MENÜ

A minőség hagyománya a jövő biztonsága!

Oldalszám: 56
2014.09.30.

Évente egymillió tonna: A magyar takarmánytermékek egynegyedét a Bábolnai Takarmányipari Kft. gyártja

A több mint 550 fõt foglalkoztató Bábolna Takarmányipari Kft-t 30 százalékot megközelítõ piacrészesedésének köszönhetõen Magyarország vezetõ takarmánygyártó vállalkozásaként tartják számon. A nagy múltú cég tevékenységével rá is szolgál erre: nincs olyan háziállatfaj, mely számára ne gyártana és forgalmazna takarmány elõkeverékeket, premixeket, takarmánykiegészítõket, illetve keveréktakarmányokat.

- Az ország teljes belföldi takarmány felhasználásának több mint egynegyede, évi 1 millió tonnát meghaladó késztakarmány a Bábolna Takarmányipari Kft. elõkeverékeibõl készül. A belföldi piacon mintegy 200, a hazai viszonyok között jelentõs kapacitású keverõüzemet és állattenyésztõ gazdaságot látunk el folyamatosan különbözõ termékeinkkel - mondta el Marczali Gábor, a Bábolna Takarmányipari Kft. ügyvezetõ igazgatója, aki méltán büszke arra, hogy az általa vezetett cég szerteágazó integrációs kapcsolatokkal rendelkezik: 2000 júliusában vásárolták meg az Alföldi Gabona Rt. takarmánygyártási ágazatát, majd 2002-ben a mezõhegyesi takarmánykeverõ üzem következett, így erõsítette kelet-magyarországi pozícióját a cég.

- Társaságunk üzletpolitikájának lényege egy mondatban összefoglalható: tartós, megbízható partnerkapcsolatok kiépítésére törekszünk. Elsõdleges üzleti célunk, hogy ne csupán beszállítói, hanem hosszú távú, megbízható szolgáltatói legyünk partnereinknek - fejtette ki az ügyvezetõ igazgató.

Minõség és a megbízhatóság mindenek elõtt- A Bábolna Takarmányipari Kft. megalakulása óta arra fordítja a legnagyobb hangsúlyt, hogy vevõi mindig a lehetõ legjobb minõségû és megbízható takarmányt kapják. Ennek a célnak vetjük alá az összes folyamat szervezését és irányítását - hangsúlyozta Mészáros János minõség- és környezetirányítási vezetõ.

- Társaságunknál 1998 óta az MSZ EN ISO 9001 szerinti minõségbiztosítási rendszer mûködik. Ez azt jelenti, hogy a termelés minden egyes fázisára olyan szabályozást dolgoztunk ki, amely betartásával a termékek kiváló minõsége elérhetõ.

- A nemzetközileg elismert ADIFO szoftvernek köszönhetõen azonosítási és nyomonkövetési rendszert alakítottunk ki, amely az alapanyag beérkezésétõl a késztermékek vevõnek történõ átadásáig minden egyes fázisban képes azonosítani a terméket, így garantálja annak minõségét.

- A minõségbiztosítás harmadik, de nélkülözhetetlen elemeként feltétlenül meg kell említenünk a társaság központi laboratóriumát, mely az ország egyik legjobban felszerelt és legkorszerûbb intézményeként garantálja, hogy csak a megfelelõ minõségû alapanyagot használhatják fel keverõüzemeink, és csak magas színvonalú késztermékek kerülhetnek a fogyasztókhoz - hangsúlyozta Mészáros János.Nemzetközi élelmiszerbiztonság és környezetvédelem

A piaci igények magas színvonalú kielégítésére ma már nem elég a megbízhatóan mûködõ hagyományos minõségbiztosítási rendszer. A Bábolna Takarmányipari Kft. arra törekszik, hogy biztonságos takarmányaival az élelmiszerlánc meghatározó tagja legyen, ezért a nemzetközi és magyar elõírásokat figyelembe véve egy élelmiszerbiztonsági (HACCP) rendszert is mûködtet.

Tisztában vagyunk azzal, hogy úgy kell jó terméket gyártanunk, hogy eközben a környezetet a legkisebb terhelés érje. Ennek érdekében mûködtetjük az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert, amely garantálja, hogy károsanyag-kibocsátásainkat minimalizálni tudjuk, így környezetünket a legkisebb mértékben terheljük.Stabil laborháttér: ellenõrzés és fejlesztés egy helyen

A cég fõ törekvése, hogy partnereinek komplex szolgáltatást nyújtson, amely nem nélkülözheti az újszerû technikai módszerek fejlesztését és átadását sem. Ezek közé tartozik a takarmányok jobb feltárását és kedvezõbb mikrobiológiai minõségét biztosító expandálási eljárás bevezetése, melyet a Bábolna Takarmányipari Kft. alkalmazott elõször hazánkban.

- Tudatosan készülünk arra, hogy maradéktalanul megfeleljünk az új takarmánytörvényben megfogalmazott kritériumoknak és az EU csatlakozás utáni elvárásoknak. A cél érdekében folyamatosan fejlesztjük a labor mûszerparkját és elemzési módszereit - hangsúlyozta Schmidt Ferenc laboratóriumvezetõ, aki szerint már a laboratórium jelenlegi felszereltsége is lehetõvé teszi a takarmánygyártáshoz felhasznált alapanyagok, közbensõ termékek és végtermékek valamennyi jellemzõ paraméterének alapos vizsgálatát. A minõségvizsgálat, minõségellenõrzés és minõségtanúsítás a társaságnál jelenleg is európai színvonalon történik.Világcégektõl vásárolt alapanyagokA Bábolna Takarmányipari Kft. termékeit több mint 180 féle alapanyag felhasználásával állítja elõ. Ezeket a hazai források mellett elsõsorban Nyugat-Európából (Németországból, Franciaországból és Hollandiából), az Amerikai Egyesült Államokból, valamint Dél-Amerikából szerzik be.

- Legfontosabb alapanyag-szállítóink ismert világcégek. Köztük van többek között a BASF, a Degussa és az Elanco, melyek világszínvonalú termékeikkel, folyamatos fejlesztéseikkel biztos alapját képezik termékeink versenyképességének - hangsúlyozta Pál Tamás beszerzési igazgató. - Ezekkel a cégekkel több, mint 20 éve állunk szoros kapcsolatban, amely a hagyományos vevõ-szállító viszonyt meghaladó együttmûködési formákat, a szaktanácsadást, az állandó információcserét is magába foglalja.

A társaság érthetõen nagy hangsúlyt fektet az alapanyag-beszállítók kiválasztására: a partnereknek szigorú, rendszeresen felülvizsgált követelményrendszernek kell megfelelniük. A legfontosabb kritériumok közé tartozik a termékek minõsége, a minõség állandósága, a szállítások pontossága és megbízhatósága.

Gyártás csúcstechnológiávalA minõségellenõrzés és a fejlesztés fontosságának hangsúlyozása után ejtsünk most néhány szót a fõ tevékenységrõl, a gyártásról is. A Bábolna Takarmányipari Kft. az országban 5 saját telephelyen, 16 technológiai gyártósoron állít elõ premix- és takarmány alapanyagokat, premixeket, takarmány kiegészítõket, koncentrátumokat, tejpótló tápszereket, kedvenc- és haszonállat keveréktakarmányokat. Ezen túl 7 minõsített és a vállalat által menedzselt takarmánykeverõben bérkeverési konstrukcióban keveréktakarmányokat is készítenek.

- Termékeink alapanyagait minõsített beszállítóktól, általunk elõírt specifikációk alapján vásároljuk. A telephelyeken az emberi tévedést kizáró integrált, számítógépes anyagazonosító, kezelõ rendszerek biztosítják az anyagok, termékek azonosítását, nyomon követését és visszaazonosíthatóságát - mondta el Laki Péter termelési igazgató.

- Termékeinket ipari folyamatirányítással (IPC, PLC, PC) mûködtetett, szabályozott technológiákon gyártjuk. Keverõ üzemeink gépei, berendezései a legújabb technikai, mûszaki színvonalat képviselik. Üzemeinkben öntisztító anyagszállító berendezéseket, bombaejtõ-ajtós ürítésû keverõgépeket, az anyagok tulajdonságainak megfelelõ adagoló berendezéseket, valamint automata mérlegeket használunk. Takarmányaink megfelelõ mikrobiológiai állapotát korszerû hõkezelõ berendezésekkel is biztosítjuk, a folyékony és hõérzékeny alapanyagok (aromák, enzimek, olajok) bedolgozása pedig a hûtött granulátumra történik. Termékeink kiszerelését, a raktározási-, szállítási rendszerünket vevõink igényeihez alakítottuk.Hat éve piacvezetõként: a versenyelõnyért minden nap tenni kellA kiemelt partnerek elsõsorban a premix- és takarmányüzemek, baromfi-, sertés- és szarvasmarha nagyüzemek és integrációk, ill. jelentõs kört képviselnek a nagykereskedõk és a hozzájuk tartozó bolthálózatok.

- A kereskedelmi osztály partneri köre elsõsorban a nagyüzemi állattartó telepekbõl, takarmánykeverõkbõl áll. Több mint 200 partnerünk közös jellemzõje, hogy termékeink mellett folyamatosan igénylik szolgáltatásainkat is. A receptúra készítés, az állategészségügyi,- a technológiai- és a gazdasági szaktanácsadás mellett talán az alapanyag beszerzésben nyújtott segítségünk a legnépszerûbb - fejtette ki Gergácz Zoltán, a kereskedelmi- és fejlesztési osztály vezetõje.- A kereskedelmi- és fejlesztési osztályon belûl mûködõ fejlesztési csoport feladata, hogy a folyamatosan változó piaci igényeknek megfelelõen, a legújabb tudományos ismeretek felhasználásával folyamatosan megújítsa termékeink körét. A feladat nem új keletû, hiszen vállalatunk 1998-óta piacvezetõ, így megszoktuk, hogy konkurenseink folyamatosan „készenléti állapotban” tartanak bennünket - tudtuk meg Gergácz Zoltántól, aki szerint a jelenlegi, különösen éles piaci helyzetben versenyelõnyét csak a minõség állandó javításával, az alapanyagok nyomon-követhetõségével, a nagy cég nyújtotta biztonság felajánlásával tudja megtartani a Bábolna Takarmányipari Kft.

- Stratégiánk a jövõre: megõrizni a premixpiacon meglévõ pozíciónkat, és tovább növelni részesedésünket a speciális szarvasmarha-, és sertés termékek, valamint a kész keveréktakarmányok piacán. Kipróbált szakember gárdánk, gyáraink állandóan fejlesztett mûszaki színvonala, termékeink megbízható minõsége a cél elérésének záloga.

Egyedülálló értékesítés:3000 eladási pont MagyarországonA Bábolna Takarmányipari Kft. partnerkapcsolatai a takarmánykeverõ nagyüzemek és a százezres létszámú állattenyésztõ telepek mellett kiterjednek a közép- és kisméretû gazdaságokra, sõt a családi farmergazdaságokra is. Számukra 1998 vége óta országos méretû, hazánkban egyedülálló márkaképviselõi hálózaton keresztül juttatják el kisebb, 30, illetve 5 kilogrammos kiszerelésben a koncentrátumokat, a takarmánykiegészítõket és a keveréktakarmányokat.

- A célunk az, hogy termékeink mindenki számára azonos feltételekkel legyenek elérhetõk. Az értékesítésben 60 márkaképviselõ és több mint 70 továbbforgalmazó és termelõ mûködik közre. Segítségükkel mintegy 3000 eladási ponton jelenünk meg, mely Magyarországon egyedülállónak számít. Termékeink sikerében és piaci pozíciónk töretlen fejlõdésében a kereskedelmi szereplõk hatékonyságán túl, az általunk gyártott takarmányok kimagasló minõsége is nagy szerepet játszik - hangsúlyozta Lajtos Lajos, a márkaképviseleti osztály vezetõje.

Ezt két keretes részt a szövegbe szúrják be, hogy egy kicsit megtörje a monotonitást:

Szorosan a trendek nyomábanA Bábolna Takarmányipari Kft. folyamatos munkakapcsolatban áll számos hazai és külföldi tudományos intézménnyel (egyetemekkel, kutatóintézetekkel), így pontosan ismeri a világ takarmányiparának trendjeit. A fejlesztõk az új anyagokat, illetve összetételeket teljesítményvizsgáló állomásokon próbálják ki, és a tapasztalatokat felhasználva bõvítik a Kft jelenlegi is tekintélyes, mintegy 700 termékbõl álló kínálatát.

Csapatmunkával a sikerértA Bábolna Takarmányipari Kft. vezetése tisztában van azzal, hogy kiemelkedõ eredmények csak tehetséges, jól képzett szakemberek csapatmunkájából születhetnek, ezért nagy hangsúlyt fektet munkatársai kiválasztására és folyamatos képzésére. A kft munkatársainak átlagéletkora 35 év, a több, mint 550 munkatárs közül 72-en rendelkeznek felsõfokú végzettséggel.