MENÜ

A napraforgó kártevői és betegségei

Oldalszám: 40-43
2014.10.14.

A napraforgótermesztés területfoglalásának növekedése nagyban hozzájárul a járványt okozó fitopatogén kórokozók szerepének növekedéséhez. A betegséget okozó kórokozók között számolni kell a levél- és szár károsodást kiváltó Peronospora, Macrophomina, Alternaria és Septoria, valamint a tányérrothadást előidéző Sclerotinia és Botrytis fajokkal. A betegségek jelentkezésére és járványos elterjedésére különösen meleg, párás, csapadékos ökológiai körülmények között kell számítani.

A kárt okozó rovarok közül a talajlakó lárváknak (drótférgek, pajorok), a kukorica barkónak (szikleveles állapotban), a levéltetveknek, a poloskáknak, a napraforgómolynak lehet eseti jelentősége.

A károsító fajokra és a napraforgó fenológiai állapotára figyelemmel táblázatokba foglaltuk azokat az ismereteket, amelyek tájékoztató és figyelem felkeltő jelentőséggel bírnak az eredményes termelői tevékenység folytatásához. A károsítók és/vagy a tünetek felismerését elősegítő ábrákat is bemutatunk.

A napraforgómoly (Homoeosoma nebulellum)

A napraforgómoly Eurázsia napraforgó-termő területein elterjedt faj. Kártételi jelentőségéről ismert Perzsiából, Ukrajnából és Romániából. Hazánkban a napraforgó területeken mindenütt megtalálható. Első jelentős kártételére l947-ben, majd 1958-ban figyeltek fel, amikor a tányérokban 30 ill. 5-16 hernyó károsított. A károsított tányérok száma elérte a 48%-ot. A jelenlegi intenzív napraforgó termesztés mellett viszonylag kevés híradással lehet találkozni a napraforgómollyal kapcsolatos kártételekről. Érdemes lenne vizsgálatokat folytatni az elterjedésére és a kártételi nagyságrendek alakulására. Feltehetően nagyobb jelentősége van, mint amit általában tulajdonítunk neki.

A károsított növények köre

A nemzetközi és hazai tapasztalatokra hagyatkozva, valamint az irodalmi forrásmunkák beszámolóira tekintettel, bizonyított, hogy a faj több tápnövényű (oligofág). Az ismert tápnövények közé a fészkesvirágzatúak családjába tartozó különbözõ fajok sorolhatók. Tekintettel arra, hogy évente két esetleg három nemzedék is kialakulhat, ezért a károsító faj egyedeinek fejlődése gyakorlatilag a rajzás idejével egybe eső fészkesvirágú növények virágzásával van összefüggésben. Közéjük tartozik a bókoló bogáncs (Carduus nutans), mezei acat (Cirsium arvense), szamárbogáncs (Onopordon acanthium), máriatövis (Silybium marianum), sáfrányos és vadszekcile (Chrysanthemum vulgare), kerti õszirózsa (Callistephus chinensis) és a termesztett napraforgó (Helianthus annuus).

A kártétel felismerése és a kárkép

A tojásokból kikelt fiatal hernyók először a virágokat, a magkezdeményeket rágják. A második vedlést követően táplálékuk a mag lesz, amelyhez a kaszatfal átrágásával jutnak hozzá. A kártétel felismerését megkönnyíti, hogy a hernyók a kártétel helyén szövedéket szőnek, ami sokszor az egész tányérra kiterjed. Benne rágcsálék és ürülékszemcsék helyezkednek el, amelyek hozzájárulnak a levegõben lévõ páratartalom megkötéséhez. Ez különösen akkor jut szerephez, amikor nedves időjárás az uralkodó. Ilyenkor közvetlen kárként kell számolni a tányérok és a bennük lévő magvak penészes rothadásával.

A fejlődésmenet éves alakulása

Hazai viszonyaink között két, esetleg három nemzedék kifejlődésére van lehetőség. Kifejlett hernyók telelnek a talajban az általuk szõtt gubóban. Tavasszal a hernyó a talajfelszín közelébe jut, ahol újabb gubót készít és abba bebábozódik. A bábokból kirajzó lepkékkel május vége és július eleje között találkozhatunk, amelyek ebben az időszakban raknak tojást a ruderális területeken, árokpartokon, töltésoldalakon növő fészkesvirágzatú gyomnövényekre. A nőívarú egyedek által lerakott tojások száma 200-300 között változik. A tojásokból kikelt hernyók június-júliusban fogyasztják a gyomnövények virágszerveit és 3 vedlés után kifejlett hernyók bábozódnak a károsítás helyén, vagy a talajban. A belőlük kirajzó, második nemzedéket alkotó lepkék július közepétől augusztus végéig repülnek. A tojásrakás ebben az esetben szinte kizárólag a virágzó napraforgón érvényesül. A tojások elhelyezése a virágokban lévő portokok belső oldalán valósul meg egyesével, ritka esetben tojások találhatók a porzószálakon és a sziromlevelek belső oldalán. Fontos tudni azt, hogy a lepkék elnyílt, azaz megtermékenyített virágokra már nem raknak tojást. A kikelt lárvák július végétõl a napraforgó tányér virágzatában a fejlődésben lévő zsenge magvakkal táplálkoznak.

Az első kártételek az először fejlődésnek indult magvakon, a tányér peremén találhatók meg. Ezeknek a beérését követõen a tányér középsõ részére húzódnak és ott táplálkoznak. A kártétel gyakorlatilag követi a tányérban lévõ magvak peremtõl középpontig érvényesülõ folyamatos érését. Egy tányérban több hernyó is kifejlõdhet, amelyek számától függõen alakul a kártétel nagyságrendje. Olyan eset is elõfordul, hogy a hernyók átmásznak másik tányérba vagy pókhálószerû szálon leereszkednek és úgy keresnek fel újabb tányérokat. Erre egyedszámtól függõen lehet számítani a táplálék fogyásával arányosan.

A harmadik nemzedék rajzására akkor kerülhet sor, amikor a korán lerakott tojásokból a lepkék kifejlõdve szeptember elejétõl ismételten rajoznak. Az idõben késõbb fejlõdõ hernyók már nem bábozódnak be, hanem áttelelnek. A harmadik nemzedék kifejlõdése egyrészt megtörténhet a hosszú tenyészidejû, késõn érõ napraforgófajtákon, vagy a zöldtrágyának vetett, de virágzás után leszántott napraforgó állományban, valamint ebben az idõszakban virágzó fészkesvirágzatú gyomnövényeken.

Elõrejelzés, védekezés

Az imágók rajzása az esti, alkonyati, éjszakai órákban jellemzõ. Ebbõl a sajátosságból adódik, hogy a rajzás menete és a rajzásban résztvevõ egyedszám alakulása jól nyomon követhetõ fénycsapdával. Az intenzív napraforgó termesztés felveti a napraforgómoly elõrejelzésének modern megoldási igényét, ami a szexferomon csapdák alkalmazását jelenti.

A kártételek megakadályozását célzó védekezések között meg kell említeni a fészkesvirágzatú gyomnövények rendszeres irtását. Gondoskodni kell arról, hogy a korábbi évek napraforgótermõ területein az egyre veszélyesebb méreteket öltõ árvakelést megszüntessük. Lehetõleg olyan napraforgó fajtákat termesszünk, amelyeknél nemesítési eredményként a kaszafejlõdés során fitomelán réteg képzõdik, ami meggátolja a hernyókat annak átrágásában.

A rajzás intenzitásától függõen szükséges védekezések optimális idõpontja virágzás idejére esik. Ebbõl adódik az, hogy ilyen esetben méhkímélõ technológiát kell alkalmazni. A védekezési eljárások megválasztásánál figyelemmel lehetünk arra is, hogy a lerakott tojások és a belõlük éppen kikelõ L1-es lárvák ellen eredménnyel alkalmazhatók a kitinszintézis gátló készítmények.

A napraforgó szár- és tányérrothadása

A betegséget a fehérpenészes (Sclerotinia slcerotiorum), valamint a szürkepenészes rothadást (Botrytis cinerea) okozó gombák idézik elõ. A termésveszteség az ökológiai feltételektõl, a fertõzés mértékétõl és a termesztett hibridtõl függõen elérheti a 80-100%-ot is.

A betegség tünetei

A kórokozók a növényt bármely fejlõdési állapotában megtámadhatják. A fiatal növények száralapi részén nagy kiterjedésû, vizenyõs, barna színû foltok képzõdnek. A szövetek elrothadnak, a növény elpusztul. Nedves idõben az elhalt szöveteken a S. sclerotiorum fehér pelyhes micéliuma, vagy a B. cinerae szürke, porzó penészbevonata jelenik meg. A virágzás elõtt is fertõzõdhet a növények szára. Ilyenkor a szállító nyalábok károsodnak, a növény lankad, hervad, majd elpusztul. A bélszövetet a gombák részben, vagy egészben felélik. A szár belsejében fehér, vagy szürke micéliumszövedék alakul ki. Ebben található a gombák fekete, kemény állományú micéliumtömörülései, kitartóképletei, az un. szkleróciumok. A fertõzés kialakulhat a leveleken is. Ezek száradnak, a gombák a fõér edénynyalábjain keresztül belenõnek a szárba. Ez a növény lankadását eredményezi, de ritkán okozza teljes pusztulását.

A tányérfertõzés a virágzás idején, vagy azt követõen jön létre a tányér fonáki oldalán a szövetek vizenyõsek, majd barnák lesznek. A szövetek elpusztulnak, rajtuk a szárhoz hasonlóan fehér vagy szürke penész jelenik meg. A tányérok saját súlyuk alatt leszakadnak. A S. sclerotiorum a kaszatokat körül növi, így rostélyra emlékeztetõ, lyukas szkleróciumok alakulnak ki. A B. cinerea fertõzése nyomán a tányérban és a tányéron szürke penészbevonat és apró fekete szkleróciumok képzõdnek. A beteg tányéron fénytelen, apró, léha kaszatok fejlõdnek, melyek többnyire fertõzöttek.

Ökológia és járványtan

A gombák a fertõzött növényi maradványokban, vagy fertõzött kaszatokban telelnek át micélium, vagy szklerócium formájában. A fertõzött kaszatok vagy csíraképtelenek, vagy ha kicsíráznak a csíranövény elpusztul. A S. sclerotiorum a fertõzött növény gyökerébõl az egészségesbe hatol. A B. cinerea a fertõzött részeken gyorsan és nagy tömegben termel fertõzõképes konídiumokat, melye a szél segítségével kerülnek az egészséges gazdanövényekre. A szkleróciumok több évig életképesek maradnak a talajban.

A gombák sokgazdás paraziták számos termesztett és vad növényt képesek megbetegíteni. A betegség kialakulásához a hûvös, csapadékos idõjárás kedvezõ. A túlzott nitrogén trágyázás, a túl sûrû állomány, a mély vetést követõ vontatott kelés szintén hajlamosító tényezõ. A B. cinerea spóráinak csírázását a tányér fonákán összegyûlt pollen vizes oldata serkenti, növelve ezzel a fertõzés veszélyét.

A védekezés lehetõségei

A napraforgó hibridek fogékonysága eltérõ, de a rezisztencia nem nyújt teljes védelmet a betegség kórokozóival szemben. Az agrotechnikai tényezõk közül fontos a megfelelõ tõszám megválasztása, a harmonikus tápanyagellátás, a jól kialakított vetõágyba idõben, megfelelõ mélységben elvégzett vetés. Jól csírázó, egészséges, csávázott vetõmagot használjunk. Jó eredményt érhetünk el - amíg az állomány magassága engedi - a földi géppel végzett fungicides kezelésekkel, illetve ha szükséges a légi úton végzett permetezésekkel is. A korai deszikkálás a fertõzések terjedését és a veszteség mértékét csökkenti.

Diaportés szárfoltosság és korhadás

A betegség a világ számos országában ismert. Hazai elõfordulásáról 1981-ben számoltak be. Ma az ország valamennyi napraforgótermesztõ körzetében ismert. Kórokozója a Diaporthe helianthi nevû gomba. A betegség járványos években súlyos termésveszteséget okoz.

A betegség tünetei

A tünetek a vegetációs idõszak közepétõl a növény bármely földfeletti részén kialakulhatnak. Legjellegzetesebbek a szár alsó harmadában látható szimptómák. A foltok nagyméretûek, világos, késõbb sötétebb barnák, szélük elmosódott. Általában a szár és a levélalap találkozásánál alakulnak ki. Méretük elérheti a 20 cm-t, erõs fertõzésnél körülölelik a szárat. A fertõzött bélszövet sárgás színû, benne szabálytalan üregek vannak. A beteg növények hervadnak, majd elszáradnak. A fertõzött leveleken nagykiterjedésû, egyöntetû barna, száraz foltok alakulnak ki. A tányérok fonákán hasonló tüneteket tapasztalhatunk.

A tüneti értékelés nem minden esetben nyújt egyértelmû eligazodást. A kórokozó pontos azonosításához mikroszkópos vizsgálatokra van szükség.

A kórokozó biológiája, járványtana

A gomba a fertõzött szármaradványokban telel át ivaros termõtestekkel. Az elsõdleges fertõzéseket az ezekben képzõdõ aszkospórák okozzák. A beteg növényi részeken zárt, gömbölyded, ivartalan termõtestek, az un. piknidiumok fejlõdnek. A bennük képzõdõ konídiumok váltják ki a tenyészidõszak további részében kialakuló megbetegedéseket.

A spórák csírázásának hõoptimuma 24-25 oC. A fertõzés 10 oC alatt és 33 oC felett leáll. A betegség járványszerû fellépéséhez meleg, csapadékos idõjárás szükséges. A talaj felszínén maradt fertõzött szármaradványok és a helytelen vetésváltás fokozza a járványveszélyt.

A védekezés lehetõségei

Csávázott vetõmagot vessünk. Ellenálló hibridek termesztésével a termésveszteség jelentõsen csökkenthetõ. Az agrotechnikai elemek közül fontos az 5-6 éves vetésváltás betartása, a fertõzött növénymaradványok mély alászántása, valamint az optimális tápanyag- és vízellátás biztosítása.

Erõs fertõzésveszély esetén szükség van a kémiai védekezésre is. Az elsõ kezeléseket 6-8 levélpáros állapotban végezzük, a másodikat a virágzás kezdetére idõzítsük.

Dr. Németh Lajos

Dr. Kuroli Géza

A napraforgó védelme

2. táblázat. A napraforgó fejlõdési szakaszai, a kártevõk és a védekezések közötti kapcsolat

A vetõmag, a talaj és a növény fejlettségi

állapota
Kártevõk

 

Kárképek

 

A védekezés lehetséges

idõpontja és módja
A védekezés optimális idõpontja
Vetõmag Fácán (Phasianus colhicus) Vetési varjú

(Corvus frugilegus) Galambfélék (Columbidae)
A rosszul vetett magot kiszedik és elfogyasztják, ami tõszámcsökkenést okoz. Vetõmagkezelés madárkár elhárítására.

 

Csávázás vetés elõtt
Vetõmag Drótférgek (Agriotes spp.) Pajorok (Melolontha spp.) Kukoricabarkó

(Tanimecus dilaticollis) Levéltetvek (Aphididae)
1. A csíranövényt és a gyökereket károsítják a talajlakó lárvák. 2. A kukoricabarkó a sziklevelet lerágja, késõbb karéjozza az elsõ lombleveleket. 3. A levéltetvek a fiatal leveleken táplálkoznak. Vetõmag-elõkészítéssel egy idõben.

 

Csávázás vetés elõtt
Talaj-elõkészítés

 

Drótférgek (Agriotes spp.) és pajorok (Melolonthidae) A csíranövény szárát átrágja a drótféreg, a növény elpusztul. A pajor a gyökereket fogyasztja. Talajfertõtlenítés vetés elõtt, vagy kombinált vetõgéppel a vetéssel egy menetben. 1. Azokon a gócokon, ahol 2-3 drótféreg és 1 pajor, vagy annál több él, vetés elõtt juttassunk ki inszekticid granulátumot és dolgozzuk be a talajba. 2. Ahol 1-2 lárva/m² az egyedszám, ott a vetéssel egy menetben végezzük a talajfertõtlenítést.
4-8 leveles fejlettségtõl zöldbimbós és virágzó állapotig

 

Levéltetvek: sárga szilva levéltetû

(Brachycaudus helicrysi), fekete répa levéltetû

(Aphis fabae)
A leveleken deformáció. A bimbókon a fészekpikkelyek között a virágzaton táplálkoznak, ami tányértorzulást és részleges sterilitást okoz. A szárnyas egyedek és azok elsõ szaporulatának megjelenésekor a tenyészidõben. Az elsõ szárnyasok és a kolóniát megalapozó utódok megjelenésekor, szükség szerint megismételve.
Csillagbimbós állapottól érésig

 

Különbözõ poloskafajok

(Lygus, Polymerus és

Adelphocoris)
1. Jégveréshez hasonló sebzések, parásodások és forradások a száron és a levélnyélen. 2. Sérülések a magkezdeményeken, mézgafolyás és kaszatbénulás. Tenyészidõben (csillagbimbós állapottól érésig). A poloskák egyedszámától függõen, ha növényenként 8-10 egyed táplálkozik.
Virágzó állomány Napraforgómoly

(Homoeosoma nebulellum)

 

Megrágott a virág, a magkezdemény és a mag. A tányért szövedékkel szövi össze. 1. Elõrejelzés szexfe­romon-, vagy fénycsapdákkal. 2. Tápnövények (bogáncsfélék) gyérítése. 3. A virágzó napraforgó táblák védelme méhkímélõ technológiával. Tömeges tojásrakás és a kezdõdõ lárvakelés idején kitinszintézist gátló készítményekkel.

 

Az érés folyamata

 

Seregély (Sturnus vulgaris), galambok (Columbidae), verebek (Passer spp.) Kicsépelt tányérok.

 

Az érés kezdetétõl a betakarításig riasztással. Csapatba verõdött madárrajok ellen.

3. táblázat. A napraforgó fejlõdési szakaszai, a kórokozók és a védekezések közötti kapcsolat

A betegség megjelenése Betegség (kórokozó) Tünetek A kórokozó biológiája, terjedése, környezeti igénye Védekezés
Egész tenyészidõszakban Napraforgó gyûrûs mozaik (Cucumber mosaic cucu­movirus) A leveleken mozaikfoltok és sárga gyûrûk láthatók.

 

A vírusnak sok termesztett és vad gazdanövénye van. Mechanikailag – a fertõzött növény szövetnedvével – átvihetõ. Levéltetvekkel terjed. Rezisztenciára nemesítés, levéltetvek irtása.

 

Egész tenyészidõszakban Napraforgó peronoszpóra (Plasmopara halstedii)

 

A fertõzött kaszatból kelõ csíra-, vagy néhány leveles növények elpusztulnak, vagy a növény törpe marad. A levelek fonáki részén összefüggõ, sûrû penészbevonat van. Tányér nem képzõdik. A kifejlett növény levelein „olajfoltok”, majd ezek fonákán fehér penészgyep alakul ki. A ivaros eredetû spóráival a talajban, növényi maradványokban, illetve a kaszat héja alatt micélium formá­jában telel. A betegség kialakulásához a csapadékos, hûvös – 14-19 °C – idõjárás kedvez.

 

A betegséggel szemben ellenálló hibridek nemesítése és termesztése. Kaszatcsávázás szisztemi­kus hatóanyagú készítménnyel. Vetésváltás (5-6 év), korai vetés, árvakelések irtása.

 

Szikleveles állapottól Septóriás levélfoltosság

(Septoria helianthi)

 

A szikleveleken sárga, barnuló foltok jelennek meg. Késõbb az alsó, majd a felsõbb leveleken 5-15 mm nagyságú, kerek, vagy az erek által határolt szögletes, egyöntetû barna foltok láthatók. A foltok körül gyakran sárga udvar képzõdik. A foltok késõbb összefolyhatnak, így nagyobb levélrészek száradnak el. A gomba a fertõzött levelekben telel át. A korai fertõzésekhez esõs tavaszi idõjárás szükséges. Késõbb a meleg, párás idõ kedvez a betegség kialaku­lásának. A fertõzött növénymaradványok alászántása, vetésváltás.
Virágzás után

 

Napraforgó lisztharmat

(Erysiphe cichoracearum)
Az alsó és középsõ leveleken kezdetben laza, fehér, majd szürkés micélium bevonat jelenik meg. Ebben késõbb tûhegynyi fekete pontok, a gomba ivaros termõtestei láthatók. Sokgazdás – polifág – kórokozó. Mérsékelten meleg – 20 °C felett –, párás idõ kedvez a betegség kialakulásának.

 

Általában nincs szükség külön védekezésre.
Virágzás után Alternáriás levél- és szárfoltosság

(Alternaria helianthi)
A levélen szabálytalan, nagy kiterjedésû, növekvõ, egyöntetû barna foltok képzõdnek, a levél leszáradhat. A száron a foltok orsó alakúak, rajtuk fekete bársonyos penészbevonat alakul ki. A fertõzés kiterjed a tányér fonáki részére és a kaszatokra is. A gomba a kaszatokban, illetve a fertõzött növénymaradványokban telel. A betegség az idõsebb növényeken, meleg, párás nyári idõben jelenik meg.

 

Kaszatcsávázás, korai betakarítás, szükség esetén fungicides állománykezelés.

 

Termésképzés idején

 

Hamuszürke szártõkorhadás (Macrophomina phaseolina) A beteg növények a virágzást követõ idõszakban lankadnak, majd elhervadnak. A szár alsó része szürke, a bõrszövet leválik. A szár belsejében nagy tömegben képzõdnek a gomba mákszem méretû mikroszkleróciumai.

 

A kórokozó polifág. Áttelelése elsõsorban fertõzött növényi maradványokban történik. Fertõzött vetõmaggal is terjed. A meleg, aszályos nyár kedvezõ a fertõzéshez. A gomba sokgazdás, fertõzi többek között a kukoricát, szóját, babot, ezért a vetésforgó megtervezése különös körültekintést igényel. A fertõzött növénymaradványok mély alászántása, a kaszatcsávázás és az öntözés csökkenti a fertõzés valószínûségét.
A vegetációs idõ végén Napraforgórozsda (Puccinia helianthi) Virágzástól kezdõdõen elõször az alsó, majd a középsõ levelek fonákán jelennek meg a gomba pörsenésszerû vörösesbarna, porzó nyárispóra-telepei (uredo telepek). Késõbb ezek között fekete, ún. teleuto telepek képzõdnek A kórokozó a fertõzött növényi maradványokban telel. Meleg, párás nyarakon a megbetegedés mértéke nagyobb. Rezisztens hibridek termesztése. A fertõzött maradványok leszántása, az árvakelések irtása.