MENÜ

A baromfi salmonellosisa

Oldalszám: 88
2014.09.26.

A médiákból mindenki által ismert az emberben, többnyire ételfertõzésként kialakuló salmonella fertõzés, amely gyakran lázzal, levertséggel, hányással és hasmenéssel járó és néha súlyos kimenetelû megbetegedést is okozhat. Kiterjedt vizsgálatok világszerte bebizonyították a baromfi húsból és tojásból készült élelmiszerek salmonellákat közvetítõ szerepét, azonban megjegyzendõ, hogy nem kizárólag a baromfiból készült élelmiszerek hibáztathatók az ételfertõzésekért és így ne könyveljük el a „baromfit”, mint a salmonellosis egyedüli hordozóját és okozóját, jóllehet törekednünk kell a baromfi által közvetített esetek folyamatos és drasztikus csökkentésére.

A baromfi salmonellosisokról beszélve különbséget kell tenni a tyúk saját salmonellosisa, más néven baromfitífusz és az „egyéb” salmonellák okozta paratífusz között.

A baromfitífuszA baromfitífuszt a Salmonella gallinarum és S. pullorum okozzák. Ezek a baktériumok az O-antigének csoportosítása alapján a D1 szerocsoportba tartoznak. Kizárólag a baromfiban okoznak megbetegedést, emberre nézve ártalmatlanok. A mai intenzív iparszerû tartásban az elmúlt évtizedek következetes eradikációs programjainak köszönhetõen az állományok mentesek a baromfitífusztól. Néhány országban végzett évtizedes felmérések azt indikálják, hogy a baromfitífusz mentesítés és persze más tényezõk együttesen, vezettek oda, hogy a paratífuszt okozó szerotípusok (pl. S. enteritidis, szintén D csoportba tartozik; talán „felváltotta” a S. gallinarumot?) jól adaptálódtak és a baromfiállományokban képesek voltak megtelepedni és feldúsulni. Számolni kell a baromfitífusz megjelenésével kisebb, háztáji jellegû, kevert baromfipopulációval rendelkezõ gazdaságokban, udvarokban. A baromfitífusz elleni védekezésrõl jelenleg a 49/2002.(V.24.) FVM rendelet 12.§-20.§ az irányadók.A baromfi paratífuszaBaromfi paratífusznak nevezzük azt a jelenséget, amikor salmonella hordozást, ürítést és esetenként megbetegedést okoz, a S. gallinarum és S. pullorumon kívül, minden más salmonella szerotípus. Alábbiakban ezek jellegzetességeit, elõfordulását, közegészségügyi jelentõségét és az ellenük folytatott védekezés lehetõségeit sorolom fel.

A baktériumA salmonellák az Enterobacteriumok csoportjába tartoznak. Jellemzõ rájuk, hogy elõfordulhatnak különbözõ állatok (pl.: baromfi, egyéb szárnyas, rágcsálók, stb.) és az ember bélcsatornájában, a szennyvízben, állati trágyában, hús-, hal-, vérlisztben, ventillátorporban, pihében, tollon, takarmány alapanyagokban stb. Alakjukat és méretüket tekintve 0,002-0,005 mm (milliméter) hosszúak és pálcikára emlékeztetõ a formájuk, csillóval mozognak (kivéve a baromfitífuszt okozó S. gallinarum és S. pullorum). Az ún. Gram-féle laboratóriumi festési eljárás során negatívan festõdnek. Laboratóriumban mintákból könnyen és biztosan kitenyészthetõk (direkt módon való kimutatás). A salmonellák ellenálló képessége a környezetben nagy, de 70 oC feletti hõmérsékleten néhány perc alatt elpusztulnak (sütés, fõzés), a klasszikus fertõtlenítõ szerek is (3% formalin, 0,5 % jodofor, 1% klórlúg) néhány perc alatt elölik a salmonellákat.A salmonellákat a baktériumok felületén található különbözõ képletek (antigének) alapján szerocsoportokba (sejtfal vagy O-antigének) és azon belül szerotípusokba (csilló vagy H-antigének) soroljuk. Az antigéneket agglutinációs próbával határozzák meg. A szerocsoportba ill. szerotípusba sorolás nagy diagnosztikai fontossággal bír (a bfi. Salmonellosisa elleni védekezésben kiemelkedõ jelentõsége van a szerotípusok elkülönítésének-ld. késõbb).A salmonellák megbetegítõ képességeA különbözõ szerotípusok között akadnak olyanok, amelyek csak a baromfit betegítik meg (ld. baromfitífusz), olyanok, amelyek csak az emberre nézve veszélyesek (pl. hastífusz, fejlõdõ országokban van közegészségügyi jelentõségük). A nagy többség azonban képes megbetegíteni az embert és betegséget okozva vagy nem okozva jelen lehet állatállományokban (zoonózis), például baromfi állományokban is. A paratífuszt okozó salmonellák közül az elmúlt évtizedben a S. enteritidis (SE), typhymurium (ST), infantis, hadar, blockley fordultak elõ leginkább. Az elmúlt idõszakban a humán esetekbõl is a felsorolt szerotípusok voltak a gyakoriak. Baromfi és pulykaállományok esetében megbetegedést általában csak a korai növendék korban okoznak (0-3 élethét). Jelentõségük elsõsorban azoknak az invazív szerotípusoknak van, amelyek képesek megtelepedni a baromfi (és egyéb szárnyasok) gyomor-bél traktusában, alkalmazkodni az ottani környezeti feltételekhez anélkül, hogy a „gazdaszervezetben” megbetegedést okoznának. Az ilyen szerotípusok képesek feldúsulni állomány szinten és bejuthatnak a humán táplálékláncba, lehetõséget adva emberi megbetegedésekre.Salmonellák a baromfibanA baromf állományok salmonellákkal való fertõzõdésére többféle úton kerülhet sor: salmonellákkal szennyezett csibék telepítésével a keltetõbõl, a mentes napos csibe fertõzõdhet a telepen szennyezett takarmánytól, ivóvíztõl, alomtól, berendezési tárgyaktól, rágcsálóktól, vad madaraktól, rovaroktól, a gondozóktól, az istálló környezetébõl. Láthatjuk, hogy egy rendkívül komplex dologgal van dolgunk, amikor is a baromfi salmonellosisról beszélünk. Ugyanilyen komplex megközelítésre van szükség a felsorolt „inputok” salmonellát közvetítõ szerepének tisztázásához (monitoring rendszer) és természetesen a védekezés megtervezéséhez is (gyérítõ/mentesítõ program).

A keltetõA keltetõ az a hely, amely összegyûjti a keltetõ tojásokat a tenyész telepekrõl, kiadja a csibét a különbözõ brojler telepekre, tojó végterméktelepekre, így érintkezésbe kerül a tenyésztési szintek mindkét végével. A koncentráltság miatt nagy a veszélye annak, hogy ha valami apró hiba következik be, az a keltetõn rövid idõn belül végigmehet. A „jó keltetõi gyakorlat” salmonella szempontból két kiemelkedõ dolgot feltételez: fontos tudni a tenyész állományok, így a beérkezõ keltetõ tojások salmonella státusát és olyan higiéniai programot kell megvalósítani, amely magába foglal egy konzekvens monitoring programot ill. tartalmaz egy mindenre kiterjedõ (tojásfogadók, tojásválogató, gázosítók, tojáshûtõ, elõ-, utógép termek, gépek, szociális blokk, göngyöleg raktár, leszedõ, csibetároló, gépészet, ládamosó, stb.) takarítási és fertõtlenítési munkautasítást, amelynek tartalmaznia kell a rágcsáló és rovarirtási teendõket is. Fontos tényezõ a keltetõi „közlekedési rend” kialakítása, amelyben a tojástól a csibéig csak egy irányban lehet közlekedni, az egyéb logisztikát ehhez úgy kell illeszteni, hogy keresztszennyezés ne alakulhasson ki. Érdemes minõségbiztosítási rendszert ( ISO, HACCP) kidolgozni, amelynek ki kell terjednie a keltetõ összes tevékenységére.A baromfitelepMinden telep más és más. Van azonban bennük egy közös: a baromfi és a tartásával gondozásával kapcsolatos inputok. Minden esetben azt kell megvizsgálni, mi az aminek mindenképen be kell jutni a telepre. Ezeket be kell vonni egy monitoring rendszerbe és minimális szintre kell csökkenteni a személy-, teherforgalmat, egyszer-használatos göngyöleget kell alkalmazni, vagy a tartós göngyöleg biztonságos körforgását kell biztosítani. Nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a telep és kapcsolódó létesítményei esetében a rendrakásra, rendszeres fûkaszálásra, takarításra fertõtlenítésre, mindezen tevékenységek olyan kivitelezésére, hogy a szennyezõdés ill. keresztszennyezés kizárható legyen (komplex munkaszervezés, monitoring-, higiéniai- és tudatos munkaprogram).

A járványvédelmi és higiéniai rendszabályok kidolgozásán, betartatásán túl lehetõség van az állományok (húshibrid tenyészállományok ill. tojóhibrid tenyész- és árutojó állományok) SE és ST elleni immunizálására. Hazánkban rendelkezésre állnak élõ SE és ST, valamint elölt (inaktivált) SE vakcinák egyaránt, az év végére pedig várhatóan ST ellen is lesz oltóanyag. A vakcina(ák) kiválasztását követõen minden esetben tartsuk be a gyártó ajánlásait a vakcina programba történõ illesztése és felhasználási módját tekintve.A takarmánySokan azt gondolják, hogy ha a takarmány hõkezelt és nem tartalmaz állati fehérjét, az salmonellák szempontjából aggálymentes. Komolyan érdemes elkondolkozni azon, hogy a takarmánygyártás rendkívül összetett és felelõsségteljes tevékenység, hiszen sokféle input kerül az amúgy is bonyolult gépi berendezéseket felsorakoztató keverõüzembe. Befolyással van a takarmány salmonella státusára az alapanyagok származása, szállítása (szója esetében uszály, vagon), tárolása (vertikális-, horizontális siló), egyéb kémiai kezelések, keverõüzem felépítése, tagoltsága, közlekedési rendszabályok, takarmánygyártás módja, rágcsálóirtás, vadmadarak távoltartása, alapanyag tárolók elhelyezkedése a készárutárolókhoz viszonyítva, kitárolás, kiszállítás a felhasználás helyére (szállítógépjármûvek), a felhasználás helyén a tároló silók állaga, higiéniai állapota, takarmány behordás. A takarmánykeverõ üzemre olyan komplex megelõzési és intézkedési programot kell kidolgozni, amely tartalmazza a fent említett összes részterület tevékenységét. Fontos, hogy komoly minõségbiztosítási rendszert (pl.: ISO, HACCP) állítsanak fel és annak elõírásait szigorúan betartassák. Nem minden persze a fent néhány szóban megemlített dolgok szemelõtt tartása, lehetõség szerint olyan gyártási és logisztikai eljárásokat kell találni, amelyek önmagukban is hatásosan pusztítják el (pl. hõkezelésnél a hõmérséklet, nyomás, nedvességtartalom, behatási idõ) ill. küszöbölik ki (alapanyagok megfelelõ elkülönítése a késztápoktól, alapanyagbeszállítás elkülönítése térben a készáru kitárolásától; keresztszennyezés) a salmonellák késztakarmányba jutását.FeldolgozóA feldolgozóüzemek egyik nagy problémája az, ha negatív állomány vágása elõtt, vagy közben pozitív állomány kerül levágásra anélkül, hogy ezt tudnák. Ilyenkor ugyanis biztosra vehetõ a nem szennyezett állományból gyártott termékek kenõdéses szennyezõdése, amely az üzem higiéniai felkészültségétõl függõen különbözõ mértékben következik be. Éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a vágóalapanyag egyrészt a lehetõ legnagyobb részt negatív státusú legyen, másrészt az esetlegesen pozitív állományok levágását térben (másik vágó), de legalább idõben elkülönítetten lehessen megtenni. A vágó- és feldolgozóüzemekben lehetetlen jólmûködõ minõségbiztosítási rendszer (ISO, HACCP, stb.) nélkül dolgozni. Nagy segítséget jelenthet, ha az üzem rendelkezik saját mikrobiológiai laboratóriummal, ahol ellenõrizhetõ a tisztítás, fertõtlenítés hatékonyságának ellenõrzése, gyártásközi minták, késztermékek vizsgálata. Nagy segítséget nyújtanak a különbözõ gyorstesztek, hiszen a feldolgozóban az idõfaktor elsõdleges lehet.A közegészségügy szerepe a baromfiiparbanA fent említett üzemekben az ember, mint fertõzést közvetítõ tényezõ természetesen mindenhol felmerül. Fontos és szükséges az üzemekben dolgozók gyakori és rendszeres mikrobiológiai szûrése.Az állategészségügyi hatóság szerepeA földmûvelési és vidékfejlesztési minisztérium 2002-ben kiadta a „szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésrõl és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002.(V.24.) FVM” rendeletét. A rendelet a Salmonella enteritidis (SE) és Salmonella typhimurium (ST) és a baromfitífusz (S. gallinarum, pullorum) elleni védekezésrõl szól. A rendelet kötelezõen elõírja minden tyúk (Gallus domesticus) tenyészállomány, húshibrid csirkeállomány, árutojástermelõ állomány, keltetõ és tojáscsomagoló üzem részére a programban való részvételt. A programot a megyei állategészségügyi állomások irányítják. Így minden, a felsorolt kategóriába esõ tevékenységet kötelezõ bejelenteni az illetékes állomásoknál. A program ellenerzõ- és minõsítõ vizsgálatokon alapul. Sajnos a vizsgálatokért a termelõ fizet, amely oriási terhet jelent számukra, fõleg, ha SE és/vagy ST szennyezettség miatt elvesztik a mentes felárat is. Tekintettel arra, hogy a rendelet új és minden ilyen dolog lassan és döcögõsen indul, értesülések szerint, az FVM az év folyamán módosítani fog azon.Dr. Klausz Ákosállatorvos