MENÜ

Takarmányozás

Szakfolyóirat > 2003/3 > Takarmányozás

A malactakarmányozás aktuális kérdései

Ebben a cikkemben a malacok takarmányozásának aktuális kérdéseivel szeretnék foglalkozni a születéstõl a választásig. Sajnos erre az idõszakra vonatkozóan a telepek nagy részében nem nõttek a fajlagos mutatók az elmúlt években. Mindez azért sajnálatos tény, mert a sertés felvásárlói árak jelentõsen csökkentek, ugyanakkor a gyógyszer-felhasználási költségek és a felhasznált takarmányok árai nõttek. Ezen problémakör okairól szeretném bõvebben kifejteni a véleményemet.

Szakfolyóirat > 2003/3 > Takarmányozás

A takarmányok - a takarmányozás - jövõje és ágazati kapcsolatai

Takarmányok nélkül nem lehet állati termékeket (létfontosságú élelmiszereket) elõállítani, illetve mi emberek nem tudunk ezek nélkül élni, életben maradni. Az állati eredetû élelmiszerek fontosságáról és szerepérõl a humán táplálkozásban, ugyan idõrõl idõre -fõként bizonyos érdekekhez, gyakran divatokhoz fûzõdõ - viták alakulnak ki, azonban kétségtelen, hogy a homo sapiens az ún. mindenevõk közé tartozik, és fõként a fiatal szervezet fejlõdéséhez, olyan esszenciálisnak tekinthetõ táplálóanyagok (elsõsorban az aminosavak, de bizonyos esetekben zsírsavak, vitaminok és/vagy ásványianyagok) szükségesek, amelyekhez más forrásokból hozzájutni nem lehet. Ehhez kapcsolható még, hogy a fejlett világban nem csak a mértékegységekkel kifejezhetõ táplálóanyag-ellátásról, hanem az állati eredetû élelmiszerek élvezeti értékérõl, szerepérõl az étkezési szokásokban és annak változatosságában, szintén beszélünk.

Szakfolyóirat > 2003/3 > Takarmányozás

Aminosavak jelentõsége a baromfi-takarmányozásban

A fehérjék a szervezetben legnagyobb mennyiségben elõforduló szerves vegyületek, melyek a test szárazanyag-tartalmának közel 74 %-át alkotják. A takarmányfehérjék alapvetõ feladata, hogy az állatok fehérje-, illetve aminosav-szükségletét kielégítsék. A csibék nagy növekedési erélyébõl következõen nemcsak az energia-, hanem fehérjeszükségletük is jelentõs. Életük elsõ heteiben sok fehérjét építenek be a szervezetükbe, az energiaigénnyel ellentétben azonban a fehérjeszükségletük a kor elõrehaladtával csökken. Ha az állatok takarmányában nincs elegendõ fehérje, csökken a termelésük, romlik a takarmányhasznosításuk. A nagyobb mértékû fehérjehiány csökkentheti az állatok betegségekkel szembeni ellenálló képességét is, aminek következménye az elhullások számának növekedése lesz. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, melyekbõl a különbözõ gazdasági állatok eltérõ igénnyel rendelkeznek. Így nem csak a fehérjeigényt kell biztosítani, hanem gondoskodni kell a kifogástalan aminosav ellátásról is.