MENÜ

A gyakorlat korszerű öntözési módjai, gépei és berendezései

Oldalszám: 71
2014.10.17.

A hazai korszerű növénytermesztési technológiák, az intenzív, belterjes gazdálkodások, a szántóföldi növények egyrészének (pl. burgonya, cukorrépa, árú- és csemegekukorica, míg a kertészeti növények (pl. zöldség- és káposztafélék, stb.) nagyrészének a vegetációs időn belüli - esetleg többszöri - öntözését kívánják meg. Ennek megvalósítására nemcsak a hazai éghajlati körülmények és a többnyire szélsőséges időjárási viszonyok „kényszerítik” a gazdálkodókat, hanem annak felismerése is, hogy a mesterséges vízutánpótlással - az okszerű öntözéssel - a kultúrnövények növekedésének, fejlődésének olyan biztonsági faktor adható, amely a terméseredmények növekedésében kimutatható, ezáltal a termesztés jövedelmezőségében (gazdaságosságában) realizálható. Örvendetes, hogy az öntözéssel kapcsolatos technológiai- és gépvásárlási beruházások az elmúlt években folyamatosan növekedtek és ezekhez a szaktárca (FVM) megfelelő állami támogatást is biztosít.

Öntözési módok, öntöző gépek/berendezések

A szántóföldi és kertészeti növények termesztése során - azok vegetációs időszakában - a hiányzó csapadék mesterséges pótlása öntözéssel lehetséges. A mesterséges vízpótlásra - a gépi öntözésre - jelenleg a hazai öntözésre berendezkedett terület kb. harmadán (120-150 ezer hektáron) kerül sor. Az alkalmazható, ill. alkalmazott öntözési módokat több tényező (talajtípus és állapot, a termesztett növény vízigénye, fejlettségi állapota, stb.) megléte/megnemléte is befolyásolja, azonban az öntözés módja szerint három nagyobb csoport: az esőztető, a felületi- és a mikroöntözési módok különböztethetők meg. A hazai gyakorlatban az öntözött területek nagyobb részén (~80-90 %-án) a mozgásközben végzett esőztető folyamatos öntözési mód terjedt el, amelyekből - a tényszerűen öntözött területekre vonatkozóan - a csévélhetõ tömlős öntözőberendezések 70-75 %-ot, a lineár és a center pivot (körforgó) berendezések 15-20 %-ot képviselnek. A felületi vagy az altalaj, ill. a mikroöntözési módokat a hazai öntözött terület 10-15 %-án alkalmazzák. Az öntözési módok természetesen meghatározzák azokat az eszközöket (gépeket és berendezéseket), amelyeket az öntözés technológiájában alkalmazni szükséges. Ennek megfelelően esőztető öntözési mód esetében a vízelosztás szakaszos vagy folyamatos lehet, amelyet a lineár és a center pivot (körforgó), ill. a csévélhető tömlős öntözőberendezések valósítanak meg. Ezen berendezések vízelvezetését öntözőcsatorna, beépített-, vagy mobil csővezetékek biztosítják. A víznyerés módjától függően (csőkút, hidráns, vízfolyás, csatorna vagy tározó) az öntözővíz kiemelését, annak továbbítását öntözõ-, vagy átemelő szivattyúk, szivattyús aggregátok végzik el, ill. amennyiben lehetséges a vízkiemelés gravitációs úton is megtörténhet.

A hazai öntözési technológiákban legnagyobb területen alkalmazott csévélhető tömlős öntözőberendezések egyaránt alkalmasak az alacsony és magas növényi kultúrák esőztető öntözésére, a jó minőségű, egyenletes, szabályozható vízborításra. Ezen öntözőberendezések népszerűségét azzal lehet magyarázni, hogy azokat bárhol lehet alkalmazni, ahol öntözni lehet, áttelepítésük könnyen, gyorsan megvalósítható, üzemeltetésük egyszerű, beruházási igényük - az öntözött területre vonatkoztatva - a lineár berendezésekhez képest kisebb.

A csévélhető tömlős öntözőberendezések a leggyakoribb járva üzemelő öntözőgépek. Vízadagoló elemeik egy-két nagyhatósugarú szórófej, esetleg több vízszétosztó elemmel rendelkező - 20-50 m munkaszélességű - öntöző konzol. A vízellátást csévélhető félmerev, kemény polietilén (KPE) tömlővel, vagy műszálszövettel erősített - lapuló - gumitömlővel biztosítják. Az utóbbi időben az ilyen öntözőberendezések többségénél a (30-140 mm átmérőjű) kemény polietilén tömlőket alkalmazzák. A berendezések főbb szerkezeti részei: az alváz a futóművel, a felépítmény a csévélhető tömlődobbal, a dobmeghajtó berendezés és a vízszétosztó rendszer. Az öntözőberendezések futóműve egytengelyes vagy tandem kerekes megoldású. A felépítményen a csévélhető dob forgózsámolyon elfordítható kivitelben készül, így a tömlő kifektetése a megkívánt irányban elvégezhető. Az öntözőgépet traktorral telepítik ki az öntözendő területre, kitámasztó lábaival rögzítik, majd ugyanaz az erőgép - a szórófej állvánnyal vagy öntözőkonzollal együtt - kifekteti (lecsévéli) a KPE tömlőt. Ezen öntözőberendezések vízzel való kiszolgálásához mobil szivattyús aggregátokat, traktor TLT meghajtású, vagy villanymotoros szivattyúkat használnak. A vízkiemelés helyétől gyorskapcsolású - általában alumíniumból készült -, 6 m hosszúságú öntözőcsövekkel szállítják a vizet a öntözőgéphez. A víz bevezetése a kétponton csapágyazott öntözõdob tengelyében történik meg. Öntözés közben a tömlõdob forgatását és ezáltal a kifektetett tömlõ (vissza) felcsévélését leggyakrabban az öntözõvíz energiáját felhasználó turbina, vagy kilincsmûves munkahenger végzi el. A szórófejállvány (öntözõ konzol) öntözési sebessége szabályozható és ezzel a kijuttatható vízborítás nagysága változtatható. A szomszédos sávok határvonalán egy bizonyos sáv átfedéssel kap vízborítást, így csak az öntözés hasznos szélességét lehet figyelembe venni, ezért a nagyhatósugarú szórófejes berendezéseknél a névleges munkaszélesség általában a szórási sugár kétszeresének 85 %-a. A gyakorlatban ugyanilyen hasznos szélességi mérettel kell a berendezést a következõ fogáshoz - öntözési sávhoz - áttelepíteni. A kiöntözni kívánt vízborítás nagysága az öntözött sáv szélessége és a csévélési sebesség ismeretében a térfogatáramtól - az idõegység alatt kijuttatott vízmennyiségtõl - függõen választható meg, ill. állítható be. Az erre vonatkozó (adatokat) táblázatokat - az egyszerûbb kezelhetõség érdekében - az egyes gépeken is elhelyezték. A berendezéseken alkalmazott nagyhatósugarú szórófejek cseréjével, a különbözõ nyomásfokozatok beállításával sokféle üzemeltetési változat létesítésére van lehetõség. Az alaktartó KPE csöves berendezésekkel szabálytalan alakú táblák is öntözhetõk, így a telepítési lehetõségeket a gyakorlatban jól ki lehet használni.

A korszerû tervezési elvek alapján kialakított lineáris rendszerû öntözõberendezések az öntözéses növénytermesztésben igen jó eredménnyel alkalmazhatók, az intenzív gazdálkodás termelékenységét és biztonságát fokozzák. A lineár és center pivot öntözõberendezések különbözõ változatai a legmagasabb fokon automatizált gépek. Munkaminõségük a gyakorlati megfogalmazás szerint - a konzolos csévélhetõ berendezésekhez hasonlóan - a természetes esõnél is jobb.

A lineár és center pivot öntözõberendezések, mint járva üzemelõ, ill. körben járó (körforgó) rendszerek a korszerû nagyüzemi öntözés vezérgépei is esõszerû (némely esetben barázdás felületi) öntözést végeznek. A center pivot rendszer kötöttpályás berendezés, mint rögzített középpont körül körbejárva végzi az öntözést. A lineár öntözõberendezések állandó helyre telepítve, csõre merõleges irányban juttatják ki az öntözõvizet. Hajtásuk (mozgatásuk) központi áramfejlesztõrõl táplált villamos motorokkal történik.

A különbözõ berendezések rendeltetésszerû alkalmazására az adott tábláknak megfelelõen, öntözésre berendezett területeken kerülhet sor. A berendezések telepítéséhez sík, felszíni akadályoktól mentes táblák szükségesek. Az öntözõrendszerek nagy választéka, több hosszúsági és csõátmérõbeli változatot kínál, igazodva azok telepítési lehetõségeihez. A berendezések hidránsokról, ill. csatornából végzik az öntözõvíz kiemelését. Az öntözõberendezések járótagokkal alátámasztott csõvezetékekbõl állnak, végükön konzolokkal kiegészítve. A támaszközökön belüli csõszakaszok önálló szerkezeti egységnek tekinthetõk. A központban merev csatlakozással hídszerûen kialakított támaszközhöz - a további - flexibilis csatlakozású támaszközök igazodnak. A gépegységek központi járótagján található meg a hajtó dízelmotor, a szivattyú, a tápfeszültséget szolgáltató áramfejlesztõ és az automatikus rendszer központi vezérlõ elemei. A korszerû, fejlett mûszaki színvonalat képviselõ öntözõberendezések az öntözéses minõségi növénytermesztésben eredményesen alkalmazhatók, a gazdálkodás termelékenységét és biztonságát fokozzák.

Gépbeszerzési lehetõségek

A gépbeszerzés lehetõségeit áttekintve az állapítható meg, hogy a korszerû öntözési technológiákhoz, az egyedi igényekhez (lehetõségekhez) a mûszaki háttér biztosított. Ez komplett öntözési technológiák, öntözõ berendezések és egyedi részegységek esetén is a gazdálkodók rendelkezésére áll. A „Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2003.” c. kiadvány: (az) Öntözés gépei, berendezései (31) alcsoportjában különbözõ öntözõcsövek, csõszerelvények, szórófejek, csepegtetõ öntözõberendezések (azok részegységei), öntözõkonzolok, csévélhetõ öntözõgépek és tömlõs öntözõberendezések, lineár öntözõberendezések, szivattyús aggregátok, valamint egyéb öntözõberendezések, részegységek találhatók meg. Az ott található, közel 5000 tételbõl, néhány csévélhetõ tömlõs öntözõberendezés fõbb mûszaki jellemzõje és forgalmazója az 1. táblázatban kerül bemutatásra.

Gödöllõ, 2003. március 28.

Dr. Fûzy József

Dr. Soós Sándor

FVMMI GM Kht. - Gödöllõ

Csévélhetõ öntözõgépek és tömlõs öntözõberendezések fõbb mûszaki jellemzõi és forgalmazói *
Gyártó és típus (típuscsalád) Gyártó ország A tömlõ külsõ átmérõje (mm) Lecsévélhetõ tömlõ hossza (m) Öntözési szélesség (m) Hazai forgalmazó

BAUER Rainboy (TIS)

Ausztria 50-55 110-160 60 MAGTÁR Kft., BAUER Önt. Iroda, Szolnok

BAUER Rainstar (TX, E, T)

Ausztria 65-140 190-650 60-109  

CASELLA (L; LT; LLT; FT;

EXP.M; T)

Olaszo. 40-140 120-550 38-130 DANUBIUS-MARKET Kft., Tata

FOP (TIFON)

Szerbia 63-90 200-380 23-45 ETTIMPEX Kft., Szeged

FORRÁS (–; V; R)

Magyaro. 50-90 160-420 45-100 MALUPE Kft., Forráskút

IDROFOLIA (TURBOCAR G)

Olaszo. 70-100 210-360 74-108 DREYLUX-PLUSSZ Kft.,

Nyíregyháza

IRRILAND

Olaszo. 40-140 100-700 30-90 KITE Rt., Nádudvar

IRRMEC (TG, RAINSKY)

Olaszo. 50-140 150-650 nincs adat IKR Rt., Bábolna

IRTEC (F; G; FR; BR; GI;

MG)

Olaszo. 40-140 110-750 nincs adat VEKTOR Rt., Gyõr

PRORAIN M 5531 – M5554

Magyaro. 63-125 200-550 65-93 SZOLNOKI MEZÕGÉP Rt.,

Szolnok

MALUPE – AGRO

Magyaro. 50-90 170-400 55-85 MALUPE-AGRO Bt., Csólyospálos

MIDIROT/MINIROT (–; F)

Magyaro. 32-90 100-480 24-72 PAGRIX Kft., Várdomb

NERTHUS (GT; KT; MT;

GST; GSTF)

Magyaro. 63-140 250-600 39-107 NERTHUS NOVATECH Kft., Szolnok

NETTUNO (A; B; C; D; ORMA)

Olaszo. 32-140 120-550 nincs adat AGROBUDA Kft., Szentendre

OCMIS (FP; IR1 – R5)

Olaszo. 40-140 110-750 nincs adat AUDITKER Kft., Kecskemét

OCMIS R, R1 – R5; FP;

FPI; IR)

Olaszo. 40-140 160-750 nincs adat AGROKER Rt., Nyiregyháza AGROKO Kft., Mosonmagyaróvár

IRRIFRANCE

(Optima; Micro; Super)

Franciao. 44-125 110-730 nincs adat PLANET AGRO International Kft., Hatvan

RAINBOW (–; GI)

Olaszo. 63-140 250-500 nincs adat AGROÁZIS Bt., Szeged

RM (G; GX; J; JX;

Major)

Olaszo. 40-140 110-670 30-115 KASZ-COOP Rt., Derecske DANUBIUS-MARKET Kft., Tata

ROTOMAT

Magyaro. 110 300 80 PAGRIX Kft., Várdomb

VALDUCCI (IRR)

Olaszo. 40-140 100-600 30-90 KITE Rt., Nádudvar

VÁRMAT

Magyaro. 63-90 188-320 50-72 PAGRIX Kft., Várdomb
Megjegyzés: * Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa, 2003.