MENÜ

Állatbetegségek megelőzési költségeinek és állatgyógyszer vásárlásának támogatása

Oldalszám:
2014.08.28.

Táblázat

Igénylő: Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

Támogatási forma: Kérelem alapján; Az állatok egészségének megőrzése céljából beszerzett gyógyszerek, valamint laboratóriumi, igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása.

Általános feltételek: Tartalmi és formai követelményeknek megfelelő támogatási kérelem benyújtása.

Terméktanácsi tagság igazolása.

Preferált ágazatok: Vágóbaromfi (növendék liba, kacsa) és étkezési tojástermelés:  gyógyszerbeszerzés

Méhcsaládok állategészségügyi kezeléséhez szükséges gyógyszerek beszerzése

Halállomány vírusmentesítési és szállítási költségtérítése

Vadászható apró és nagyvadak zártterületű állategészségügyi költségtérítése

Házinyúl, juh és kecske értékesítése esetén igazgatási költségek támogatása

Vágósertés gyógyszeres kezelésére

Vágómarha gyógyszeres kezelésére

Támogatás mértéke:A vonatkozó Rendelet mellékleteiben megállapítottak szerint:

  • Vágóbaromfi nevelő telepeken élőtömegre vetített, normatívák szerint.
  • Méhcsalád után legfeljebb 500 Ft/igazolt méhcsalád.
  • Halállományok esetén a vizsgálat költségtérítése nem lehet több 80 ezer Ft-nál. Halszállításnál a leszámlázott, berakódást ellenőrző költség után fizethető a költségtérítés, melynek mértéke legfeljebb 1,20 Ft/kg.
  • Juh és kecske esetében maximum 40 Ft berakott vágóegyedenként.
  • Házinyúl berakott vágóegyedenként 12 Ft.
  • Zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható nagy- és apróvad után a melléklet szerint.
  • Vágósertés gyógyszerköltségére max. 200 Ft/egyed/év.
  • Vágómarha prevenciós állategészségügyi költségeinek csökkentésére legfeljebb 500 Ft/egyed/év.

Benyújtás helye:Folyamatosan az Agrárintervenciós Központba a január 15-ig megjelentetett pályázati lapon, a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok (terméktanácsi tagság, gyógyszerköltségről kiállított számla, vágóhíd, hatósági állatorvos igazolása) csatolásával.

Támogatási okirat kiadása a támogatható mennyiség határáig történik.

Igényelhető: Illetékes adóhatóságtól

Információ: A támogatás igénybevételének konkrét feltételeiről az állategészségügyi hatóság állatorvosai és a falugazdászok adnak részletes információt.