MENÜ

Az agrártermelés költségeit csökkentõ támogatások

Oldalszám:
2013.02.19.
Az agrártermelés költségeit csökkentõ támogatások mértéke 2003. évben 72,2 milliárd Ft, 10,7%-kal több, mint 2002. évben volt. Ezen belül az agrárhitelek kamattámogatására 13,9 milliárd Ft fordítható. Újszerû a magángazdálkodók birtokfejlesztési hiteleinek kamattámogatása, melyre 2,7 milliárd Ft használható fel.
Az agrárhitelek kamattámogatásaAz éven túli lejáratú hitel kamattámogatása és egyes hitelekhez nyújtott kezességvállalás és költségvetési viszontgarancia

Igénylõ: Regisztrált mezõgazdasági termelõ, nyilvántartásba vett integrátor.
Támogatási forma: Mezõgazdasági tevékenységek anyag- és eszközszükséglet biztosítására, egyéb kötelezettségekre felvett hitelhez kapcsolódó kezességvállalás és kamattámogatás.
Általános feltételek: 2003. évben megkötésre kerülõ termelõi kérelmek esetében a maximális hitelösszeg 350 millió Ft, integrátoroknál a felvásárlási összeg 100%-a, legfeljebb 750 millió Ft.
Konkrét feltételek: A teljes hiteldíj mutató 4%-kal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot, melynek a futamidõ alatt mindenkor teljesülnie kell. Futamidõ: 3-6 év. Legalább 1, legfeljebb 2 éves tõketörlesztési haladék.
Támogatás mértéke: A kamattámogatás az igényléskor érvényes jegybanki alapkamat 40%-a. Agrárvállalkozói Hitelgarancia Alapítvány és a Hitelgarancia Rt. kezességvállalása maximum 80%-os mértékû lehet. A kezességvállalási díj 50%-a támogatásként visszaigényelhetõ.
Igényelhetõ: A hitelkérelmek benyújtása folyamatosan történik a pénzügyi intézmények által elõírt példányban és tartalomban. A hitelkérelmet megalapozottsága esetén az Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottság javaslata alapján az illetékes Földmûvelésügyi Hivatal záradékkal látja el. A kamattámogatást és a kezességvállalási díj támogatást az illetékes adóhatóságtól lehet igényelni a teljesítést követõen a megyei FM Hivatal igazolásával.
Ellenõrzi: Illetékes adóhatóság. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.
Információ: Részletes felvilágosítást a hitelintézetektõl, pénzügyi vállalkozásoktól és a falugazdászoktól kaphatunk.