MENÜ

Kistérségi Agrár Tranzit Projekt tervezet a hátrányos helyzetű kistérségekért

Oldalszám:
2014.09.30.

Baranya megye munkanélküliség által leginkább sújtott hátrányos helyzetű kistérségeiben élő munkanélküliek megsegítésére a Megyei munkaügyi Központ ez év elején pályázatot hirdetett.

Ennek legfontosabb célja hogy a helyieknek megélhetési lehetőséget, jövőképet és pozitív példákat adjon, egy komplex képzési-foglalkoztatási program megvalósítása által.

A pályázati kiírásban azokat a közhasznú szervezeteket keresték melyeknek a célja a munkanélküliség csökkentésének elősegítése, és rendelkeznek egy ilyen jellegű projekt lebonyolításához szükséges anyagi és tárgyi feltételekkel. Ezen felül pedig vállalniuk kell hogy a program megvalósítása során együttműködik a program által érintett térségek önkormányzataival, civil szervezeteivel és a munkaügyi központ apparátusával. Ez a partnerség már az Európai Unióban elérhető vidékfejlesztési források megszerzésére készíti fel a résztvevő szervezeteket.

A Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány Pécsi Termelőiskolája 1999. óta foglalkozik a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiacra való visszavezetésének elősegítésével, és ezen belül jelentős tapasztalata van a mezõgazdasági, jellegû tevékenységekhez és a feldolgozóipari tevékenységekhez kapcsolódó képzések lebonyolításában.

A Sellyei kistérségben már volt ehhez hasonló programja, mely sikeresnek bizonyult. Ez volt az „Ormánsági Agrársuli” program, melynek keretében 30 Sellye és Vajszló környéki munkanélküli ember tanulta meg a „gyógynövény ismerõ és termelõ” szakmát, és szerzett államilag elismert szakképesítést, valamint egy évig részmunkaidõs munkaviszony keretein belül volt foglalkoztatott. A program végén a munkaerõpiacon helyezkedtek el, vagy õstermelõként folytatták a termelõ és gyûjtõ tevékenységet, mindenki abban a formában amelybõl megélhetését biztosítani tudta.

A Kistérségi Agrár Tranzit program - akárcsak az Agrársuli - a térségek és az ott élõ emberek adottságaira és a kihasználható erõforrásokra épít. A Pécsi Termelõiskola által beadott pályázat pozitív elbírálása esetén a program a sellyei (Magyarmecske), a sásdi (Gödre, Szágy, Gerényes) és a szigetvári (Kétújfalu) kistérségekben, a felsorolt helyiségekben fog megvalósulni. Összesen 36 munkanélküli kap lehetõséget a tanulásra, munkára és hosszabb távon jövõjének megalapozására. Magyarmecskén és Kétújfalun gyógynövény ismerõ és termelõ, a sásdi kistérségben pedig erdõmûvelõ, motorfûrészkezelõ és fakitermelõ szakképesítéseket szerezhetnek a résztvevõk. A programnak fontos szolgáltatása a szakmai tanácsadás mely által a program megvalósítói a képzések elvégzése és a foglalkoztatás után továbbra is támogatják a résztvevõket a munkakeresésben, az õstermelõvé és a vállalkozóvá válásban.

A Pécsi Termelõiskola a résztvevõk elhelyezkedését hosszú távon szeretné biztosítani, így bízik abban hogy megvalósulása esetén a Kistérségi Agrár Tranzit-ba csak olyan munkanélküliek jelentkeznek akik valóban változtatni szeretnének életükön, ezért munkavégzésre és tanulásra is hajlandóak.

A partnerségben a községi önkormányzatok a Mecseki Erdészeti Rt. Sásdi Erdészete, a baksai Schmidt und Co. Kft. valamint a Kétújfalui Községi Szociális Foglalkoztató Kft. vesznek részt.

Céljaink érdekében keressük azokat a további gazdasági szervezeteket, vállalkozásokat akikkel a meglévõ partnerséget a közös érdekek alapján tovább bővíthetnénk.Magyar Iparszövetség Oktatási Központ AlapítványPécsi Termelõiskola7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.Tel.: 72/444-278 Fax: 72/441-174