MENÜ

Már a forró nyárban is érdemes gondolni a téli bajokra!

Oldalszám: 11
2014.09.16.

A repce vetésterülete - amely 2002 őszén 156 ezer ha körüli - egyre növekedett az utóbbi években. Ez a területi növekedés főleg az intenzív nemesítői munka eredményeként létrehozott új, a korszerű termelés és felhasználás igényeit kielégítő, nagy termőképességű a környezeti feltételekhez jól alkalmazkodó, így széleskörű felhasználási lehetőséget biztosító fajták - hibridek - termelésbe vonásának is köszönhető. Meghatározó a repcét magas színvonalon termelő gazdaságok pozitív példája, hiszen számukra a repce sikernövényt jelentett.

A nemzetközi repcepiac elemzõi és az EU agrárpolitikája a repcének nyilvánvalóan, és tartósan meghatározó szerepet szán. Egy 2008-ig szóló EU elõrejelzés Magyarország kedvezõ piaci helyzetét vetíti elõre, mely szerint a repce értékesítési árának emelkedése, +8% körül várható, ami megfelel az uniós átlagnak.Genetikai termõképességét azonban csak úgy tudja kibontakoztatni, ha a termesztési technológia minden egyes elemét szigorúan betartjuk. Így a vetés, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás és nem utolsó sorban a betakarítás döntõen befolyásolhatja a repcetermesztés sikerét.A hazai repcetermesztés színvonalát jellemzi, hogy bár a világ vezetõ fajtái állnak rendelkezésünkre - a 2002-es Nemzeti Fajtajegyzék szerint 50 feletti õszi káposztarepcefajta - a genetikai potenciált a meghatározó termesztett növényeink közül épp a repcénél közelítjük a legkevésbé:Példaként: A 2002. évi OMMI termésátlag (középérésû fajtacsoport): 3,3 t/ha< BR> A 2002. évi országos termésátlag: 1,6 t/haA nemesítésben a fejlõdés folyamatos, hiszen ma már nemcsak fajtarepcék, hanem hibridek is a termelõk rendelkezésére állnak, lehelõséget kínálva nagyobb terméspotenciáljuk és megbízhatóságuk kihasználására. Ügy tûnik, az idei repcetermesztés eddigi legkritikusabb tényezõje a „szerencsés” fajtaválasztás volt, A tartós -20 oC alatti hõmérséklet igen jelentõs lágykárokat okozott a repcében, amit még a hótakaró sem tudott megvédeni a kifagyástól. Szakértõk becslései szerint 40-60% körüli a fagykár mértéke és sok esetben a remélt magasabb piaci ár miatt gyenge állományú repcéket is meghagytak a termelõk. A „szerencsés” szó rendkívül fontos ebben a megjegyzésben, hiszen nagyon sok, esetenként méltán piacvezetõ fajtáról derült ki, hogy ilyen hideget nem képes elviselni, holott eddig a télállósága is jónak mutatkozott. A károk súlyosságát jellemzi, hogy várhatóan az OMMI sem fog ez évben terméseredményeket közölni, szakmailag helyesen, mert a kifagyások következtében fellépõ szeszélyhatások alapján torz képet tükröznének. Az azonban nagyon fontos, hogy a télállósági adatokat, amennyiben a környéken rendelkezésre állnak, a lehetõ legszélesebb körbõl kell figyelembe venni.Cégünk - a KWS RAGT Hybrid Kft. - három fajtáját ajánlja a termelik figyelmébe: korai terméscsoportból ADDER-t, a középérésûekbõl az ALADIN-t, mely az 1993 évi minõsítése ellenére még napjainkban is a standard fajták termésszintje fölött teljesít, 2001-ben magtermése a teljes középérésû fajtacsoport átlaga felett volt 4,9 %-kal, így az elõkelõ 7. helyet szerezte meg. Kipusztulási százaléka. az OMMI kísérletekben 5 éve az egyik legalacsonyabb. A gyakorlat is bebizonyította, hogy az egyik legtélállóbb repcefajta. Az idei évben ADDER is hasonló tálállósági értékeket mutatott, mint az ALADIN, esetenként még jobbat is, mindkét fajta közepes jó értékeket kapott a bonitálások folyamán.2002-ben állami elismerést kapott a TRIANGLE hibridrepce, Három elõnyös tulajdonság jellemzi: magas magtermés, magas olajtermés, és magas fehérjetermés. Rendelkezik a karserû fajták paramétereivel, kiváló beltartalmi és agronómiai tulajdonságokkal: így erõteljes kezdeti fejlõdésû, intenzív elágazású, jó állóképességû, megdõlésre és magpergésre nem hajlamos, kórtani problémamentesség jellemzi. Erukasav és glükozinolát tartalma alacsony. Az idei kemény tél azt is megmutatta, hogy igazi téli bajnok! Számos közüzemi és OMMI vizsgálati helyen is a legjobb télállósági eredményt hozta. Ennek szemléltetésére bemutatunk két, saját kísérletbõl származó fotót, amelyeken láthatók a fajták közti különbségek, illetve TRIANGLE télillósága.1. TRLANGLE tétállóságaAz idei év tapasztalatai alapján keserûen, de azt mondhatjuk, hogy a repcetermesztés szinte kötelezõ technológiai elemévé kell válnia a fagykárbiztosításnak, amelyben az egyik legfontosabb biztosítási elem a megfelelõ télállósággal rendelkezõ fajta kiválasztása.Mottó; „ Manapság a fajták között nincsenek nagy különbségek, csak egy csomó kicsi” Soybean Difiest 1992Ezért fajtáink legfõbb elõnyt nyújtó paramétereit összefoglaltuk, hogy a fajtaválasztást megkönnyítsük.Fajtáink jelenleg megközelítõleg 4%-os piaci részarányt képviselnek. Bár az idei repce szezon terméseredmények szempontjából gyengének ígérkezik, a repcetermesztés folytatása mellet döntõ gazdálkodók körében várható a jó télállósápú fajfák vetõmagjai iránti élénk kereslet, További terjesztésükben az (Önök rendelkezésére állnak kiváló kereskedelmi partnereink, akik számos esetben a termeltetés finanszírozási hátterét is magukra vállalják. De számíthatnak területüket és fajtáinkat jól ismerõ képviselõink személyes támogatására is, amellyel igyekszünk munkáját még eredményesebbé tenni.Válassza fajtáinkat, vegye igénybe szolgáltatásainkat, egyúttal sikeres repcetermelõ évet kívánunk Önnek!Galankó AttilaKWS RAGT Hiyhrid Kft. termékfejlesztõ