MENÜ

Protein / nitrogénmérés automatizált mûszerrel

Oldalszám: 16
2014.10.09.

Az élet alapját a nitrogénvegyületek összetétel és kötésforma szerinti egyaránt bőséges sokasága szolgáltatja. Szükség van ezért az élelmiszerek, műtrágyák , ill. a feldolgozóipar alap- és végtermékeinek nitrogéntartalom-mérésére egyaránt.

Nitrogén/fehérje-meghatározás kényelmes, gyors és precíz lehetõségét kínálja az Hereaus utód-cég, az Elementar GmbH. német analizátor családja, ezek közül is elsõsorban a rapid N és a vario MAX analizátor család tagjai.A rapid N III megfelelõ és gyors analitikát biztosít szilárd, paszta és folyadék mintákból, komplikált minta-elõkészítés nélkül. A teljesen automatikus üzemben mûködõ, közvetlenül a mintából mérõ, Dumas szerinti módszerrel mûködõ analizátor alkalmazása során nincs szükség az idõt rabló savas feltárásra, toxikus katalizátoranyagokkal történõ munkavégzésre. Az eredmény a minta beadagolása után néhány perccel már rendelkezésre áll.Az összes nitrogéntartalom-mérés elve Dumas-féle módszerrel Hereaus technológiávalÉgetés: A Dumas-féle égetéses mérési módszer alkalmazásakor a mintát kontrollált oxigén-hozzávezetés mellett magas hõfokon (kb. 900 oC) oxidatív feltárásnak vetik alá. A keletkezõ égéstermék-gázok széndioxid vivõgáz segítségével rézoxid- platina katalizátoron haladnak át, így biztosítva a maradéktalan oxidációt, még a nehezen oxidálható kémiai kötéseket tartalmazó anyagok esetében is.Redukció: Az égetésnél keletkezõ nitrogénoxidok wolframon nitrogénné redukálódnak. Ezzel egyidejûleg az oxigénfelesleg megkötõdik. Egy külön szenzor feladata az optimális elégéshez szükséges oxigénszint figyelése. Ezáltal biztosítható a minimális oxigén és wolfram-felhasználás. A réz helyett történõ wolfram- használat az élettartam megsokszorozását biztosítja.Tisztítás: A mérõgáz-áramot különféle abszorbereken történõ átvezetés által megtisztítják a különféle zavaró komponensektõl, mint pl. halogénvegyületek, vízgõz. A CO2 vivõgáz alkalmazása lehetõvé teszi, hogy az égéstermék szén-dioxidot nem kell eltávolítani.Detektálás: A CO2 vivõgázban maradó nitrogén-tartalom detektálása egy hõvezetõ-képesség detektorban történik. A N2-térfogatrész egy elektromos mérõjelet szolgáltat, melybõl az elõzetesen elkészített kalibrációs görbe alapján a különbözõ elégetett minták nitrogéntartalma automatikus úton mérhetõ, számítható, dokumentálható és eltárolható.A mérési eredmények pontossága és megbízhatóságaA mérési körülmények optimalizálása: Az égetési idõ és az oxigén-adagolás vezérlése a PC-rõl történik és mindenkori mintára optimálisan ráhangoltan, a szenzorok által felügyelve. Ez a kialakítás biztosítja a legrövidebb analízisidõt és az alacsony üzemeltetési költséget. Optimalizált paraméterkötegek tárolhatók és elõhívhatók.Felhasználóbarát kezelés: Az analizátor minden olyan része, melyet karbantartani kell, könnyen hozzáférhetõ és cserélhetõ. A karbantartási periódusok betartását szoftver ellenõrzi.Adatkezelés: A Windows® operációs rendszere alatt futó, szoftver által vezérelt készülék teljes mérési protokollt és kijelzést biztosít a nitrogén- és a fehérjetartalom vonatkozásában., valamint mintaazonosító, bemérés, mérõjel stb. Sorozatmérésekre automatikus statisztikai kiértékelés állítható be.A mintaváltás automatizálása: A bemért mintatömegek adatai a mérlegtõl automatikusan a PC-re kerülnek az interfész segítségével. A beépített automata mintaváltó 39 pozícióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy 39 különféle minta adagolására képes teljesen automatikus üzemben, melyek között akár „nagy” minták is lehetnek egészen 1 cm³ térfogatig, vagy 1 g tömegig. A max. 150 mg -os bemérésû minták esetére a 79 pozíciós magazint is lehet használni, cseréje egyszerû.Sokoldalú alkalmazhatóságGabona és gabonatermékek vizsgálata szemes formától az õrleményekig ill. a lisztig, az AOAC 992.23, AACC 46-30, ICC 167 (draft) szerint.Tápok vizsgálata az összetételtõl függetlenül, a silótól a hallisztig minta-specifikus kalibráció nélkül is, az AOAC 968.06, ISO/CD 15670 (draft) szerint.Tejtermékek vizsgálata, mint túró, sajt, fagylalt, tejpor stb., a DIN 10467 vagy IDF módszer szerint (draft) lehet közvetlenül mérni.Hús és húskészítmények vizsgálata különbözõ mértékben feldolgozott állapotban. Homogenitás vagy sótartalom vizsgálat AOAC 992.15 szerint.Talajok és mûtrágyák. A talajszerkezet és termõképesség vizsgálata az AOAC 993.13, DIN/ISO 13878 vagy LUFA-módszer szerint.Miért célszerû a DUMAS analizátor használata?· Nem kell tömény és forró sav- ill. lúgoldatokkal dolgozni a mérés során. Nincs üvegtörés veszély és maró gázok/gõzök.· Tiszta égetés a savas feltárás helyett. Ezáltal elmarad a vegyszeres környezet-terhelés ill. a toxikus hulladékok keletkezése.· A komplett analízis-idõ néhány percre zsugorodik a korábbi több órához képest.· Munkaidõ, vegyszer, labor installáció és ártalmatlanítási költségek megtakarítása.· A Dumas-módszerrel a radid N III 100 %-os nitrogén- visszamérést garantál, függetlenül a kémiai kötés fajtájától.· 1 méter laborasztal, 1 x 230V és két gázpalack (CO2, O2 ). Nem kell vegyifülke, hûtõvíz, ártalmatlanító és biztonságtechnikai berendezés.· A Dumas-módszer a Kjeldahl-módszer alternatívájaként világszerte elismert.Az 1 g-nál nagyobb mintabemérések, ill. több elemtartalomra (C-H-N-O-S) vonatkozó párhuzamos analízis igénye esetén a vario EL illetve a vario MAX analizátorok használatosak, melyek mûködése nagy vonalakban hasonlít a fentiekben ismertetett készülékéhez, részletes ismertetésük viszont meghaladta volna jelen írás kereteit.Nagy László - AKTIVIT KFT.