MENÜ

Tisztelt Olvasóink és Partnereink !

Oldalszám: 4
2014.10.14.

Lapunk szerkezeti felépítése és munkatársaink ars poetica-ja az Önök legteljesebb kiszolgálását és a szakmai bizalomra épülő magatartás elsőrendűségét tükrözi alakulásunk óta. Sok laptársunkhoz hasonlóan kötöttük ki a szerzők személyes felelősségét az általuk leírtak tartalmával kapcsolatban. Mindezek ellenére természetesen akadtak apróbb félreértések (ábraelírás, szöveghiba, info-adatok pontatlansága, stb.). Ezeket - csakúgy, mint a cikkekkel kapcsolatos részletesebb információk átadását - szerkesztőségünkön keresztül minden esetben sikerült tisztázni, s ez a célunk a jövőben sem változik ! … azaz annyiban feltétlenül módosul, hogy a mai, egyre modernebb technikai és technológiai hátterű idők szavához igazodóan ezentúl felvállaljuk az un. kiemelten fontos témakörű szakcikkek külső szakmai lektorálását!

Az elsõ vihart kavaró eset - amelyrõl a bekért szakvéleményt az alábbiakban közöljük - egyértelmûen rámutatott a továbblépés szükségességére: így a jövõben a szerkesztõbizottság az általa fontosnak „zsûrizett” anyagokat lektoráltan adja ki, s ennek idõ- és pénzügyi terheit magára vállalja. Célunk az öt éve tartó töretlen lendület folytatása, s a szakmai elsõbbrendûséget vállaló hitvallásának megerõsítése Önök felé !

AGRO NAPLÓ szerkesztõbizottság