MENÜ

Új mezõgazdasági gépek, technológiai berendezések pénzügyi lízingelésének támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Táblázat
Támogatásra jogosultak: Növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási, erdõgazdálkodási, fûrészáru-gyártási vadgazdálkodási (kivéve vadgazdálkodási szolgáltatást), halászati (kivéve halászati szolgáltatást) tevékenységet folytató lízingbe vevõ
A támogatás módja: „Egyszerûsített” pályázat
A támogatás formája: Végleges fejlesztési célú juttatás, valamint kamattámogatás.
Támogatható gépek: BTO 293 000 000 termékcsoportba tartozó gépek támogathatók. Ellenkezõ esetben szakvéleményt és árajánlatot az FVMMGI-tõl (2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4., Tel.: 28/ 511-611) kell kérni a beruházónak.
Támogatható még a fûrészgép és az állatok megsemmisítésére szolgáló mobil gép, technológia, hûtõházi targonca.
A támogatás mértéke: Vissza nem térítendõ támogatás: (maximum 60 millió Ft) Az új gép és technológiai berendezések lízingelésénél a nettó ár, de legfeljebb a katalógusban közölt ár 25%-a, 240 millió Ft-ig.
Kamattámogatás: (maximum 200 millió Ft)
Hitel után az éven túli hitel jegybanki alapkamatának 40%-a
A támogatás igénybe vételének menete: Pályázat benyújtása (Pályázati felhívásban rögzítettek figyelembe vételével)
Lízingszerzõdés megkötése. (A kérelem ellenjegyzését követõ 60 napon belül!)
Lízingszerzõdés leigazolása. (Számla, minõségi tanúsítvány, lízingszerzõdés bemutatása az FM Hivatalban)
Támogatás „lehívása” (APEH-nál kell igényelni!)
Szükséges feltételek a kérelem ellenjegyzéséhez: (Illetékes megyei FM Hivatalban szerzõdéskötés elõtt) 2003. évi regisztráció megléte;
Névre szóló árajánlat, (ÁFA-t nem tartalmazó nettó értéken, pontos típus meghatározással); A pályázat Agrár- és vidékfejlesztési Bizottság támogató javaslata;
A két fél által aláírt lízingszerzõdés futamideje minimum 36 hónap;
Lízing tárgy nettó tõke értéke meg kell, hogy egyezzen a gép beszerzési árával (szerzõdésben rögzítve).
Benyújtás helye: Illetékes Földmûvelésügyi Hivatal
Benyújtás ideje: A Pályázati felhívásban meghatározott idõpontig.
Igazolás kiadása: Szerzõdéskötés megtörténte után az illetékes megyei FM Hivatalban.
Támogatás igényelhetõ: Területileg illetékes adóhatóságtól, legkésõbb 2003. november 30-ig
Igényléshez szükséges okmányok:
FM Hivatal által kiadott igazolás, a lízingszerzõdés és a lízingbe vevõ részére kiállított számla
Információ: Részletes információt a falugazdászoktól kaphatunk.
Megjegyzés:
A vásárolt mezõgazdasági gépek, technológiai berendezések 5 évig nem idegeníthetõk el, a területileg illetékes FM Hivatal engedélye és hozzájárulása nélkül. Az idõarányos támogatást a támogatásról szóló általános szabályok szerint az igénylõnek az adóhatóság felé vissza kell fizetnie. A vásárolt mezõgazdasági gépek, technológiák az ország területérõl csak az illetékes FM Hivatal engedélyével vihetõk ki.