MENÜ

BIO-FILM

Oldalszám:
2013.02.19.
Kórokozók és kártevõk környezetkímélõbb kiirtása költségtakarékosan.
Az elmúlt év a szokottnál is jobban megnehezítette a mezõgazdaságban dolgozók helyzetét. A kemény tél a szõlõültetvényekben okozott maradandó károkat, a tavaszi fagyok a gyümölcsfák virágait tarolták le, a szántóföldeken dolgozók pedig az aszály miatt panaszkodhattak. A kórokozók és a kártevõk viszont nem pihentek, tehát permetezni kellett. Mindenki a költségtakarékos megoldást kereste. A közeledõ EU csatlakozás, a szigorodó hazai szabályok, a vásárlók elvárásai viszont egyre környezetkímélõbb növényvédelmet követeltek.
A két alapvetõ elvárást ott lehet összekapcsolni, hogy használjunk az egyébként drága növényvédõ szerekbõl kevesebbet, de hatékonyabban. Fontos, hogy a kemikáliák oda jussanak, addig és ott fejtsék ki a hatásukat, ahogy mi elvárjuk. Az USA-ból behozott speciális készítmény a BIO-FILM maximálisan eleget tesz a fenti követelményeknek. Talán az elmúlt évben e hasábokon megjelent információknak köszönhetõen a szezon kezdetére sajnos a teljes készlet elfogyott. Akik hozzájutottak, nagy megelégedéssel használták a legkülönfélébb kultúrákban. Tapasztalataikból adunk közre egy csokorra valót.

Nagy Béla Kecskemét. Katonatelep: Az elsõk között került kipróbálásra a BIO-FILM a Szõlészeti és Borászati Kutató Intézetben a Biomark Kft komplex szõlõvédelmi programja keretében. A rendkívül csapadékos évben szisztemikus peronoszpóra elleni készítmények és speciális botriticidek nélkül is sikerült egészségesen tartani a tõkéket. A FOLPAN 80 WDG-re és SHAVIT-F-re épített technológiával lényegesen gazdaságosabban lehetett az összes kezelt fajtában a szüretig épen megõrizni a fürtöket.

Gyõrfi Sándor Érsekhalma: Az ELMA Rt alma ültetvényében állított be teljes körû BIOMARK növényvédelmi programot. Varasodás ellen nem volt felszívódó készítmény. A MERPAN 80 WDG és a SHAVIT-F használata így is tökéletes eredményre vezetett a BIO-FILM segítségével. Már a gyümölcsfák lombozatában markáns különbség mutatkozott. A BIO-FILM-mel kezelt levelek vastagabb, egészségesebb „zsírosabb” zöldebb képet mutattak. A végeredményt természetesen a szép és betegségektõl mentes termés jelentette.

Szûcs Zoltán Kecskemét-Matkó: A BIO-FILM-et engedélyezése óta használja, többek között kajszibarack és meggy ültetvényekben. Biztonságot ad a monília és a gnomónia elleni kezelésekben. A levelek viaszrétegébe víve a fungicideket nem kell tartani attól, hogy a hirtelen jött esõk tönkreteszik védekezésünket. Az olcsóbb kontakt készítmények pl. a MERPAN 80 WDG használata így széles körû és tartós védelmet biztosít.

Fülöp László Kiskunmajsa: Többszáz hektár szilva és meggy növényvédelmét irányítja a Bíbor Kft-ben és a környék gyümölcstermelõinél. A BIO-FILM gazdaságosabbá és tervezhetõbbé tette a növényvédelmet, hiszen nem kell egy váratlan esõ miatt újra kezdeni a permetezést. A növényvédõ brigád az utóbbi idõben már nem vonul ki BIO-FILM nélkül. Amennyiben az idõ engedi, szeretné kipróbálni a sebfelületek védelmére is, metszés után MIRAGE 45 EC -vel kombinálva.

Farkas János Kiskunfélegyháza: A Major-COOP Kft területén az elmúlt 25 évben rendszeresen 300-800 hektáron termelnek zöldborsót. A legnagyobb gondot a levéltetvek elleni hatékony védelem jelenti. A BIO-FILM megjelenése után rögtön bevezetésre került. Szimpatikus volt, hogy önmagában is véd a tetvek ellen, de fontos szerepet játszott a döntésben, hogy az elavult permetezõgépek hatékonyságát javította, hiszen egyenletessé és homogénné tette a kijuttatott permetcseppeket. Eredményesebbé tette a rovarölõ szerek használatát, mert az alacsony 200-300 liter vízmennyiség ellenére is azokat a levelek rejtett zugaiba jutatta és a viaszos felületen is megtartotta. A gyakorlatban is megtapasztalt elõnyei a gombabetegségek elleni permetezések során is kihagyhatatlanná tették.

Gécs György Kamut: A paradicsom és a vöröshagyma védelmében szánt fontos szerepet e készítménynek. A paradicsomot a fitoftóra veszélyezteti, melyet a sûrû lombozat miatt nehéz védeni, a vöröshagymában pedig a viaszos levél nehezíti a peronoszpóra elleni védelmet. Mindkét esetben megoldást kínált a BIO-FILM. A permetléhez keverve azt a lombozat belsejébe is eljuttatja, a viaszos felszínen pedig még a levelek növekedése során is megtartja. Sok esetben sürgõs légi védekezés vált szükségessé. Ilyenkor rendkívül fontos a csekély permetlé tökéletes célba érése és egyenletes eloszlása a levelek felszínén. A tapasztalat szerint még a szisztemikus fungicidek hatása is lényegesen javult a BIO-FILM hozzáadásától.

Szabó Károlyné Árpádhalom. A mák fontos szerepet játszik a szövetkezet életében. A viaszos levelû növényben, fõként a máktokormányos elleni védelem javítására, szinte magától adódott a BIO-FILM bevezetése. Sikerült a rovarölõ szer ,virágzást megelõzõ kijuttatással is hosszan tartó védelmet biztosítani. Ma már a csemegekukoricában és a repcében is a BIO- FILM támogatja a növényvédõ szerek és a POLY-FEED lombtrágyák tökéletes mûködését.

Kiss Attila Dusnok: Hosszú ideje igyekszik tökéletesíteni a fûszerpaprika növényvédelmét. A baktériumok, fõleg a Xanthomonas okozta levélhullás ellen sokáig nem akadt igazán jó megoldás. A minõségi rezek is csak ideig, óráig adtak elfogadható hatást. A BIO-FILM hozott igazi áttörést, hiszen szinte szisztemikussá varázsolta azokat. Így még a hosszan tartó esõs periódus alatt is kellõ védelmet nyújtottak.

Bátori Sándor Köröstarcsa: A szövetkezet számára fontos, a környezetkímélõ növényvédelem. A kukoricában a molyok elleni védekezést a bacillus thuringiensis hatóanyagú készítményre alapozzák. Tökéletes partner ebben a minimális toxicitású , és 0 nap várakozási idejû BIO-FILM. A rovarölõ szer hatástartamát megnyújtja és a permetezõ szert a kikelõ hernyókhoz juttatja. Az egyenletes vegyszerfilmet a kukorica gyors növekedése során is megtartja, így a moly lárvák biztosan elpusztulnak.

Balla János Szalkszentmárton: A Petõfi Szövetkezetet a szántóföldi növények eredményes termesztése jellemzi. A magas termésátlagok a színvonalas növényvédelemnek köszönhetõk. A BIO-FILM fûszerpaprikában történt eredményes kipróbálása után több kultúrában is bevezetésre került. Repcében a szárormányos és a repce fénybogár ellen használt rovarölõ szerek hatékonyságát jelentõsen megnövelte. A kalászosokban csak az árpára sikerült beszerezni, ahol a BUMPER SUPER helminthosporium elleni hatását tette tökéletessé. A légi védekezésnél meghatározó követelmény a levelekre jutó lényegesen kevesebb permetezõszer egyenletes elterítése, és a vegyszerbevonat kialakítása. A gabonafélék keskeny leveleinél és a repce viaszos felülete esetén egyenesen elengedhetetlen a BIO-FILM használata.

Katona István Makó: A térség egyik meghatározó vöröshagyma termesztõ cége a Kossuth Szövetkezet. A viaszos, keskeny levelek miatt e növénynél rendkívül fontos a tapadószerek alkalmazása. A BIO-FILM ezt a feladatot is ellátja, tehát a viaszos felületre ragasztja a növényvédõ szert és azt a hagyma növekedése során is ott tartja, kellõ prevenciót biztosítva a peronoszpóra és a botritisz ellen. A fûszerpaprikában szintén kihagyhatatlan a rezes védekezésekbõl.

Dr. Szekeres István Pusztamérges: Az alma és a szõlõ ültetvények mellett a burgonya körzet meghatározó növénye. A védekezés jelentõs része a burgonyavész megakadályozására irányul. A kritikus idõszakban a lombozat intenzív növekedése miatt a kontakt fungicidek korábban nem nyújtottak megbízható védelmet. A BIO-FILM hatására a növényen rugalmas film képzõdik, így a levelek növekedése ellenére is tökéletes marad a növényvédõ szer borítás. A BIO-FILM-mel ezért még az olcsó ditiokarbamátok és ftálimidek is tartós védelmet nyújtottak.

Sajnos hely hiányában több vélemény közlésére nincs lehetõségünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni a termelõk és a növényvédõs kollégák beszámolóit, hiszen az õ sikereik jelentik a munkánk értelmét. Reméljük, mindenki talál új használható ismereteket a leírtakban. Várjuk továbbra is a BIO-FILM-mel és a többi termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataikat, véleményeiket, hiszen szereink sikere a gyakorlatban a szántóföldeken és a kertészetekben Önöknél dõl el.

Információikat szeretnénk a jövõben is közreadni mindannyiunk hasznára.

Sikeres munkát kíván Mathiász Tivadar, BIOMARK-AGRO