MENÜ

Új megoldás kukoricabogár ellen: az Invite - technológia

Oldalszám: 5
2014.09.16.

A kukoricabogár egy kukoricára specializálódott kártevõ, amelynek a lárvája a kukorica gyökerét, imágója a kukorica valamennyi föld feletti részét károsítja. Az általa okozott kár a kukorica gazdaságos termesztését is megkérdõjelezi. A jelenleg ellene javasolt védekezési technológiák csak félmegoldásoknak tekinthetõk: vagy a hatásbiztonságuk, mérgezõségük, költségük, vagy kijuttatási lehetõségeik (méhkímélõ technológia) korlátozzák használatukat. Hazánkban a napokban engedélyezett Invite technológiát az Amerikai Egyesült Államokban - a bevezetését követõ 3. évben -, több mint félmillió hektáron alkalmazzák a kukoricatermesztõk nagy elégedettséggel. Ezzel az ötletes megoldással a környezetet kímélve lehet hatékony, gazdaságos és tartós sikereket elérni a kukoricabogár ellen.

INVITE* EC - táplálékfüggõséget és kényszertáplálkozást okozAz INVITE* EC nem rovarölõ szer, hanem egy természetes eredetû, a kukoricabogár számára fajspecifikus íz-anyag, egy ellenállhatatlan csemege, amit a kukoricabogár táplálék-kiválasztása során még a kukoricával szemben is elõnyben részesít. Hatóanyaga a kukurbitacin, amelyet kifejezetten e védekezési célra nemesített keserû dinnyefajból nyernek ki. Az INVITE EC ennek a hatóanyagnak a permetezésre alkalmas koncentrált formulációja. A permetezést követõen a kukoricabogarak szinte ellepik a permetcseppeket és - otthagyva a kukoricát - felfalják azokat. Az INVITE* EC permetcseppjeit addig fogyasztják, ameddig találnak belõle. A kukoricabogárban a kukurbitacin kényszertáplálkozást vált ki: mohón eszi, szinte annak a rabjává válik. Ezt a táplálékfüggõséget és kényszertáplálkozást lehet kihasználni a védekezések hatékonyságának növelésére. Az INVITE* EC mellé a permetlébe kevert Diabro rovarölõ szer dózisának 90 %-os csökkentése mellett (0,15 l/ha) is tökéletes hatékonyság, és hosszabb hatástartam érhetõ el.

A legbiztosabb hatásmód

Az INVITE magasabb hatásbiztonságának alapja az, hogy a vele kombinált Diabro rovarölõ szer nem kontakt (érintõ) módon, hanem célzott gyomorméregként hat, ez teszi lehetõvé dózisának ilyen mértékû csökkentését. A rovarölõ szerek hatáskifejtésének három lehetséges módja van. Az egyik az ún. kontakt, vagy érintõ hatás, amikor a kukoricabogár közvetlenül „találkozik” a permetcseppekkel, a lábával, vagy egyéb testrészével „érintkezik” vele. Megjegyzendõ, hogy itt sem túl magas a megfelelõ - letális - dózis felvételének valószínûsége, gondoljunk a kukorica nagy zöldtömegére, amelyben nehéz a megfelelõ permetléborítást elérni. A légzési mérgek a hasznos élõ szervezetek veszélyeztetettsége miatt kukoricában állománypermetezés formájában nem, vagy csak korlátozott mértékben és egyedi esetekben használhatók. A gyomorméreg-hatás a legcélzottabb: ezt viszont a legnehezebb elérni. A kártevõk is „megérzik” a „permetszagot,” sok rovarölõ szer kifejezetten visszatartja, sõt riasztja a kártevõt a táplálkozástól. Az INVITE pont az ellenkezõjét teszi: serkenti a kártevõ táplálkozását, de nem a kukoricán, hanem a rovarölõ szert tartalmazó permetcseppeken!

Védekezés a kukoricabogár életciklusához igazítva

Az INVITE -al végzett permetezés két fõ céllal végzendõ. Az egyik esetben az imágó populáció kártételének a megakadályozása a feladat: jól idõzítve, 0,5 imágó/növény egyedszámnál (csapdázás!) - az évek többségében az elsõ imágók észlelését követõ 3. - 5. héten -, a tömeges tojásrakás elõtt kell az INVITE + Diabro tankkeveréket kipermetezni. Ez az egy kezelés is jelentõsen csökkenti a tojásrakó populációt, ezzel a következõ évi lárvakártételt is. A másik lehetõség az USA-ban már gyakorlat, nálunk még fejlesztés alatt van. Itt nemcsak az imágó kártételének a megakadályozása a cél, hanem a következõ évi lárvakártétel kártételi szint alá csökkentése is. Ebben az esetben két védekezésre van szükség: az elsõt a fent leírtak szerint kell végezni. Ezt követõen akkor kell ismételni a permetezést, ha az egyedszám ismét elérné (14 - 16 nap múlva) a 0,5 imágó/ növény számot. Tapasztalatok szerint e két védekezés annyira visszaszorítja a bogárpopulációt, hogy szükségtelenné válik a következõ tavasszal a lárvák elleni megelõzõ - erõsen mérgezõ - talajfertõtlenítés.

Az INVITE EC 2003-ban a Diabro rovarölõ szerrel együtt, 20 ha-ra kiszerelt egységcsomagban kapható (17 l INVITE EC + 3 l Diabro). A kombináció légi permetezéssel 10 - 20 l/ha permetlében 0,85 l/ha INVITE EC + 0,15 l/ha DIABRO dózisban durva cseppekkel egész nap permetezhetõ: méhekre nem veszélyes! A kártevõ újra betelepedésének megakadályozása érdekében célszerû a védekezést egyszerre nagyobb területeken elvégezni. (X)