MENÜ

Gépek a zöldség- és aprómagvak vetéséhez

Oldalszám:
2013.02.19.
A zöldségfélék és az apró magvú növények vetésére kizárólag szemenkénti vetõgépeket használnak. A különbözõ fajtájú, méretû és alakú, igen eltérõ ezermagtömeggel jellemezhetõ magvak vetése a gépekkel szemben számos „szigorú” követelményt, támaszt, amelyeket a direkt ilyen célokra kialakított zöldség- és aprómagvetõ gépek - a köznyelvben használtan: precíziós kertészeti vetõgépek - biztosítanak. A széles (45-76,2 cm) sortávolságú növények (pl.: cukorrépa, kukorica, stb.) magvainak vetésére használt szemenkénti vetõgépekhez képest ezeknél a vetõgépeknél lényeges eltérés az is, hogy keskenyebb sortávolságokban, iker vagy többes (sok esetben tandem) sorokban kell a megfelelõ munkaminõségi mutatókat (pl. a hosszirányú vetésegyenletességet, a vetési mélységegyenletességet, a keresztirányú adagolási pontosságot) biztosítani.
A vetés technológiai mûveleteA „kertészeti vetés” munkamûveletének jó minõségû kivitelezéséhez elengedhetetlen a megfelelõen átmunkált, a talaj felsõ 8-10 cm-es rétegében aprómorzsás, laza kertészeti-vetõágy kialakítása. Ezen technológiai munkamûveletre a különbözõ lazító+porhanyító+ simító+visszatömörítõ talajmûvelõ eszközökkel felszerelt (kombinált) magágykészítõ gépek, ill. az alapmûvelések után alkalmazott rotációs talajmarók a legalkalmasabbak. A talajnedvesség megõrzése, valamint az energiatakarékosság szempontjából elõnyösek az olyan mûveleti gépkapcsolások (pl.: talajmaró+ágyáskészítõ+vetõ gépkombinációk), amelyekkel a vetéssel egymenetben több munkamûvelet elvégzésére nyílik lehetõség.A zöldség- és aprómagvetõ gépek egyedi vetõegységekbõl épülnek fel, amely vetõegységek (az egyes vetõkocsik) önállóan végzik a magvak kijuttatását. A különbözõ szerkezeti egységbõl összeállított soronkénti vetõkocsik egyszerre több technológiai mûveletet is elvégeznek: • a talajfelszín elsimítása, a rögök félreterelése a vetõsorokból az állítható rögterelõvel;
 • a talaj vetõsávjának elõtömörítése a mellsõ tömörítõ kerékkel;
 • a vetõbarázda kialakítása a különbözõ csúszócsoroszlyákkal;
 • a vetõmagvak kiadagolása a vetõszerkezetbõl a barázdába, vetõmag-pótlás a magtartályból;
 • a magvak lenyomása a barázda-fenékre a keskeny magnyomó kerékkel;
 • a vetõmagvak lezárása, a barázda betakarása, feltöltése a magtakarókkal;
 • a talajfelszín elmunkálása, visszatömörítése a hátsó tömörítõ kerékkel.
A vetõgépek általános felépítéseA zöldségfélék vetõgépei függesztett kivitelben készülnek, az üzemeltetõ erõgéphez hárompontos függesztõ berendezéssel kapcsolódnak. A gépek vázát zártszelvényû gerendely képezi, de a sûrûsoros, tandem kivitelû gépeken két gerendely is megtalálható. A gépek gerendelyeihez - könnyen oldható - kengyelekkel és tartóbilincsekkel az egyes vetõelemek (vetõkocsik) vannak felerõsítve. Egy-egy vetõelem önállóan végzi a vetést, így a kézi változatokban 1-2; az egytengelyes kertitraktorokra függesztett változatokban 1-4; míg a nagyobb munkaszélességû gépeknél 3-18 elem - ez tandem elrendezésben 32-soros is lehet - közös vázra kapcsolása képezi a vetõgépet. A vetõkocsik többségénél - a jobb, egyenletesebb talajkövetés és a pontosabb vetési-mélységtartás érdekében - paralell-tandem felfüggesztést alkalmaznak, de az egyszerûbb gépeknél a csuklós-karos vagy a paralelogramma felfüggesztésû vetõelemek találhatók meg. Az egyedi vetõkocsik egy-sor, iker-sor vagy hármas-ikersor vetésére alkalmas magadagoló szerkezettel vannak ellátva, így a gépek a sûrûsoros (min. 50 mm sortávolságú) vetésre, valamint a sávos (szórt)vetésre is alkalmasak. A magadagoló szerkezetek alatt elhelyezett vetõbarázda-nyitó csúszócsoroszlyák - a kívánalmaktól függõen - egy-soros, iker-soros vagy három-soros mag lehelyezést tesznek lehetõvé. A különbözõ kialakítású sornyitó csoroszlyák választéka lehetõvé teszi, hogy a termelõ - a megfelelõ magadagoló szerkezettel kombinálva - azt a sor- és tõtávolság elrendezést, ill. tõsûrûséget válassza, amellyel a célnak megfelelõen tudja befolyásolni a termesztendõ növény tenyészterületét és méretét. A gépek vetõelemeire szerelt ékalakú rögterelõk eltávolítják a vetõsorba esõ rögöket és a talajfelszín utólagos simítását is elvégzik. Az egyes vetõelemek mellsõ talajtömörítõ kereke gumiborítású Farmflex vagy (sima) acélhengeres kivitelû, míg a hátsó tömörítõ kerék - az elõzõkön kívül még - konkáv tömörítõ kerék, rácsos pálcás henger is lehet. A sávos- és iker-soros vetéseknél széles (gumiborítású vagy acélhengeres) tömörítõ kerekek zárják le a talaj felszínét. A gépek vetõelemei keskeny kialakításúak, így biztosítva az iker-soros vetésnél megkívánt agrotechnikailag optimális sortávolságok beállításának lehetõségét.A „kertészeti” vetõgépek vetõ/adagoló szerkezeteit a járókerekekrõl lánc(le)hajtások (elõtéttengely és több fokozatú hajtómû közbeiktatásával) biztosítják. A különbözõ lánckerekek áttételeinek változtatásával, a hajtómû fokozatok átállításával a megkívánt tõtávolságok - széles tartományban és sok fokozatban - állíthatók be. A járókerekek felszerelése, áthelyezhetõsége - a más szemenkéntvetõ gépektõl eltérõen - biztosítja, hogy a zöldség- és aprómag vetése nemcsak a síkmûvelésû termesztésnél, hanem ágyásos és bakhátas mûvelés esetében is megoldható.Magadagolók, vetõszerkezetekA zöldségfélék vetõgépeinek magadagoló/vetõ szerkezeti egysége mechanikus vagy pneumatikus rendszerû lehet. A hazai gyakorlatban a mechanikus rendszerûek közül a palást-cellás, a lyuk-szalagos és a merítõ-kanalas (kanalas-sejtes) megoldások az elterjedtebbek. A pneumatikus rendszerû vetõszerkezettel rendelkezõ gépek között a szívólégárammal mûködõ, a kettõs-pneumatikus (szívó-nyomó légárammal mûködõ) vetõszerkezetek az ismertebbek. A pneumatikus vetõszerkezetû gépek mûködéséhez szükséges vákuumot (ill. légnyomást) az üzemeltetõ erõgép TLT-jérõl meghajtott ventilátor biztosítja.A vetõgépek legfontosabb szerkezeti egységei a magadagoló szerkezetek. Ezek a • palástcellás rendszerûeknél: a vetõtárcsa palástján kialakított különbözõ számú és nagyságú cellával ellátott celláskerekek a maglesodró hengerrel, valamint a magkilökõ lemezzel; • a lyukszalagos rendszerekénél: a végtelenített (gumi/textil betétes) szalagok, amelyek különbözõ átmérõjû és számú furatokkal ellátottak; • a merítõ-kanalas megoldásoknál: a haladási irányra merõleges tengelyû (forgó) tárcsára szerelt fix vagy vezérelt mozgást végzõ kanál alakú sejtek; • a szívó légárammal dolgozó rendszereknél: a lapos (sík) vetõtárcsák, amelyek különbözõ (0,5-3,0 mm) átmérõjû és (18-120 db) furatszámú furatokkal rendelkeznek, valamint külön lesodró választja le a magvakat; • a kettõs-pneumatikus vetõszerkezeteknél a szívó-oldali keskeny vetõtárcsák különbözõ furatokkal (furatsorokkal), valamint a nyomó-oldali magleválasztó és tisztító rendszerek.
Valamennyi vetõszerkezet fontos jellemzõje a magadagolási intenzitás, a magadagolás sebessége, amely nagyban befolyásolja a vetõgépek üzemeltetési sebességét. Az egyes magadagoló szerkezetek esetében - a munkasebességtõl és a kivetendõ mag megkívánt sûrûségétõl függõen - az adagolási intenzitás nagyon különbözõ. Ezen mérõszám - a magadagolási intenzitás - értékei (3,6 km/h) (1 m/s) munkasebességnél ~ 4-12 db mag/sec, míg 7,2 km/s (2 m/s) üzemeltetési sebességnél ~ 20-50 db mag/sec közötti is lehet. Általánosságban: a mechanikus magadagoló szerkezetek a nagyobb méretû magvakat a kisebb sebességek esetén, míg a (kettõs) pneumatikus vetõszerkezetek inkább az apróbb magvakat nagyobb sebességek esetén kedvezõbben vetik ki.Gépbeszerzési lehetõségekAz év elején jelent meg a „Mezõgazdasági gépek katalógusa 2003” c. kiadvány, amely a piacon kapható mezõgazdasági gépeket, közöttük a zöldség- és aprómagvetõ gépeket is - fõbb mûszaki adatokkal, forgalmazókkal és árakkal - tartalmazza. A gépkatalógusban hét ország 13ogyártójának 21 alaptípusú zöldség- és aprómagvetõ gépe található meg, s több mint 480 különbözõ felszereltségû változata közül választhatnak a felhasználók. A katalógusban közölt 2003. évi árak a mezõgazdasági géptámogatás alapját képezik, ugyanis ezen gépkatalógus egyben a támogatási rendelet melléklete. Az árak általában a mûködõképes gép alapkivitelére vonatkoznak, tartalmazzák a vámot, a kereskedõi jutalékot, a szállítási költséget a forgalmazó telephelyéig, stb., de nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az 1. táblázatban néhány, az országban használt - jelenleg is forgalmazott - zöldség- és aprómagvetõ gép fõbb mûszaki jellemzõi és árai találhatók meg.Gödöllõ, 2003. február 26.Dr. Fûzy JózsefFVMMI GM Kht. - Gödöllõ<öldség- és aprómagvetõ gépek*Zöldség- és aprómagvetõ gépek*
Vetõgép gyártó és típusGyártó országVetõegységek (sorok) számaMunka- szélességVetõegység minimális távolságaVetõszer-

kezet

rendszere
Teljesítmény- igényA gép tömegeA gép ára**
(db)(cm)(mm)(kW)(kg)(EFt)
ACCORD MINIAIRD6300120kettõs pneumatikus406204.564
MINIAIR  15600120kettõs pneumatikus5912408.105
AGRICOLA ITALIAN A SN–1-130I6120150kettõs pneumatikus375804.566
SNA-2-260  8160200kettõs pneumatikus377007.872
GASPARDO V 5 TRIS B-2,75/8I827550kettõs pneumatikus447555.986
V 12 B-3,2/10  10320120kettõs pneumatikus446303.347
V 20 M-5,6/16  16560200kettõs pneumatikus4417858.482
G-1H10400250mechanikus20110349
GSZV  8350240mechanikus28306716
HERMEX  1560050kanalas tárcsás808202.326
MONOSEM MSAF12570200kettõs pneumatikus7412007.652
MULTI VET MR-845 SH8320220lyukszalagos153601.854
MR-875 P  7320220kettõs pneumatikus254752.483
SFOGGIA DELTAI9450170kettõs pneumatikus605802.953
DELTA MAX 18 S  18800180kettõs pneumatikus74110010.205
STANHAY ROBIN 870GB6270210lyukszalagos304202.949
SINGULAIRE 785  6270200kettõs pneumatikus305305.663
WEREMCZUK-ALEXPL12360220lyukszalagos305103.990
Megjegyzés: * Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2003. ** A gépárak az alapfelszereltségû gépekre vonatkoznak