MENÜ

Szőlőfiloxéra

Oldalszám:
2014.08.28.

Filoxéra a múltban

Párizsban, 1874 októberében, tömegek előtt, óriási méretben, a falra kivetítve mutattak be egy kicsi, 1 - 1,5 mm hosszú, „törpe-levéltetvet”, a filoxérát. Ezt az eseményt, a tudományos eredmények gyors és nagyon hatékony, széles körben való ismertetésének tekinthetjük, hiszen csak néhány évvel korábban érkezett Európába a filoxéra. Származási helyén, Amerikában, 1854-ben határozták meg a gubacslakó alakot, 1867-ben a szárnyas alakot és csak 1870-ben találtak rá a gyökérlakó alakra. Igazán nem volt egyszerű felkutatni, megismerni a szőlő különböző részein élő és károsító, morfológiailag is eltérő alakjait, szaporodásának eltérő formáit, és életciklusát. A rendszertani helye meglepő, mert ez a leveleken gubacsokat, gyökereken szívogatásával megvastagodásokat okozó szőlőgyökértetű a „Törpe levéltetvek” alcsaládjába tartózik. A tudományos, latin neve többször megváltozott. Pemphiqus vitifolii, Dactylosphaera vitifolii, Rhizaphis vastatrix, Phylloxera vastatrix, és a ma elfogadott Viteus vitifolii néven is találhatunk közléseket a károsítóról.

A rossz hír gyorsan terjedt. Ausztriában való megjelenése után azonnal rendelet született hazánkban, amely megtiltotta a gyökeres és sima szőlővesszõk behozatalát külföldről, majd Pancsova környékét, az első ismert fertőzési gócot is zárolták. A filoxéra terjedését nem lehetett megállítani, de veszélye indította el, 1880-ban a károsítók rendszeres kutatását hazánkban.

A védekezési módszereket Francia országban, a károsító életmódjának alapos vizsgálata után dolgozták ki. A fertőzött terület elárasztása vízzel, és a szénkéneg injektálása mellett, a Földközi tenger homokos partvidékei és Magyarországon az Alföldön sajátos védekezési mód alakult ki: a 85 % kvarcot tartalmazó „immúnis” homokra történő telepítés. Katona Zsigmond, Mathiász János és Kocsis Pál arannyá váltóztatták a homokot, új értékes szőlőfajták sorát nemesítették és tették világszerte ismertté a magyar szőlőtermesztést.

A jó minőséget adó, értékes kötött talajú, hegyvidéki borvidékeken a szőlőtermesztést egy francia megfigyelésen alapuló védekezési mód tette lehetővé. Már 1869-ben észrevették, hogy az amerikai szőlők levelén gubacsokat okoz a filoxéra, de gyökere, a vastagabb kéreg miatt, ellenáll a gyökérlakó alak támadásának. Az európai szőlő levelét, amerikai szőlő gyökerét nem károsítja a filoxéra, ezért az amerikai alanyra európai nemes ráoltása, vagyis az oltványkészítés, máig a legeredményesebb „biológiai védekezés” egy veszélyes károsító ellen. Még az immúnis homokon is érdemes oltványt telepíteni, mert a termőfajták a talajviszonyoknak megfelelően kiválasztott alanyokra oltva többet teremnek, jobb minőséget adnak, mint saját gyökéren.

A védekezés sikere a kártevő és a védekezési módszer széleskörű ismertetésének, a népszerűsítésnek köszönhető. Francia országban még a képeslapokra, üdvözlő kártyákra is rákerült a filoxéra ábrája. A budai Sváb hegyen gazdálkodó Jókai Mór is azt írja, 1896-ban megjelent „Kertészgazdászati jegyzetek”-ben, hogy „azt hiszem, senkinek sem kell bemutatnom, hogy milyen a filoxéra? Aki nem látta természetben, megismerheti a népszerû füzetekből, amikben le van írva és rajzolva, sokszoros nagyításban. Nálam minden szőlőmunkás kap egy nagyítóüveget, hogy a szőlő gyökerén megvizsgálhassa a gyanús sárga foltot.”

Tehát már a gazdálkodó Jókai is fontosnak tartotta a károsító életmódjának a megismerését. Vajon a XXI. század gazdálkodói ismerik a szőlő károsítóit? Figyelik-e nagyítóval a filoxéra megjelenését, hogy ne vaktában permetezzenek, hanem akkor, amikor az hatásos?

A filoxéra lárva alakban a vékony gyökereken telel, tavasszal tovább fejlődik és 4. vedlése után megtermékenyítés nélkül több száz petét rak le a gyökerekre. A gyökérlakó alak nemzedékeinek száma évente 3-6 is lehet. A gyökérlakó lárvák egy része a talajfelszín közelébe vándorol, és hosszúkás testű narancs-színű nimfává válik. Később a következő vedlés után szárnycsonkjai megnőnek és szárnyas nősténnyé alakul. A nõstény már a szõlõtõke földfeletti részén, a kéregrészek alá rakja 7-8 petéjét. A peték kétféle méretûek, a kikelõ ivaros alakok már kétivarúak, és 4. vedlésük után párosodnak. A megtermékenyített petét a nőstény a 2-3 éves vesszők repedéseibe rakja.

A filoxéra a szőlő földfölötti részében, a vesszőrepedésekben is áttelel, és a tojásból kikelő ősanya a levéllakó nemzedékek elindítója. A levél színén történõ szívogatás nyomán májusban, az amerikai fajták levelein borsó nagyságú gubacsok keletkeznek. A levél színe felé egy nyílás, a fonák felé dudorodás látható. Az ősanyák a gubacsokban szűznemzéssel több száz petét képes lerakni. A kikelõ lárvák a nyíláson kijutva szõlõ zöld részein szívogatnak és a leveleken, idõnként még a kacson is gubacsok fejlõdnek. Több nemzedék után, nyár végén a gubacsokban gyökérlakó alak is fejlődik, és ezek a talajban a gyökerekre vándorolnak. A gyökérlakó alak fennmaradhat a levéllakó alak kifejlõdése nélkül is. Az õsszel lehullott leveleken maradt levéllakó alak azonban a téli hidegben elpusztul.

Az általánosan elterjedt oltványhasználat és az Állami Gazdaságok, Termelõszövetkezetek növényvédõ szakembereinek köszönhetõen, az 1970-1980-as években már alig lehetett filoxérát találni hazánkban. A szõlõ-gyökértetû elleni védekezés tehát tökéletesnek tûnt az oltványszõlõ-telepítés bevezetésével, hiszen az amerikai származású alany gyökere, az európai származású nemes fajta föld feletti része ellenálló a filoxérával szemben. De Jókainak igaza volt, amikor azt írta: „a filoxéra elleni háborút folytatni kell, mert ami rossz van a földön, az tökéletesen el nem vész soha.” Elég volt a korábban jól gondozott szõlõültetvények néhány év bizonytalan birtokviszony miatti elhanyagolása, és a gazdátlan területeken felszaporodott, és napjainkban ismét egyre súlyosabb növényvédelmi gondot okoz a szõlõfiloxéra.

Filoxéra napjainkban

Az 1990-es évek privatizációja során jelentõsen megváltoztak a szõlõbirtokok tulajdonviszonyai. Az egykori gazdaságok területeinek nagy része a dolgozóknak jutatott kárpótlás során felaprózódott. A KSH 2000 - 2001 évi ültetvény felmérés adatai szerint a szõlõültetvények 90 %-a kisebb fél hektárnál, és ez az összes szõlõterület 31 %-a. Csak a szõlõbirtokosok 1 %-nak van 5 ha-nál nagyobb szõlõültetvénye. Ezek az ültetvények az összes szõlõterület 37 %-át teszik ki. Az adatok összesítése szerint Magyarországon, az ültetvényméretet 500 m2-nek tekintve, 92.782 ha a szõlõterület. Az átlagos ültetvényméret 0,4 ha. Sokan földhöz jutva felújították, vagy újratelepítették az elöregedett ültetvényeket és nagy szakértelemmel, és lelkesedéssel láttak hozzá ültetvényük mûveléséhez. Sajnos nagyon sok új, kisebb nagyobb területtel rendelkezõ tulajdonos nem mûveli a földjét, hanem csak spekuláció miatt tartja meg, vagy öregség, esetleg mûvelési eszközök hiánya miatt nem mûveli. Ez okozza azt a sajátos helyzetet, hogy a mintaszerûen telepített, korszerûen mûvelt fiatal szõlõültetvények közelében 0,5 - 1 ha területû, nem mûvelt szõlõskertek is vannak. A gazdátlanság ideje alatt, és a rossz tulajdonos birtokában egyaránt elvadultak a korábban, nagyüzemi mûvelésben részesített, jól gondozott szövetkezeti, vagy állami gazdasági szõlõ ültetvények. Ezek a változások nagyon sok növényvédelmi problémát vetnek fel napjainkban. Az újratelepített területeken talajuntságból adódó gyenge fejlõdést, esetenként foltszerû pusztulást tapasztaltunk. Ennek az az oka, hogy az új tulajdonos nem ismerte kellõen a földterületének múltját, az elõzõ évek, évtizedek mûvelésmódját, a mezõgazdasági kemikáliák alkalmazását, az elõzõ kultúra egészségi állapotát. Az elhagyott, mûveletlen szõlõültetvények növény-egészségügyi vizsgálata nagymértékû fertõzési forrás meglétét bizonyítja. Az évek óta nem mûvelt, gondozatlan területeken felszaporodtak olyan károsítók, amelyek állandó fertõzési veszélyt jelentenek a mûvelt szõlõültetvényekre. A filoxéra nem pusztítja ki az oltványszõlõket, de fertõzött környezetben az amerikai alanyok gyökerén is megél. A bozótos területek közelében a kivadult, feltörõ alanyhajtásokon élõ, levéllakó alak formában fennmaradt károsító, gyökérlakó alakja szívogatásával gyengíti a tõkéket. Az amerikai- (hazánkban alanyként használt) szõlõ (Vitis labrusca, V. riparia, V. rupestris) gyökérzete szilárdabb, tömöttebb, bizonyos mértékig ellenáll a szõlõgyökértetû károsításának. Nem pusztítja el az amerikai alanyon lévõ szõlõt, csak szívogatásával gyengíti azt, ezért talajuntságra is jellemzõ tünetet okoz. Az európai szõlõ (Vitis vinifera) gyökere laza állományú, a gyökérlakó alak szívogatása torzulásokat, daganatokat, súlyos deformálódást, nodozitást és tuberozitást okoz. A gyökérzet a károsítás hatására elhal, ezért kötött talajon, a saját gyökerû európai szõlõ pusztulásra van ítélve. Az interspecifikus, fajok közötti keresztezéssel létrehozott szõlõfajták leveleit is károsíthatja a filoxéra. Ez azonban sokkal kisebb mértékû, nem is hasonlít az alany anyatelepeken megfigyelhetõ levélgubacsokhoz. Erõs fertõzés esetén elvétve még néhány európai nemes fajta levelén is találhatunk elszórtan apró gubacsokat. A filoxéra megtelepedésére alkalmatlan, un. immúnis homok kivételével, az oltványszõlõ telepítés alapvetõ követelmény. A levéllakó alak ellen május második felében permetezhetünk (deltametrin, dimetoát, foszfamidon, permetrin+ tetrametrin, pirimikarb- hatóanyagú) rovarölõ készítményekkel. Ezt a permetezést szükség esetén, nyár folyamán megismételhetjük.

Dr. Véghelyi Klára