lettek elhelyezve. A választást követõen a gyenge malacok még 10 napig ették a Sprintert, 2,5 kg/malac takarmányt fogyasztva.

A 60 napos mérlegelésre május 30-án került sor. Az 525 malacból vett 100 db-os minta 21,95 kg átlagsúlyt ért el, 455 g napi tömeggyarapodással, 1,44 kg/kg takarmányfajlaggal.

Külön kiemelném az elhullásra vonatkozó adatokat. Az utolsó mérési periódusban a gyenge malacok által produkált alacsony elhullást (2,67 %) és kiváló tömeggyarapodást a telepvezetõ és a dolgozók elmondása szerint eddig még soha nem tapasztaltak. A visszamaradottak közül a legkisebb mért malac 12 kg, míg a legnagyobb 33,5 kg volt 60 napos korban.

Összességében elmondható, hogy az új Biggie sor Szigetváron is igen jó eredményt ért el, és beváltotta az elhullás tekintetében hozzáfûzött reményeket is.

A fenti összefoglalóból is látható, hogy termékeink üzemi körülmények között is megállják helyüket, jó eredmények érhetõk el segítségükkel. Cégünk azonban nemcsak terméket ad el, hanem komplett szolgáltatást is, és Partnereinkkel együtt dolgozunk a jobb eredmények eléréséért. Közös szakmai munkánk eredményeképpen hatékony és gazdaságos termelés érhetõ el.

Próbálja ki Ön is termékeinket, hasznosítsa az AGROKOMPLEX C.S. RT. 30 éves hazai takarmányozási tapasztalatát és egy nemzetközi vállalat széleskörû lehetõségeit!

Dr. Nochta Imre
vezetõ product manager

Kuhinkó Gábor
product manager asszisztens

Németh Boldizsár
product manager asszisztens