MENÜ

Vetés-ültetés-dugványozás- palántázás egész hónapban

Oldalszám: 19
2014.10.14.

A gazdálkodók ezeregy áprilisi szántóföldi tennivalóiról a lap korábbi számaiban, a 2003. évi Mezőgazdasági Kalendáriumban szerzőtársaimmal részletesen írtunk. Kiemelten foglalkoztunk többek között a fajta megválasztással, a vetõmag-vásárlással. Most összefoglaljuk a vetés-ületés-dugványozás-palántázás legfontosabb áprilisi munkálatait. A témakörnek az ad különös hangsúlyt, hogy ebben a hónapban kerülhet a szaporítóanyag a hazai szántóterület mint felén a talajba (több, mint 2 millió hektáron). Ha a munkaszüneti napokon nem kívánunk dolgozni és a statisztikailag várható 7-8 esős nap késleltetésével is számolunk, akkor a lehetséges 14-16 munkanap mindegyikén 142-150 ezer hektárt kell teljesíteni embernek és gépnek!

1. sz. táblázat
ÁPRILISBAN VETHETÕ/ÜLTETHETÕ FONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK
  Vetéshez megfelelõHÓNAP
NövényektalajhõmérsékletMárciusÁprilis
  (°C)3.1.2.3.
Lucerna6-7++   
Vöröshere7-8++   
Baltacím5-6++   
Burgonya6-8  ++ 
Cukorrépa7-8  ++ 
Takarmányrépa7-8  ++ 
Csicsóka5-6++   
Cikória5-6++   
Rostkender4-6++   
Napraforgó8-10    ++
Silókukorica7-8    ++
Szemes kukorica8-10    ++
Pattogatni való kukorica8-10    ++
Csemegekukorica10-12      +
Szója8-10    ++
Szudánifû7-9    ++
Szemes cirok8-10      +
Seprûcirok8-10    ++
Facélia6-7++   
Olajtök10-12      +
Fénymag6-10++   
2. sz. táblázat
Magyarország fontosabb meteorológiai adatai az 1951-1980 közötti idõszak átlagában április hónapra
MegnevezésDekádok
  I.II.III.
Átlag hõmérséklet-ingadozás dekádonként, °C8,29,310,8
Havi hõmérséklet-ingadozás, °C9,4-11,0
Csapadékos napok száma1-32-3
Havi csapadék-ingadozás, mm36-59
Csapadék-ingadozás dekádonként, mm10-1710-2412-21
* Utolsó fagyos napmájus 8.
Átlagos napfénytartalom, h174-191
A népi regula szerint hazánkban az elméletileg lehetséges utolsó fagyos nap május 25. Orbán napja. Jeles nap még április 24 (Szent György nap): „jó a búza, ha a varjú nem látszik ki belõle”.Az 1. sz. táblázatban összefoglaltuk az áprilisban vethetõ fontosabb szántóföldi kultúrákat, a 2. táblázatban pedig a sokéves meteorológiai adatokat. Ez utóbbival kapcsolatban azonban megjegyezzük:

 • statisztikai átlag konkrét esetekben a legritkábban következik be,
 • ma már a média által közölt rövidtávú meteorológiai elõrejelzés megbízható, különös figyelmet érdemel a talajhõmérséklet alakulása.
Ahhoz, hogy a kívánt termesztési célt elérjük több egymásra épülõ, egymásra ható elõkészítõ mûveletet kell elvégezni a különféle szaporítóanyagok földbe kerüléséig (továbbiakban a vetésig). Ezek sorrendje hozzávetõleg a következõ:

 • fajta megválasztás,
 • szaporítóanyag vásárlás (elõnevelés),
 • szaporítóanyag utóellenõrzés, -kezelés,
 • vetõ (ültetõ-) ágy elõkészítés,
 • vetõ (ültetõ-) gép elõkészítés,
 • vetés (ültetés),
 • vetés ellenõrzés,
 • magtakarás,
 • esetleg kelés elõsegítés,
 • esetleg pótlás.
Amennyiben túl vagyunk a fajtamegválasztáson, a vetõanyag beszerzésen nem árt még egyszer néhány dolgot ellenõrizni, utánszámolni esetleg bizonyos kezeléseket elvégezni. A fémzárolt, minõségbizonyítvánnyal ellátott vetõanyag nagy biztonságot ad és alapvetõ információkkal szolgál a vetést illetõen. Ilyenek lehetnek:

 • tisztasági százalék, T%;
 • csírázóképességi százalék, CS%;
 • egységnyi mennyiségben lévõ csíraképes mag-, gumó db;
 • kalibráltság (pl. kukorica, burgonya);
 • egyéb vetõanyag kezelések (oltás, stimulálás, csávázás);
 • különleges vetõmagvizsgálat eredményei (pl. kukoricánál a cold-teszt, vagy a Hiltner-féle tégladarás próba eredménye).
Ha a vásárolt vetõanyag nem csávázott, ezt a mûveletet „házilagosan” mindenképpen ajánlott elvégezni a faji sajátosságoknak megfelelõen, legalább a kórokozók ellen! EC (export céltermeltetés) esetén mindenképpen javasolt:

 • hivatalos mintavétel, a minta szakszerû megõrzése,
 • a vetés szempontjából alapvetõ vizsgálatok elvégzése (T%, Cs%, Emt).
A vegetatív szaporítóanyagok egyrészét, a termesztési célnak megfelelõen elõ kell csíráztatni (pl. újburgonya, vetõburgonya termesztésnél a rügypattintás, vagy az elõhajtatás gyakori eljárások). A dohánytermesztõk többnyire maguk nevelik a palántákat, de említhetnénk azokat is, akik komló ültetvényükhöz gyökeres dugványokat állítanak elõ. Ritkábban elõfordul a generatív szaporítóanyagoknál (szemtermés, magvak) is az elõcsíráztatás (tökfélék magvai, rizsszemek elõcsíráztatása vízbe vetéshez).A vetõanyag utóellenõrzése során legfontosabb, hogy még egyszer ellenõrizzük elegendõ mennyiség áll-e rendelkezésre? Ennek a számolási mûveletsornak kiindulási pontja mindig az optimálisnak becsült betakarítási tõszám (tõ/ha). Innét kell „visszaszámolni” a vetendõ, ültetendõ mag, gumó, palánta számhoz. A mûveletsort a technológiai leírás ismeretében a szemeskukorica példáján mutatom be.Egy gazda Jancsi MTC 360 hibridkukoricát termeszt 10 ha-on, a fajta és saját adottságai, lehetõségei ismeretében 68.000 tõ/ha betakarításkori tõszámmal reméli elérni a jövedelmezõ 8,5 t/ha szemtermést. Szemenkénti vetõgépe pneumatikus, 6 soros (sortáv 76,2 cm). Táblamérete ideális, 200 m x 500 m = 100.000 m2 =10 ha. Technológiájában a gyomszabályozást preemergens herbiciddel és egyszeri sorközkultivátorozással kívánja megoldani. Mindezek ismeretében vásárolt 10 db egységcsomag olyan vetõmagot, amelyben a minõségtanusítvány szerint 75.000 db csírázóképes kukoricaszem van. Elegendõt vásárolt-e?Számítási menet:1. A sorköz kultivátorozással elpusztul 3 %-a a növényeknek (becsült adat),2. Egyéb okok miatt a tenyészidõben (kórokozók, kártevõk) további 4 %-os tõpusztulással lehet számolni,3. A csírázóképes magok 8 %-a nem kel ki (rossz vetõágy, kártevõk, kórokozók),4. Tehát a 68.000 tõ/ha betakarításkori tõszám biztosításához 3+4+8=15 %-kal többet kell vetni, de nem egyszerûen 68.000 + 15 %-ot, mert a többletet is sújtják a tõszámcsökkentõ tényezõk.5. Ezért célszerû az elméleti 15 %-ot szintén 15 %-kal növelni: 68.000 + 10.200 + 1530 = 79.730 darabra,6. Ez még mindig nem a hektáronkénti szükséges magmennyiség, mert ott van még a szegélyvetés szükséglete is, most még közbeesõ számításokat kell végeznünk a végsõ értékhez, ami nem felesleges, mert ezek az adatok a vetõgép beállításhoz, a vetés ellenõrzéshez jók lesznek,7. Vetõgépünk 1 hektáron 76,2 cm-es sortávolsággal 10.000 m:0,762 m ≈ 13123,4 m sort (folyómétert, fm) vet, 10 hektáron 13.123,4 m-t (fm-t)8. Az 5. pontban kiszámoltuk, hogy hektáronként 79.730 darab szemet kell elvetni, aminek a 7. pont szerint 13.123,3 m-en egyenletes eloszlásba kell a földbe kerülni ehhez pedig a gépnek méterenként 79.730:13.123,3 ≈ 6 db-ot kell kivetni, mégpedig 100 : 6 ≈ 16,7 cm-es tõtávolságra,9. Mivel a tábla rövidebbik oldalain „illik” legalább 1-1 gépalja szegélyt is vetni, ez tovább növeli a szükséges vetõmag darabszámot, mégpedig: 2 x 200 m x 6 sor db/m = 14.400 db-bal a 10 hektáron,10. Összes vetendõ magszám a 10 hektárra tehát (10 ha x 79.730 db/ha) + 14.400 db = 811.700 db.11. A 75.000 db-os egységcsomagból tehát 811.700 : 75.000 = 10,82 darabot, kerekítve 11 darabot kellett volna venni!(Olyan esetben, amikor nem ismerjük az egységnyi mennyiségben lévõ csírázóképes magok számát, de közlik a T%-ot, a CS%-ot, az emt-et, akkor elõször a használati értéket számítjuk ki: HÉ = , majd az emt alapján a HÉ-kel növelt magmennyiséget. (Egyszerû számtan: amennyi a mag grammban kifejezett ezermagtömege, ugyanannyi kg-ban van 1 millió mag. Pl. ha 42 g emt-û a búza, akkor 42 kg-ban van 1 millió szem).A növényállományok gyors, robbanásszerû keléséhez, kezdeti fejlõdéséhez (hogy mielõbb „kinõjjenek a kártevõk foga alól”) elengedhetetlen a jó minõségû vetõágy elõkészítés. A „kemény ágy és puha, meleg takaró” elv jó irányelv a generatív szaporítóanyagokra (magvak, termések, szemek). Kis ábrán szemléltetve:„takaró” · · · ·   vetés- mélységAprómorzsás, légjárható, könnyen felmelegedõ
„ágy”   gyökérágyTömöttebb, vízben, tápanyagban gazdagabb
Az õszi alapmûveléssel készítjük elõ a gyökérágyat. Tavasszal a felszín egyengetéssel (simító), a vetés mélységéig történõ porhanyítással, lazítással (kombinátor, ásóborona pl.) képezzük a puha takarót. A magvak helye a kettõ határán van!Néhány jó tanács a kivitelezéshez: • a téli csapadék megõrzése nagyon fontos, ezért mihelyt lehet (nem ragad már a talaj a mûvelõeszközre) lássunk munkához, • a nedvesség megõrzéshez elengedhetetlen a mûveletszám csökkentés (pl.: simító + max. 2x-i kombinátorozás), • a vetés elõtti vetõágy felszíne élõ gyomoktól mentes legyen (kivétel a kukorica pre-post herbicides gyomszabályozása), • ha presowing herbicid kezelés szerepel a technológiában, ajánlatos egy fokkal finomabb vetõágyat készíteni, mint amit a vetõmag egyébként igényelne (kukorica, napraforgó).
A vegetatív szaporítóanyagoknak (burgonya-, csicsóka gumó, komló dugvány, dohány palánta) az ültetés teljes mélységéig, illetve a burgonyának a szekunder bakháthoz szükséges mértékig (20-25 cm) laza, aprómorzsás talajelõkészítés szükséges.A növények tenyészterület igénye (méret, alak), fiziológiai sajátosságai, a talaj tulajdonságok, a termesztéstechnológia (gyomszabályozás, öntözés, betakarítás), a termés további feldolgozása (zöldtakarmány, silózás, hibrid vetõmag elõállítás), a termesztés költségeinek csökkentése, a talajkárosodás mérséklése, a technikai lehetõségek (vetõgép típusok, kombinált eszközök, stb) a vetési módok széles skáláját hozták létre. A bõség akkora, hogy e cikk keretében csak vázlatos ismertetésükre és esetenként 1-1 példával történõ illusztrálásra vállalkozhatok.Tulajdonképpen a vetési módok két nagy csoportja alakult ki: a szórva vetés és a sorba vetés.Szórva vetésnél a teljes területen egyenletes eloszlásban kerül a mag kijuttatásra. A forgalomba lévõ szórvavetõ gépek fûmag és pillangós aprómagvak vetésére készültek. Amikor gabonaféléket csoroszlya nélküli vetõgéppel, mûtrágyaszóróval juttatnak ki, vagy az elõcsíráztatott rizst repülõgéprõl szórják le, ezeket kényszer megoldásnak tekinthetjük.A sokféle sorba vetési módot szinte lehetetlen egységes elvek szerint csoportokba skatulyázni, inkább a fõbb változatokat sorolom fel.Sûrûsoros v. gabona vetésrõl beszélünk, ha a sorok közötti távolság 10,0-15,2 cm (gabonafélék, borsó, évelõ pillangósok, õszi- tavaszi zöldtakarmány keverékek, len kender, stb. kerülhetnek így vetésre). Bizonyos esetekben dupla, vagy tripla gabona sortávolságra is vetnek. Gyakran találkozni az ún. „ mûvelõnyomós, vagy másnéven mûvelõutas” változattal is, amellyel a fejtrágyázás és a növényvédelmi kezelések okozta taposási kár küszöbölhetõ ki. Régebben próbálkoztak pl. rostlennél a keresztirányú vetéssel, amikor a fele-fele magmennyiséggel, két menetben hosszában és keresztbe is vetettek a jobb egyedi tenyészterületi alak létrehozásáért. A sûrûsoros sávos vetésnél 1-2 gépalja vetés után üres sávokat hagynak, magas szaporulati fokú vetõmagtermesztésnél, jó „szegélyhatást” mutató növényfajoknál gyakori ez a változat. Alávetésnek nevezzük pl. amikor elõször elvetik a tavaszi takarmányárpát 4-5 cm mélyre, majd hengereznek és 2-3 cm mélyre, az árpára keresztbe vörösherét vetnek, ami aztán a „takarónövény” alatt nõ. Ha kiritkult õszi gabonára tavasszal vörösherét, lucernát vetnek, rávetésrõl beszélünk (agronómiailag erõsen kifogásolható, csak kényszer megoldás).A széles, vagy kapás sortávolságra vetés is sokféle, a vetett sorok (a faji sajátosságok, a gyomszabályozás módja, stb. szerint) 45-80 cm-es sorközökkel váltakoznak. Manapság a kapáskultúrákat szemenként, a sorokban elméletileg egyenlõ távolságra vetik. Cukorrépánál beszélünk laza állományú (utólagos tõszámbeállítás kell) és helyre vetésrõl (1,3-1,5 U-egység). A kukoricát, napraforgót 70,0-76,2 cm-es sortávolságra vetik, de volt próbálkozás az ún. ikersoros vetési módra is, amikor még a kémiai gyomszabályozás gyerekcipõben járt (érdekes, hogy ma ismét kísérleteznek ezzel a móddal, éppen a herbicid terhelés csökkentésére). Szalagos vetési módról akkor beszélünk, amikor két faj 6-18 soronként változik azonos táblán, elválasztó üres sávok nélkül (pl. kukorica-szója). A köztes vetés is „kétfajú” változat (pl. kukorica-bab), a kukorica sorokba lehet a babon kívül tökféléket, de még takarmányrépát is vetni. Újabban a takarmánygazdálkodók köztes vetésben is termesztik a silókukoricát cukorcirokkal (azonos, vagy váltakozó sorban). A fészkes vetési módot ma már csak a kisgazdaságok alkalmazzák a tökfélék termesztésében. A frakcionált és az osztott idejû vetési mód gyakori a hibridkukorica vetõmagtermesztésében. Egészen különleges az ún. köztes védõnövénnyel való mód is (catchrop). Kalászos-kapás termesztési sorrendben a kalászos lekerülése után sûrûsorosan télen kifagyó növényt (pl. mustár, olajretek) vetnek, tavasszal direktvetõgéppel pedig földbe kerülhet a kapásnövény. Eróziónak, deflációnak kitett területen lehet létjogosultsága. Bakhátas mûvelés-, illetve ültetési mód klasszikus növénye a burgonya (újabban a széles-ágyásos bakhátas móddal is találkozni), de gyökérzöldség féléket is termesztenek így. Extenzív-félintenzív termesztési körülmények között lehet találkozni a direktvetés különbözõ változataival. A XX. század közepétõl terjedt el a minimum tillage és no tillage. A mûvelettakarékos talajmûveléshez kapcsolódóan a Howard cég az 1970-es években szerkesztette az elsõ direktvetõgépet. Ma már a gabonafélék, a kukorica vetésére egyaránt többféle konstrukció van forgalomba. A minimális talajmûvelést és a direktvetést egységes termesztési eljárásként értékelve kétségtelen, hogy számos elõny mutatkozik: • energia (költség) takarékos, többnyire szubvencionált,
 • talajkímélõ,
 • gyors,
 • megõrzi a talaj szervesanyag készletét.
Néhány az eljárás javára írható elõny nem bizonyított, vagy nem minden talajtípuson érvényesül:

 • a mulch pozitív szerepe (talajhõmérséklet, gyomosság),
 • javul a talaj vízgazdálkodása (vízzáró réteg).
Számos probléma is felmerül:

 • a termés többnyire kisebb,
 • a direktvetõgép drága,
 • nem nélkülözhetõ a periodikus mélymûvelés,
 • a PK mûtrágyák talajba juttatásához új gép (injektor) kell, vagy tartalékoló adagok szükségesek 3-4 évente,
 • a növényvédelmi tennivalók új megoldásokat igényelnek.
Mindent egybe vetve csak alapos tervezés és fõként újszerû komplex ismeretek megszerzése után lehet sikeres ez utóbbi termesztési eljárás, aminek csak egyik eleme a direktvetés.A vetési módok után térjünk át a vetésidõ, a tõszámtervezés és a vetésmélység általános tudnivalóira.A tavaszi vetésû növények vetésidejét elsõsorban a fajok (fajtáik) biológiai igénye, de még inkább alkalmazkodó képességük szerint választjuk meg.Az ésszerûség határain belül törekedjünk a korai vetésre, mert:

 • még elegendõ nedvesség van a kezdeti fejlõdéshez,
 • a június végétõl várható száraz periódusra a nyári betakarítású növények túl lesznek termésképzésük jelentõs szakaszain, a hosszú tenyészidejük pedig ki tudják fejleszteni teljes vegetációs felületüket, a termésképzéshez szükséges szerveiket,
 • hosszabb tenyészidejû, örökletesen nagyobb termésre képes fajtákat termeszthetünk.
Az idõsoros kísérletek és a gyakorlat is azt bizonyította, hogy a korai vetés kockázata általában kisebb, minta késõi. A nemesítõi munka eredményei, különösen a melegigényes fajoknál abban is megmutatkoznak, hogy egyre több fajta csírázik, kel kielégítõ ütemben alacsonyabb hõmérsékleten. A korai vetés kockázata a jó fajta és a kifogástalan minõségû vetõanyag mellett tovább mérsékelhetõ, ha: • több fajtára alapozzuk a termesztést,
 • figyelembe vesszük a tábla kitettségét, az eltérõ talajtípusok hõgazdálkodását,
 • kifogástalan vetõágyat készítünk.
A vetés egyik központi kérdése a vetendõ csíraszám, gumó-, dugvány- és palántaszám. A kérdés összetettségét az elõzõekben bemutatott „kukoricás” példa részben érzékelteti. A nemesítési és agrotechnikai kutatások jól behatárolják a fajták optimális tõszám intervallumát, ún. „tól-ig” sarokszámokkal, ajánlatos ezen belül maradni. A termesztés helyéhez közeli fajtaösszehasonlító kísérletek is fontos információ-hordozók. A kevesebb tõszámot válasszunk, ha:

 • sekély termõrétegû a talaj,
 • rossz a talaj tápanyag- és vízszolgáltató képessége.
Sûrûbb állományt tervezhetünk, ha:

 • jók a talaj adottságok,
 • elegendõ trágya mennyiséget biztosítunk,
 • kifogástalan a növényvédelmi technológiánk,
 • lehetséges az öntözés.
Összefoglalva, extenzív körülmények között ugyanazon fajtát kisebb tõszámmal termesszük, mint intenzív viszonyok esetén.Amit végképpen ne tegyünk, mert „visszaüt”:

 • csíraszám növeléssel nem kompenzálható a rossz minõségû vetõágy,
 • nagyobb tõszámmal nem növelhetõ a víz- és tápanyag hiányból eredõ kisebb hozam.
Ami a vetésmélységet illeti, elsõsorban faji igényeket kell kielégíteni. Ezen kívül feltétlenül mérlegelendõ a talaj kötöttsége is vetés ideje, esetleg a várható madárkár (borsó, bükköny, kukorica, napraforgó). A javasolt határértékek között:

 • mélyebbre kell vetni lazább talajon, korai vetésnél,
 • madárkárra számítva (fácán, varjú, galamb különösen a települések szomszédságában, ahol a riasztás lehetõsége is korlátozottabb).
Nagyon fontos az egyenletes vetésmélység (vetõágy minõség). A túl mélyre került magokból nem, vagy késõn kelnek a növénykék és áldozatul esnek az infraspecifikus (fajon belüli) konkurrenciának.A vetés sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen a kifogástalan mûszaki állapotú vetõgép, annak jó beállítása és a vetésellenõrzés.A sokféle vetési módhoz hasonlóan a vetõ- és ültetõ gépek széles választékát találjuk a hagyományosoktól a legkorszerûbb elektronikával felszereltekig bezárólag. Általánosan elvégzendõ munkák vetés elõtt:

 • szükséges alkatrész csere (sornyitók, vetõelemek, hidraulika, stb.),
 • kenõanyagok feltöltése,
 • gumiabroncs nyomás ellenõrzés,
 • kiegészítõ berendezések (sorjelzõ, mûtrágya- és növényvédõszer adapter) állapotvizsgálata,
 • vetésellenõrzõ monitor vizsgálat,
 • gépkönyv szerinti beállítás, ill. annak módosítása,
 • próbavetés a gépudvaron (hossz- és keresztirányú vetés egyenletesség),
 • biztonságtechnika ellenõrzése,
 • magfeltöltök vizsgálata (nagy teljesítményû gabona vetõgépeknél).
A vetés megkezdése után kezdetben sûrûbben, késõbb alkalomszerûen mindenképpen ellenõrizni kell a tényleges mûködés helyességét.A mai vetõgépek túlnyomó többsége magtakaróval, sortömörítõ hengerrel ellátott. Elõfordulhat azonban, hogy vontatott a kelés, mert száraz a vetõágy. Ilyenkor segíthet, vizet préselhet, hozhat fel az altalajból a vetés hengerezése (laza talajon jobb a gyûrûshenger).Dr. Késmárki István