MENÜ

Területalapú támogatás

Oldalszám:
2013.02.19.
Az agrártermelés költségeit csökkentõ támogatásokra a 2002. évi 65,2 milliárd Ft-tal szemben 2003. évben 72,2 milliárd Ft használható fel. Ezen belül a területalapú támogatásra fordítható összeg 9 milliárd Ft-tal nõ, és 2003. évben eléri a 27 milliárd Ft-ot.
Igénylõ: Regisztrált földhasználó
Támogatási forma: Alanyi (normatív) támogatás
Támogatott növények (GOFR): Gabonafélék: búza, durumbúza, egyéb búza, rozs, triticale, kétszeres, õszi árpa, tavaszi árpa, zab, kukorica, csemege kukorica, siló kukorica, szemescirok, hajdina, köles, fénymag;
Olajos növények: olajnapraforgó (kivétel madáreleség és étkezési célra termelt napraforgó), repce, szója, len olajipari feldolgozásra;
Fehérjenövények: száraz borsó, csicseri borsó, lóbab, édes csillagfürt, lencse, takarmánybükköny;
Rostnövények: rostkender és rostlen ipari célra; Rizs, beleértve az indiánrizst is.
Másodvetésû növényekre a támogatás nem vehetõ igénybe!
Általános feltételek: Külterületi szántó: 1,01 hektár felett
Konkrét feltételek: Regisztráció, földhasználati nyilvántartás, bejelentkezési kötelezettség megléte;
Nincs folyamatban az igénylõ ellen földhasználattal összefüggõ hatósági intézkedés;
Az elõzõ évi áruhitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségét teljesítette;
Az igényelhetõ támogatás mértékéig fémzárolt vetõmag, vagy foszfor- (P), vagy kálium- (K), illetve összetett foszfor és kálium (PK) hatóanyagú mûtrágya felhasználásáról, saját névre szóló, Áfa nélkül számított és igazoltan kiegyenlített számla, illetve integrációban a 2003. évre saját névre szóló átvételi bizonylat megléte;
A használatában lévõ mezõgazdasági terület gyommentesen tartása a vegetációs idõszakban;
Területalapú támogatás igénybe vétele kizárja a Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Programban való részvételt.
Átalány támogatás: 2003. évben bevezetésre került a kistermelõk területalapú átalány támogatása. Az 1,01-3,00 hektár közötti külterületi szántóterületen gazdálkodó, aki a tárgyévet megelõzõ évben legfeljebb 400 ezer Ft bevételt ért el, valamennyi köztermesztésben levõ növény, valamint termõ gyümölcsös, termõszõlõ és halastó terület, továbbá szarvasmarha, sertés, juh és kecske számosállat-állomány után átalány igénybe vételét választhatja, melynek mértéke hektáronként és számosállatonként 10-10 ezer Ft. Nem számít jogosulatlan támogatási igénybe vételnek, amennyiben a termelõ az átalány támogatás feltételeként meghatározott 400 ezer Ft árbevétel összeget legfeljebb 15%-kal, azaz 60 ezer Ft-tal túllépi. Ezen támogatási jogcímet igénybe vevõ más agrártámogatás igénybe vételére nem jogosult.
Támogatás mértéke: Mellékelt táblázat szerint.
Benyújtás helye: Igénylõlap benyújtásával a lakó- vagy telephely szerinti illetékes Földmûvelésügyi Hivatalhoz.
Benyújtás ideje: Folyamatos, de legkésõbb 2003. június 30-ig.
Elbírálás ideje: Tartalmi és formai megfelelõség esetén legfeljebb 30 nap. Hiánypótlás esetén a felhívás teljesítését követõ 15 nap. Amennyiben a termelõ a felhívásnak nem tesz eleget, az FM Hivatal az igénylést elutasítja.
Igényelhetõ: Illetékes adóhatóságtól: FM Hivatal igazolása alapján a Rendelet 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával.
Ellenõrzi: FM Hivatal: a FÖMI, a megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat közremûködésével.
Információ: A területalapú és az átalány támogatás igénybevételével kapcsolatban részletes tájékoztatást a falugazdász körzetközpontokban és a falugazdászoktól kaphatunk.
Területalapú támogatás
Igénylés jogcíme (termelési kategória) Támogatott
növények
Támogatás
(Ft/hektár)
Mezõgazdasági termelõk, a) gabonafélék *  
agrároktatási és kutatási fehérjenövények 7 000
intézmények tangazdaságai olajosnövények  
  b) rizs ** 35 000
Családi gazdálkodó a) gabonafélék *  
  fehérjenövények 9 000
  olajosnövények  
  b) rizs ** 35 000


1,01-3,00 hektár közötti
területen gazdálkodóValamennyi köztermesztésben lévõ növény, termõgyümölcsös, termõ szõlõ és halastó, szarvasmarha, sertés, juh, kecske számosállat

10 000 Ft/db
Megjegyzés: * gabonafélék (búza, durumbúza, egyéb búza, rozs, triticale, kétszeres, õszi árpa, tavaszi árpa, zab, kukorica, csemegekukorica, silókukorica, szemescirok, hajdina, köles, fénymag), fehérjenövények (száraz borsó, csicseri borsó, lóbab, édes csillagfürt, lencse, takarmánybükköny), olajos növények (olajnapraforgó kivétel madáreleség és étkezési célra termelt napraforgó/, repce, szója, len olajipari feldolgozásra); rostnövények (rostkender és rostlen ipari célra) összesített területe. ** Rizs (beleértve az indiánrizst is) összesített termõterületére hektáronként 35 ezer Ft összegben vehetik igénybe.