MENÜ

Országos Burgonya Terméktanács

Oldalszám: 58
2014.10.13.

Az Országos Burgonya Terméktanács az egyesülési jogról szóló 1989. évi törvény, valamint a 4814/1992. számú bírósági végzés alapján, mint jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi szervezet alakult meg. Önkéntesen létrehozott, képviseleti joggal rendelkezõ szervezet, céljait alapszabályban fogalmazta meg, s azok megvalósítása érdekében szervezi tevékenységét, biztosítja a demokratikus, önkormányzati elven történõ mûködését, elõsegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

A tagok a Terméktanács munkájában aktívan részt vehetnek, az elnökségbe, vagy bármely - a tagok által alakított - bizottságba beválaszthatók. A tagok kötelesek a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni és eleget tenni az alapszabályban foglaltaknak.A Terméktanács megfelelt az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. tv. 6.§-ában-, valamint a 11/1993.(III.24.) FVM 2-4.§-ában előírt feltételeknek, így az Agrárrendtartási Hivatal 1995. október 9-én a törvény felhatalmazása alapján terméktanácsként ismerte el a szervezetet, s attól fogva gyakorolhatja a terméktanácsokat megillető jogokat, együttműködik más terméktanácsokkal, hatóságokkal és az alapító minisztériummal.A Terméktanács kihasznál minden olyan támogatási formát, amellyel a tagok érdekeit szolgálja, megélhetését, informáltságát segíti. Közreműködik a burgonya termékek piacra jutásában, az egyes burgonya fajták használati értékeinek megismertetésében, a vásárló lakosság információjának javításában. Bemutatókat, fajtakóstolóval egybekötött szakmai tanácskozásokat szervez és a havonta megjelenő hírlevelében minden szükséges információt a tagság és a partnerek rendelkezésére bocsát.A terméktanácsok nemzetközi szervezetének is tagja a Burgonya Terméktanács, és előfizette a hetenként megjelenő nemzetközi burgonyás újságot is, amiből a nemzetközi termelési és kereskedelmi adatokról is rendszeres tájékoztatást ad tagjai részére.A Terméktanács a Farmer Expo ideje alatt burgonyás szakmai napot- és az ország több helyén fajtakóstolóval egybekötött fajtabemutatót is szervez. Ezek időpontjáról és programjáról a havonta megjelenő hírlevelükben tájékoztatnak.

Az Ügyvezető Elnökség tagjai :Dr.Szentirmay András (06-20/9429-443) elnök,Dr. Adamovics Péter (06-30/9569-150) ügyvezetõ alelnök,Bagoly István (06-20/9709-481) szekcióvezetõ,Bédai Katalin (06-30/9567-437) szekcióvezetõ,Szabó János (06-52/558-900) szekcióvezetõ, ésDr. Koháry Erzsébet (06-20/9432-410) ügyvezetõ titkár, akik a megjelölt telefonszámokon és a fent feltüntetett címen az érdeklõdõk rendelkezésére állnak.Belépési nyilatkozat